Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0901(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0070/2014

Indgivne tekster :

A8-0070/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0084

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 51k
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg
Udnævnelse af medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2014 om Kommissionens forslag til udnævnelse af formanden og næstformanden samt medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag af 5. december 2014 til udnævnelse af formanden og næstformanden for samt medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse (C(2014)9456),

–  der henviser til artikel 56, stk. 6, tredje afsnit i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010(1),

–  der henviser til sin forretningsorden,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0070/2014),

A.  der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at formanden og næstformanden for samt de i nævnte forordnings artikel 43, stk. 1, litra b), omhandlede medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse ("bestyrelsen"), udpeges på grundlag af kvalifikationer, kendskab til bank- og finansanliggender samt relevant erfaring med finansielt tilsyn, finansiel regulering og bankafvikling;

B.  der henviser til, at artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 foreskriver, at udnævnelserne til bestyrelsen skal overholde principperne om kønsmæssig balance, erfaring og kvalifikationer;

C.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 den 19. november 2014 vedtog en endelig liste over kandidater til hvervene som formand for og næstformand i bestyrelsen;

D.  der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 den 1. december 2014 vedtog en endelig liste med kandidater til hvervene som medlemmer, som omhandlet i artikel 43, stk. 1, litra b, i nævnte forordning, af bestyrelsen;

E.  der henviser til, at de to lister i overensstemmelse med artikel 56, stk. 6, i forordning (EU) nr. 806/2014 blev sendt til Parlamentet;

F.  der henviser til, at Kommissionen den 5. december 2014 vedtog et forslag til udnævnelse af formanden for, næstformanden i og medlemmer af Den Fælles Afviklingsinstans' bestyrelse og sendte dette forslag til Parlamentet;

G.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter begyndte at vurdere de foreslåede kandidaters kvalifikationer til hvervene som formand for, næstformand i og medlemmer af bestyrelsen, navnlig med henblik på kravene i artikel 56, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014;

H.  der henviser til, at udvalget den 8. december 2014 afholdt en høring med Elke König, den foreslåede kandidat til hvervet som formand for bestyrelsen, hvor hun efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

I.  der henviser til, at udvalget den 9. december 2014 afholdt en høring med Timo Löyttyniemi, den foreslåede kandidat til hvervet som næstformand i bestyrelsen såvel som med Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann og Dominique Laboureix som de fire kandidater til hvervet som medlemmer af bestyrelsen; der henviser til, at alle fire foreslåede kandidater efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender Kommissionens forslag til udnævnelse af følgende kandidater:

   a) Elke König til hvervet som formand for bestyrelsen,
   b) Timo Löyttyniemi til hvervet som næstformand i bestyrelsen,
   c) Mauro Grande til hvervet som medlem af bestyrelsen,
   d) Antonio Carrascosa til hvervet som medlem af bestyrelsen,
   e) Joanne Kellermann til hvervet som medlem af bestyrelsen,
   f) Dominique Laboureix til hvervet som medlem af bestyrelsen;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik