Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2170(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0064/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0064/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0080

Elfogadott szövegek
PDF 238kWORD 73k
2014. december 16., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban „a 2013. december 2-i intézményközi megállapodásˮ) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i háromoldalú egyeztetés eredményére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0064/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújt ott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel az olasz hatóságok az EGF/2014/010 IT/Whirlpool referenciaszámú kérelmet 2014. június 18-án terjesztették elő, miután a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 27. ágazatban (villamos berendezések gyártása) működő Whirlpool Europe S.r.l. korlátolt felelősségű társaság elbocsátott 608 munkavállalót, továbbá 5 beszállítót, illetve a termelési lánc következő szintjein álló termelőt;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az olasz hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely előírja, hogy legalább 500 munkavállalót bocsássanak el, illetve legalább ennyi önálló vállalkozó szüntesse meg tevékenységét egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2014. június 18-án nyújtották be, és annak értékelését a Bizottság 2014. október 28-án tette elérhetővé; üdvözli, hogy a Bizottság betartotta az EGAA-rendelet által előírt szoros, 12 hetes határidőt;

3.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok kijelentései szerint a pénzügyi és gazdasági világválság súlyos hatással volt az olasz háztartások fogyasztási szokásaira, mivel ez utóbbiak újragondolták vásárlási döntéseiket, különösen a tartós fogyasztási cikkek, köztük a háztartási gépek vásárlását illetően;

4.  kiemeli, hogy – mivel a pénzügyi és gazdasági válság a háztartások fogyasztásának jelentős csökkenéséhez vezetett – a háztartási nagygépek olaszországi piaca a 2010-es 3174 milliárd euróról 2013-ra 16,5%-kal, 2649 milliárd euróra csökkent;

5.  egyetért azzal, hogy a villamos berendezések gyártásának erőteljes zuhanása a 2008–2012-es időszakban összefügg a globális pénzügyi és gazdasági válsággal, amellyel az 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) foglalkozik, és hogy Olaszország ezért jogosult a pénzügyi hozzájárulásra;

6.  tudomásul veszi, hogy a „villamos berendezések gyártása” ágazat ez idáig két másik EGAA-kérelmet(5) nyújtott be, amelyek ugyancsak a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatosak;

7.  megállapítja, hogy az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a munkanélküliség helyzetét Trento tartományban, ahol a munkanélküliségi arány a válság kezdete óta kétszeresére, a 2007-es 2,9%-ról 2013-ra 6,1%-ra nőtt; hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási szint visszaesése az építőipart (-10,3%) és az ipart (-2,4%) egyaránt érintette, és hogy az olasz statisztikai hivatal (ISTAT) 2014 első negyedévében végzett felmérése szerint a munkanélküliek száma Trento tartományban mintegy 18 700 fő, ugyanakkor a tartományi munkaügyi hivataloknál regisztráltak száma körülbelül 41 800 fő;

8.  megállapítja, hogy az elsődlegesen érintett vállalatnak tekintett Whirlpoolnál a referencia-időszakban történt 502 elbocsátás mellett az öt beszállítónál, illetve a termelési lánc következő szintjein álló termelőknél elbocsátott 106 munkavállaló is jogosult a támogatásra, valamennyien az EGAA-intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek közé tartoznak;

9.  megjegyzi, hogy a teljes költségek becsült összege 3 150 000 euró, amelyből 126 000 euró a végrehajtásra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 1 890 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

10.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. február 4-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat, sőt az EGAA-támogatás iránti kérelem benyújtása előtt megkezdik;

11.  üdvözli, hogy a szociális partnereket bevonták a támogatandó intézkedésekről szóló tárgyalásokba; nagyra értékeli továbbá, hogy a szakszervezeteket bevonták az intézkedések végrehajtásának figyelemmel követésébe és esetleges újratervezésébe és részt vesznek az eredmények értékelésében; szintén üdvözli, hogy a tervezett intézkedéseket, azok tartalmát, valamint végrehajtásuk fő szempontjait (többek között az ütemezést) a 2014. február–március közötti időszakban tartott (összesen 15) találkozó keretében ismertették a Whirlpool gyár Spini di Gardolo-i telephelyéről elbocsátott munkavállalókkal és megvitatták velük, és hogy az ezeken a találkozókon részt vett munkavállalók közül 393-an már jelentkeztek az intézkedésekben való részvételre;

12.  megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az alábbi fellépéseket tartalmazza: tájékoztató előadások, felvétel és regisztráció, tanácsadás és útmutatás, képességfelmérés, általános képzés és átképzés, szakmai képzés, foglalkozások, támogatás a munkaerő-piaci visszailleszkedés, valamint az önálló vállalkozások indítása terén, munkahely-keresési, részvételi juttatás, illetve az ingázás költségeihez való hozzájárulás és foglalkoztatási jutalék;

13.  megjegyzi, hogy az intézkedések kedvezményezettjeinek 16,78%-a nem uniós állampolgár; úgy véli, hogy a képzési tevékenység bizonyos komponensei különösen hasznosak lehetnek ezen kedvezményezettek újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésében;

14.  szorgalmazza a résztvevőknek nyújtott képzés, átképzés és szakképzés konkrét eredményeinek értékelését annak érdekében, hogy jobb kép álljon rendelkezésre a végrehajtott intézkedések hatékonyságáról;

15.  üdvözli a munkába történő visszailleszkedést követő kísérő intézkedéseket és a vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatást;

16.  úgy véli, hogy a foglalkoztatási támogatás ösztönzőleg hat az új munkáltatók számára a részvevők alkalmazására határozatlan idejű vagy legalább egyéves szerződéssel; megjegyzi, hogy előreláthatólag a kedvezményezettek fele (250 fő) vesz majd részt ezen intézkedésben;

17.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

18.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

19.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

20.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 546/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2014/010 IT/Whirlpool” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/42 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat