Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0250(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0053/2014

Texte depuse :

A8-0053/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 16
CRE 16/12/2014 - 16

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0086

Texte adoptate
PDF 289kWORD 51k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg
Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova ***I
P8_TA(2014)0086A8-0053/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova (COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0542),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0128/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 10 decembrie 2014, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0053/2014),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 decembrie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova
P8_TC1-COD(2014)0250

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1383/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate