Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0250(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0053/2014

Внесени текстове :

A8-0053/2014

Разисквания :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Гласувания :

PV 17/12/2014 - 10.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0086

Приети текстове
PDF 438kWORD 50k
Сряда, 17 декември 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Автономни търговски преференции за Република Молдова ***I
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова (COM(2014)0542 — C8‑0128/2014 — 2014/0250(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0542),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0128/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 10 декември 2014 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0053/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2014 г. с оглед приемането на Регламент (EС) №.../2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова
P8_TC1-COD(2014)0250

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1383/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност