Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2954(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0346/2014

Predkladané texty :

B8-0346/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0085

Prijaté texty
PDF 219kWORD 52k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch AKT
P8_TA(2014)0085B8-0346/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie zo 14. novembra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2014)08355),

–  so zreteľom na list Komisie z 26. novembra 2014, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre medzinárodný obchod predsedovi Konferencie predsedov výborov z 5. decembra 2014,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve(1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2 a článok 24a ods. 6,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 527/2013 z 21. mája 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania(2),

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre medzinárodný obchod,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 16. decembra 2014,

A.  keďže podľa nariadenia (EÚ) č. 527/2013 sa na Keňu od 1. októbra 2014 prestal vzťahovať režim prístupu na trh povolený podľa nariadenia (ES) č. 1528/2007;

B.  keďže 16. októbra 2014 Keňa, Európska únia a jej členské štáty ukončili rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve;

C.  keďže 14. novembra 2014 Komisia prijala delegovaný akt s cieľom opätovne zaradiť Keňu do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007;

D.  keďže Komisia zdôraznila, že rozhodnutie nevzniesť námietku by obmedzilo jej potenciálnu obchodnú diverziu a pokles jej vývozu do EÚ, pričom by sa znížili straty v odvetviach spracovania tuniaka, záhradníctva a rezaných kvetov;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 59.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia