Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0250(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0053/2014

Indgivne tekster :

A8-0053/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0086

Vedtagne tekster
PDF 210kWORD 47k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (COM(2014)0542) – C8–0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0542),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0128/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant med skrivelse af 10. december 2014 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0053/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova
P8_TC1-COD(2014)0250

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1383/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik