Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2037(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0068/2014

Predložena besedila :

A8-0068/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0088

Sprejeta besedila
PDF 296kWORD 58k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014
P8_TA(2014)0088A8-0068/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sprostitvi varnostne rezerve v skladu s točko 14 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 14,

–  ob upoštevanju skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije o sredstvih za plačila, kakor je bila dogovorjena v skupnih sklepih 12. novembra 2013(3),

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, kot je bil dokončno sprejet 20. novembra 2013,

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2014, ki ga je Komisija sprejela 15. aprila 2014 (COM(2014)0329),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2014 z dne 12. decembra 2014 (16740/2014 – C8-0289/2014),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0068/2014),

A.  ker se je izvrševanje večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 začelo s precejšnjimi zamudami pri plačilih, pri čemer so neporavnani računi zgolj za kohezijsko politiko konec leta 2013 znašali približno 23,4 milijarde EUR, neporavnane obveznosti pa so v istem obdobju dosegle 221,7 milijarde EUR, kar je 41 milijard EUR več, kot je bilo predvideno ob dogovoru o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013; ker je to nesprejemljivo in ker je treba nujno ukrepati ter uporabiti mehanizem prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, zato da izvajanje politik in programov Unije ne bo ogroženo, kot je bilo soglasno dogovorjeno v večletnem finančnem okviru, pa tudi zato, da bi se izognili obrestim zaradi zamud pri izplačilih in nepotrebnemu povečevanju ekonomskega tveganja in ranljivosti upravičencev do sredstev iz proračuna Unije;

B.  ker so se Parlament, Svet in Komisija v spravnem postopku za proračun 2014 dogovorili o uporabi različnih instrumentov prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem okviru, vključno z varnostno rezervo, da bi zagotovili nemoteno izplačevanje in preprečili prenos prevelikega zneska neporavnanih obveznosti v proračun 2015;

C.  ker je Komisija, potem ko je preučila vse druge finančne možnosti za odzivanje na nepredvidene okoliščine, predlagala sprostitev celotne razpoložljive varnostne rezerve, da bi dopolnila sredstva za plačila v splošnem proračunu Unije za leto 2014, ko bo dosežena zgornja meja za plačila;

D.  ker se Svet ne strinja z razlago Parlamenta in Komisije, da 350 milijonov EUR plačil, uporabljenih leta 2014 za posebne instrumente, predvidene v uredbi o večletnem finančnem okviru, ne bi smelo šteti k zgornji meji za plačila, tako da bi na voljo preostalo še 711 milijonov EUR, preden bi bilo treba uporabiti varnostno rezervo; ker zato še vedno ni odločeno, ali in v kolikšni meri bi znesek 350 milijonov EUR sploh odštevali od razlike do zgornje meje za plačila v tem ali naslednjih proračunskih letih;

E.  ker je bilo med pogajanji o proračunskem svežnju 2014–2015 dogovorjeno, da se uporabi varnostna rezerva v znesku 2 818,2 milijona EUR plus 350 milijonov EUR, tj. 3 168,2 milijona EUR;

F.  ker varnostna rezerva ni trajna rešitev za nedavno pomanjkanje sredstev za plačila in naraščajoče neporavnane obveznosti, temveč bo samo zmanjšala znesek neplačanih računov, prenesenih v naslednje leto, ki se je od leta 2010 vsako leto povečal za več kot 50 %;

G.  ker uporaba varnostne rezerve zaradi nepredvidenih dodatnih prihodkov v proračun za leto 2014 držav članic ne bo stala skoraj nič;

H.  ker se povrhu tega s sprostitvijo varnostne rezerve za leto 2014 skupna zgornja meja za plačila (908 milijard EUR v cenah iz leta 2011) večletnega finančnega okvira 2014–2020 ne bo povišala, kot je jasno določeno v členu 13(4) uredbe o večletnem finančnem okviru, saj se bo v skladu s členom 13(3) navedene uredbe odštevala od razlike do zgornje meje v prihodnjih proračunskih letih;

1.  se strinja s sprostitvijo varnostne rezerve za leto 2014, kot je predstavljeno v prilogi;

2.  poudarja, da je uporaba tega instrumenta v skladu s členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru le še en dokaz, da mora proračun Unije nujno postati bolj prilagodljiv;

3.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj sklep podpiše skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(2) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o sprostitvi varnostne rezerve

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/435.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov