Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0070/2014

Texte depuse :

A8-0070/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.12

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0084

Texte adoptate
PDF 214kWORD 55k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Numirea președintelui, vicepreședintelui și a unor membri ai Comitetului unic de rezoluție *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Decizia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea Comisiei privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a unor membri ai Comitetului unic de rezoluție (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 5 decembrie 2014 privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a membrilor conducerii Comitetului unic de rezoluție (C(2014)9456),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0070/2014),

A.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că președintele, vicepreședintele și membrii Comitetului unic de rezoluție (Comitetul) menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament sunt numiți pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor lor cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că numirea membrilor Comitetului trebuie să aibă loc prin respectarea principiilor echilibrului de gen, al experienței și al calificărilor;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comisia a adoptat, la 19 noiembrie 2014, o listă de candidați finaliști pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Comitetului;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, Comisia a adoptat, la 1 decembrie 2014, o listă de candidați finaliști pentru funcțiile de membri ai Comitetului menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, cele două liste de candidați finaliști au fost transmise Parlamentului;

F.  întrucât, la 5 decembrie 2014, Comisia a adoptat o propunere privind numirea președintelui, a vicepreședintelui și a unor membri ai Comitetului unic de rezoluție și a transmis această propunere Parlamentului;

G.  întrucât Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului a început ulterior evaluarea calificărilor candidaților propuși pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și membru al Comitetului, în special având în vedere cerințele stabilite la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

H.  întrucât, la 8 decembrie 2014, comisia a organizat audierea dnei Elke König, candidata propusă pentru funcția de președinte al Comitetului, în cursul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

I.  întrucât, la 9 decembrie 2014, comisia a organizat audierea dlui Timo Löyttyniemi, candidatul propus pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului, precum și audierea celor patru candidați propuși pentru funcția de membru al Comitetului, Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann și Dominique Laboureix; întrucât, în cadrul audierii, toți cei cinci candidați propuși au făcut o declarație introductivă și apoi au răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea Comisiei privind numirea următorilor candidați propuși:

   (a) Elke König pentru funcția de președinte al Comitetului;
   (b) Timo Löyttyniemi pentru funcția de vicepreședinte al Comitetului;
   (c) Mauro Grande pentru funcția de membru al Comitetului;
   (d) Antonio Carrascosa pentru funcția de membru al Comitetului;
   (e) Joanne Kellermann pentru funcția de membru al Comitetului;
   (f) Dominique Laboureix pentru funcția de membru al Comitetului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate