Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0154(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0039/2014

Texte depuse :

A8-0039/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0077

Texte adoptate
PDF 206kWORD 49k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei cu Ucraina ***
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina (11047/2014),

–  având în vedere Acordul de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0114/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2), articolul 108 alineatul (7) și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0039/2014),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ucrainei.

(1) JO L 36, 12.2.2003, p. 32.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate