Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0287(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0056/2014

Predkladané texty :

A8-0056/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0087

Prijaté texty
PDF 291kWORD 48k
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg
Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru ***I
P8_TA(2014)0087A8-0056/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru (COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0585),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0172/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady vyjadrený v liste z 10. decembra 2014 schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0056/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. decembra 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom v Ekvádore
P8_TC1-COD(2014)0287

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1384/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia