Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2183(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0063/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0063/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/12/2014 - 5.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0082

Elfogadott szövegek
PDF 246kWORD 78k
2014. december 16., Kedd - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0082A8-0063/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. december 16-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0702 – C8-0245/2014 – 2014/2183(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0702 – C8‑0245/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (a továbbiakban „a 2013. december 2-i intézményközi megállapodásˮ) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0063/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és elősegítse újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a görög hatóságok 2014. július 29-én benyújtották az „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelmet azt követően, hogy 551 munkavállalót elbocsátottak az Odyssefs Fokas S.A. vállalattól, amely a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. gazdasági ágazatban (Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár) működött;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  üdvözli, hogy a görög hatóságok tudatában vannak e költségvetési eszköz nagy előnyeinek, és már több alkalommal igénybe vették mint a pénzügyi és gazdasági válságból eredő negatív hatások kezelésének eszközét;

2.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

3.  megállapítja, hogy a görög hatóságok 2014. július 29-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. november 11-én tette hozzáférhetővé; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

4.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok szerint az elbocsátásokra elsősorban két okból került sor: csökkent a háztartások rendelkezésére álló jövedelem – az adóterhek növekedése, a fizetések csökkenése (mind a magán-, mind az állami szektorban) és a munkanélküliség fokozódása miatt –, aminek következtében rendkívüli mértékben visszaesett a vásárlóerő; valamint a görög bankok likviditási problémái miatt drámai mértékben beszűkültek a vállalkozások és a magánszemélyek rendelkezésére álló hitelforrások;

5.  egyetért azzal, hogy ezek a tényezők az 546/2009/EK rendelet(4) értelmében összefüggenek a globális pénzügyi és gazdasági válsággal, és hogy ezért Görögország jogosult az EGAA-hozzájárulásra;

6.  megjegyzi, hogy a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozóan a mai napig három másik EGAA-kérelmet is benyújtottak – kettőt közülük Görögország –, amelyek szintén a globális pénzügyi és gazdasági válságon alapulnak;

7.  megjegyzi, hogy ezek az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a munkanélküliségi helyzetet egy olyan országban, ahol a 2008–2013 közötti időszakban a munkanélküliek száma a négyszeresére nőtt és ahol a tagállamok közül a legmagasabb, a világon pedig az ötödik legmagasabb a munkanélküliségi ráta; különösen aggódik Attika és Közép-Makedónia régiók miatt, amelyeket az elbocsátások 90%-a érint, és amelyekben a munkanélküliségi ráta már jelenleg is a 27,5%-os országos átlag fölött van;

8.  megjegyzi, hogy a referencia-időszakban elbocsátott 551 főn kívül még a négy hónapos referencia-időszak előtt elbocsátott 49 munkavállaló is a támogatható kedvezményezettek közé sorolható, így a támogatható személyek száma összesen 600 főre tehető; megjegyzi, hogy az EGAA-támogatásra jogosult elbocsátott munkavállalók 89,17%-a nő.

9.  üdvözli, hogy a görög hatóságok ezenfelül az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat fognak nyújtani akár 500 olyan nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatal) számára, akik a kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötték be 30. életévüket, tekintettel arra, hogy a 8. bekezdésben említett valamennyi elbocsátásra a NUTS 2 szintű Κεντρική Μακεδονία (Közép-Makedónia) (EL12), Θεσσαλία (Thesszália) (EL14) és Aττική (Attika) (EL30) régiókban került sor, amelyek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében támogatásra jogosultak, ezért a kedvezményezettek teljes száma 1100;

10.  tudomásul veszi, hogy a görög hatóságok úgy határoztak, hogy akár 500 harminc év alatti NEET-fiatal számára is nyújtanak az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat; tudomásul veszi, hogy a kérelem szerint egyéb kritériumok között a görög hatóságok az ifjúsági garancia görög végrehajtási tervében szereplő kritériumokhoz (azaz a kirekesztés veszélye által fenyegetett fiatalok, a háztartás jövedelmi szintje, oktatási szint, a munkanélküliség időtartama stb.) igazított kritériumokat fognak alkalmazni, valamint pályázati felhívást is közzé fognak tenni; felhívja a görög hatóságokat, hogy tartsák szem előtt a szociális kritériumokat és biztosítsák, hogy az EGAA-támogatások kedvezményezettjeinek kiválasztása során teljes mértékben érvényesüljön a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség elve;

11.  támogatja a görög hatóságok által az EGAA-intézkedések által megcélzandó NEET-fiatalok azonosítására alkalmazott szociális szempontokat, amelyek keretében figyelembe veszik a háztartások jövedelmét, a képzettségi szintet és a munkanélküliség időtartamát; a támogatandó személyek kiválasztásánál kéri a megkülönböztetésmentesség elvének teljes körű tiszteletben tartását annak érdekében, hogy lehetőséget kapjanak azok is, akiknek a legkisebb esélyük van a munkaerő-piaci visszailleszkedésre;

12.  felszólítja a görög hatóságokat, hogy a bevált gyakorlatok megosztása érdekében nyújtsanak részletes tájékoztatást a támogatott intézkedésekről és az eredményekről, különös tekintettel a NEET-fiatalok kiválasztására és a számukra nyújtott támogatásra;

13.  megjegyzi, hogy a becsült teljes költség 10 740 000 euró, amelyből 210 000 euró a megvalósításra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 6 444 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

14.  megállapítja, hogy az előkészítő, irányítási, tájékoztatási, népszerűsítési, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekhez nyújtott hozzájárulás a teljes költségvetés 1,96%-át teszi ki; továbbá megjegyzi, hogy e költségvetés csaknem felét tájékoztatásra és népszerűsítésre kívánják felhasználni;

15.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a görög hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. október 20-án, a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

16.  megjegyzi, hogy a görög hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érintett kedvezményezettek képviselőivel (a Fokas korábbi munkavállalóival és a munkavállalók ügyvédjeivel), továbbá a magánalkalmazottak görögországi szövetségével egyeztetve alakították ki;

17.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatásokat úgy alakították ki, hogy azok vegyék figyelembe a NEET-fiatalok sajátos igényeit, és azok a következő intézkedésekből állnak: pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, képzés, átképzés és szakképzés, vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás, álláskereséshez és képzéshez nyújtott anyagi támogatás, mobilitási támogatás;

18.  hangsúlyozza a személyre szabott szolgáltatások jelentőségét, amelyek célja a megcélzott kedvezményezettek segítése abban, hogy felmérjék készségeiket és reális karrierterveket alakítsanak ki saját érdeklődésük és végzettségük alapján;

19.  üdvözli, hogy a nyomon követés szerepel a javasolt intézkedések között, ami a résztvevők nyomon követését jelenti az intézkedések végrehajtását követő hat hónap során;

20.  tudomásul veszi, hogy a kért támogatás nagy része vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás (3 000 000 euró) és képzési intézkedések (2 960 000 euró) támogatására szolgál;

21.  megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeget, 15 000 eurót legfeljebb 200 kiválasztott munkavállaló és NEET-fiatal kapja meg saját vállalkozás létrehozásához való hozzájárulásként; hangsúlyozza, hogy ennek az intézkedésnek a célja a vállalkozókészség előmozdítása az életképes üzleti kezdeményezések finanszírozása révén, ennek pedig középtávon további munkahelyek teremtéséhez kell vezetnie; megjegyzi, hogy a legmagasabb odaítélhető összeg nyújtása külön feltételekhez és a támogatott induló vállalatok életképességéhez van kötve;

22.  hangsúlyozza a valódi hozzáadott érték fontosságát, és javasolja aktív munkaerő-piaci intézkedések felkínálását; megjegyzi, hogy a tervezett támogatások mintegy egyharmada anyagi támogatásokból, azaz passzív munkaerő-piaci intézkedésekből áll;

23.  megjegyzi, hogy a jelen kérelemben szereplő képzési intézkedések költségszintje Görögország korábbi kérelmeihez hasonló; rámutat, hogy ezek a költségek más tagállamok hasonló kérelmeiben eltérőek;

24.  kéri, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) új programozási időszakára tervezett ESZA-intézkedések egészítsék ki az EGAA-tervet, és könnyítsék meg a munkavállalók számára a jövőorientált és fenntartható gazdasági ágazatokba való visszailleszkedést; emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony gazdaság felé történő elmozdulásnak;

25.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

26.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

27.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

28.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) HL L 167., 2009.6.29., 26. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Görögország „EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/43 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat