Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0901(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0070/2014

Esitatud tekstid :

A8-0070/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0084

Vastuvõetud tekstid
PDF 210kWORD 49k
Teisipäev, 16. detsember 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Ühtse kriisilahendusnõukogu liikmete ametisse nimetamine *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2014. aasta otsus komisjoni ettepaneku kohta nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Heakskiitmine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2014. aasta ettepanekut nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed (C(2014)9456),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määruse (EL) nr 806/2014 (millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010)(1) artikli 56 lõike 6 kolmandat lõiku,

–  võttes arvesse kodukorda,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0070/2014),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et ühtse kriisilahendusnõukogu esimehe, aseesimehe ning selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud liikmete (edaspidi „juhatus”) ametisse nimetamisel lähtutakse nende saavutustest, oskustest, pangandus- ja finantsalastest teadmistest ning finantsjärelevalve, -regulatsiooni ning pankade kriisilahenduse valdkonna jaoks olulistest kogemustest;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 on sätestatud, et juhatuse ametissenimetamise puhul tuleb järgida soolise tasakaalu, kogemuse ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

C.  arvestades, et 19. novembril 2014. aastal võttis komisjon määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest juhatuse esimehe ja aseesimehe ametikohtadele;

D.  arvestades, et 1. detsembril 2014. aastal võttis komisjon määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt vastu nimekirja kandidaatidest selle määruse artikli 43 lõike 1 punktis b osutatud juhatuse liikmete ametikohtadele;

E.  arvestades, et kõnealused kaks nimekirja edastati määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõike 6 kohaselt Euroopa Parlamendile;

F.  arvestades, et komisjon võttis 5. detsembril 2014. aastal vastu ettepaneku nimetada ametisse ühtse kriisilahendusnõukogu juhatuse esimees, aseesimees ja liikmed ning edastas selle ettepaneku Euroopa Parlamendile;

G.  arvestades, et Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon hindas seejärel juhatuse esimehe, aseesimehe ja liikmete ametikohale esitatud kandidaatide sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 806/2014 artikli 56 lõikes 4 kehtestatud nõudeid;

H.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 8. detsembril 2014. aastal juhatuse esimehe ametikohale esitatud kandidaadi Elke Königi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

I.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 9. detsembril 2014. aastal juhatuse aseesimehe ametikohale esitatud kandidaadi Timo Löyttyniemi ning kriisilahendusnõukogu liikmete ametikohtadele esitatud nelja kandidaadi Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermanni ja Dominique Laboureix kuulamise; arvestades, et kõik viis kandidaati esinesid sellel kuulamisel avasõnavõtuga ja vastasid seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku nimetada ametisse järgmised esitatud kandidaadid:

   a) Elke König juhatuse esimeheks;
   b) Timo Löyttyniemi juhatuse aseesimeheks;
   c) Mauro Grande juhatuse liikmeks;
   d) Antonio Carrascosa juhatuse liikmeks;
   e) Joanne Kellermann juhatuse liikmeks;
   f) Dominique Laboureix juhatuse liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 225, 30.7.2014, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika