Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0308(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0054/2014

Ingediende teksten :

A8-0054/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0079

Aangenomen teksten
PDF 205kWORD 46k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
"Octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden *
P8_TA(2014)0079A8-0054/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de "octroi de mer"-belastingregeling in de Franse ultraperifere gebieden (COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0666),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0242/2014),

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 1van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0054/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid