Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0901(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0070/2014

Predkladané texty :

A8-0070/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.12

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0084

Prijaté texty
PDF 220kWORD 53k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií *
P8_TA(2014)0084A8-0070/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu Komisie na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (C(2014)9456 – C8-0284/2014 – 2014/0901(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 5. decembra 2014 na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (C(2014)9456),

–  so zreteľom na článok 56 ods. 6 tretí pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–  so zreteľom na rokovací poriadok,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0070/2014),

A.  keďže v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa stanovuje, že predseda, podpredseda a členovia Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (ďalej len „jednotná rada“) uvedení v článku 43 ods. 1písm. b) uvedeného nariadenia sú vymenovaní na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových a finančných záležitostí a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a riešením krízových situácií bánk;

B.  keďže podľa článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa vymenovanie členov jednotnej rady riadi zásadami rovnováhy rodového zastúpenia, skúseností a kvalifikácií;

C.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia prijala 19. novembra 2014 užší zoznam kandidátov na pozície predsedu a podpredsedu jednotnej rady;

D.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia prijala 1. decembra 2014 užší zoznam kandidátov na pozície členov jednotnej rady uvedených v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia;

E.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa oba užšie zoznamy poskytli Európskemu parlamentu;

F.  keďže 5. decembra 2014 Komisia prijala návrh na vymenovanie predsedu, podpredsedu a členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a postúpila ho Európskemu parlamentu;

G.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidátov na funkcie predsedu, podpredsedu a členov jednotnej rady, najmä z hľadiska podmienok stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

H.  keďže výbor usporiadal 8. decembra 2014 vypočutie Elke Königovej, kandidátky na funkciu predsedníčky jednotnej rady, počas ktorého kandidátka predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výboru;

I.  keďže výbor usporiadal 9. decembra 2014 vypočutie Tima Löyttyniemiho, kandidáta na funkciu podpredsedu jednotnej rady, ako aj štyroch kandidátov na funkciu členov jednotnej rady (Mauro Grande, Antonio Carrascosa, Joanne Kellermann a Dominique Laboureix); všetci piati navrhovaní kandidáti predniesli úvodné vyhlásenie na uvedenom vypočutí a následne odpovedali na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh Komisie na vymenovanie týchto navrhovaných kandidátov:

   a) Elke Königovej do funkcie predsedníčky jednotnej rady;
   b) Tima Löyttyniemiho do funkcie podpredsedu jednotnej rady;
   c) Maura Grandeho do funkcie člena jednotnej rady;
   d) Antonia Carrascosu do funkcie člena jednotnej rady;
   e) Joanne Kellermannovej do funkcie členky jednotnej rady;
   f) Dominiqua Laboureixa do funkcie člena jednotnej rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia