Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0287(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2014

Indgivne tekster :

A8-0056/2014

Forhandlinger :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0087

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 46k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg Endelig udgave
Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador (COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0585),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0172/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 10. december 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0056/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador
P8_TC1-COD(2014)0287

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1384/2014).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik