Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2181(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0062/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0062/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0081

Elfogadott szövegek
PDF 409kWORD 73k
2014. december 16., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme 
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban „a 2013. december 2-i intézményközi megállapodásˮ) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0062/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az 1309/2013/EU rendelet(4) elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, a Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a lengyelországi sziléziai régióhoz tartozó Tychyben található Fiat Auto Poland S.A. gyár termelési visszaesése miatt a 2013. január 21. és 2013. május 21. közötti referencia-időszakban a Fiat Auto Polandnál elbocsátott 829, illetve 21 beszállítójánál és továbbfeldolgozó cégeknél elbocsátott 250, azaz összesen 1079 munkavállaló – akik közül várhatóan 777 vesz majd részt az intézkedésekben – elbocsátását követően Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás igénybevételére;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, ezért egyetért a Bizottsággal abban, hogy Lengyelország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy a lengyel hatóságok 2013. július 29-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, amelyet 2014. június 16-án további információkkal egészítettek ki, és hogy a Bizottság 2014. november 10-én értékelte a kérelmet;

3.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a lengyel hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2013. január 21-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdik;

4.  rámutat, hogy az európai gépjárműipar piaci részesedése a világszintű termelés 32,2%-át kitevő 2007-es szintről 2012-re 23,2%-ra csökkent; hangsúlyozza továbbá, hogy míg a globális gyártási mennyiségek 2011-ről 2012-re 5,3%-kal nőttek, addig az EU-27 termelése ugyanebben az időszakban 7%-kal csökkent; hangsúlyozza, hogy a helyzet még rosszabb nemzeti szinten, ahol a termelési mennyiség 2012-ben 2011-es szintekkel összehasonlítva csaknem harmadával zsugorodott;

5.  egyetért ezért a Bizottsággal abban, hogy a Tychyben lévő Fiat gyárnál, beszállítóinál, illetve továbbfeldolgozó cégeinél bekövetkezett elbocsátások a globalizáció nyomán a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz kapcsolódnak; rámutat, hogy a globalizáció hatását súlyosbította a pénzügyi válság, melynek következtében az új személygépkocsik értékesítése az EU-ban rekordmélységbe zuhant;

6.  rámutat, hogy a Tychyben található Fiat gyárból történt elbocsátások várhatóan negatív hatással lesznek a régióra, mivel a Fiat Auto Polandtól, annak beszállítóitól és továbbfeldolgozó cégeitől elbocsátott munkavállalók a térségben élő munkanélküliek 10%-át teszik ki;

7.  rámutat, hogy 2011-től Sziléziában nőtt a munkanélküliség ráta; felhívja a figyelmet arra is, hogy a kollektív elbocsátások száma 2011 és 2012 között majdnem megkétszereződött a régióban;

8.  rámutat, hogy mindeddig a gépjárműágazatra 21 EGAA-kérelem irányult; ezek közül 12 kereskedelemmel kapcsolatos globalizáción, a másik kilenc pedig a válság kritériumán alapult;

9.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások társfinanszírozandó, összehangolt csomagja a következő intézkedéseket foglalja magában 777 elbocsátott munkavállaló visszailleszkedése érdekében: képzés és képzéssel kapcsolatos költségek térítése, vállalkozóképzés, képzési ösztöndíjak, gyakornoki ösztöndíjak, gyakornoki költségek térítése, intervenciós költségek, önálló vállalkozáshoz nyújtott támogatás és a munkaerő-felvétel ösztönzése;

10.  megjegyzi, hogy az önálló vállalkozáshoz (munkavállalónként 4995 euró összegig) nyújtott támogatások odaítélése feltételekhez van kötve és az önállóan végzett tevékenység sikerével függ össze; rámutat, hogy ennek a feltételnek nem szabad a résztvevőket elriasztania attól, hogy támogatásért folyamodjanak;

11.  megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtása 2013 végén befejeződött, és az előzetes adatok szerint 269 személy 313 különböző tevékenységben vett részt a csomag keretében, akik közül 219 személy talált állást a nyújtott támogatásnak köszönhetően;

12.  megjegyzi, hogy az előzetes adatok szerint a szolgáltatásokat igénybe vevő munkavállalók alacsonyabb száma miatt a személyre szabott szolgáltatások végrehajtásának teljes költsége jelentősen alacsonyabb volt, mint a becsült költségek;

13.  hangsúlyozza, hogy az intézkedésekben részt vevő munkavállalók becsültnél alacsonyabb száma ellenére az előzetes adatok szerint a csomagot igénybe vevő, a munkaügyi hivatalnál továbbra is nyilvántartott elbocsátott munkavállalók száma 85, ami azt bizonyítja, hogy a Fiat Auto Polandtól elbocsátott munkavállalók túlnyomó többsége talált állást;

14.  üdvözli, hogy a regionális foglalkoztatási tanács részt vett az EGAA-kérelem előkészítésében, és döntő szerepet játszott a projektbe bekerülő tevékenységek meghatározásában;

15.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá; úgy véli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

16.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA az elbocsátott munkavállalók újbóli, stabil munkaviszony keretében történő munkába állását segítse; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartozó, sem pedig a vállalatok vagy ágazatok szerkezetváltására irányuló intézkedéseket;

17.  üdvözli, hogy az egyéb intézkedések között a beavatkozás elsősorban az 50 év feletti munkavállalókat célozza meg, akik továbbra is a támogatott személyek túlnyomó hányadát teszik ki; megjegyzi, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázatának;

18.  rámutat, hogy az elbocsátottak között sok az idős korú (18,7%) és alacsony képzettségű (62,6%) személy; kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet az elbocsátott személyek e két csoportjára, és hogy célzott EGAA-intézkedésekkel támogassák őket;

19.  úgy véli, hogy a személyre szabott megközelítés tekintetében a tartós egészségügyi problémával küzdő, vagy fogyatékkal élő hat munkavállalónak specifikus igényei lehetnek;

20.  örömmel látja, hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés egyes fázisai során a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét alkalmazták és fogják alkalmazni;

21.  tudomásul veszi, hogy 2012. december 20-án a Fiat Auto Poland megállapodásra jutott a szakszervezetekkel, meghatározva az elbocsátandó munkavállalók kiválasztásának kritériumait és azon ösztönzőket, amelyeket a vállalattól való önkéntes kilépést választó munkavállalók kapnának;

22.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a lengyel hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedések más uniós pénzügyi eszközből nem részesülnek támogatásban; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

23.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

24.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

25.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlamenti és a Tanács 1309/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 855. o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Lengyelország „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/41 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat