Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2954(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0346/2014

Texte depuse :

B8-0346/2014

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0085

Texte adoptate
PDF 211kWORD 52k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de executare: regimurile aplicabile produselor originare din anumite state ACP
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic C(2014)08355 – 2014/2954(DEA)

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2014)08355),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 26 noiembrie 2014, prin care aceasta solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru comerț internațional trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 5 decembrie 2014,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic(1), în special articolul 2 alineatul (2) și articolul 24a alineatul (6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 527/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile(2),

–  având în vedere recomandarea de decizie prezentată de Comisia pentru comerț internațional,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 16 decembrie 2014,

A.  întrucât, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 527/2013, Kenya a încetat de la 1 octombrie 2014 să mai beneficieze de regimul accesului pe piață autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1528/2007;

B.  întrucât Kenya, Uniunea Europeană și statele sale membre au încheiat negocierile privind un acord de parteneriat economic la 16 octombrie 2014;

C.  întrucât, la 14 noiembrie 2014, Comisia a adoptat un act delegat pentru a reintegra Kenya în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007;

D.  întrucât Comisia a subliniat că o decizie de a nu ridica obiecții ar limita o posibilă deturnare a schimburilor comerciale ale Kenyei spre țările UE, precum și pierderea exporturilor sale în UE, reducând pericolul pentru sectoare precum tonul, horticultura și florile tăiate,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 348, 31.12.2007, p. 1.
(2) JO L 165, 18.6.2013, p. 59.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate