Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0250(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0053/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0053/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0086

Hyväksytyt tekstit
PDF 197kWORD 48k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg
Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta (COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0542),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0128/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 10. joulukuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8‑0053/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2014 antamiseksi, yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovan tasavallalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2014)0250

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1383/2014.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö