Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2053(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0076/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0076/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0090

Usvojeni tekstovi
PDF 290kWORD 59k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br. 4/2014.: tradicionalna vlastita sredstva (TVS), osnovice za PDV i bruto nacionalni dohodak (BND)
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. – Komisija (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konačno donesen 20. prosinca 2013.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 koji je Komisija usvojila 9. srpnja 2014. (COM(2014)0461),

–  uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1 nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 koje je Komisija predstavila 16. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. prosinca 2014. godine,

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014 koje je Vijeće usvojilo 12. prosinca 2014. i proslijedilo Europskom parlamentu isti dan (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0076/2014),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 odnosi na reviziju predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS, tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) i osnovica PDV-a i BND-a, unos u proračun odgovarajućih korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu te revizije predviđanja ostalih prihoda od novčanih kazni, što za posljedicu ima izmjenu razine i raspodjele doprinosa iz vlastitih sredstava u proračun EU-a među državama članicama;

B.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014 također smanjuju proračunska odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja za europskog nadzornika za zaštitu podataka u iznosu od 248 460 EUR te predlažu neke prilagodbe proračunske nomenklature za Europski fond za regionalni razvoj kako bi se uskladila s usvojenom pravnom osnovom;

C.  budući da je ovaj nacrt izmjene proračuna ključan kako bi se izbjegao nedostatak sredstava koji bi mogao dovesti do nepotpunog izvršenja u 2014.;

1.  uzima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 4/2014 izmijenjen pismom izmjene br. 1 nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 kojim se utvrđuje revizija predviđanja tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS, tj. carine i pristojbe u sektoru šećera) na temelju najboljih procjena Komisije i određenih drugih razvoja događaja kao i daljnja revizija predviđanja ostalih prihoda od niza novčanih kazni koje su postale konačne te se stoga mogu unijeti u proračun;

2.  primjećuje da su pad od otprilike 646,1 milijuna EUR u predviđanjima tradicionalnih vlastitih sredstava i pad od 192,4 milijuna EUR u vlastitim sredstvima utemeljenih na PDV-u nadoknađeni spomenutim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 2 433 milijuna EUR čime se posljedično smanjuje potreba za dodatnim doprinosima na temelju BND-a u iznosu od 1 594 milijuna EUR;

3.  napominje da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014, uključujući pismo izmjene br. 1, predviđa ukupno smanjenje zahtjeva za dodatna vlastita sredstva u iznosu od 2 433 milijuna EUR, poglavito zbog unosa u proračun novčanih kazni i zateznih kamata koje su postale konačne;

4.  napominje da se nacrtom izmjene proračuna br. 4/2014 predlaže smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja za europskog nadzornika za zaštitu podataka u iznosu od 248 460 EUR zbog odgode imenovanja novog europskog nadzornika za zaštitu podataka i pomoćnika europskog nadzornika za zaštitu podataka;

5.  podržava zajedničke zaključke oko kojih su Parlament i Vijeće postigli dogovor 8. prosinca 2014. u cilju odobravanja nacrta izmjene proračuna br. 4/2014 kako ga je izvorno predložila Komisija i kako je izmijenjen pismom izmjene br. 1. nacrta izmjene proračuna br. 4/2014, uz uvrštenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz nacrta izmjene proračuna br. 6/2014 povezanih s Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo i pričuvom za Sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu, te preraspodjelu dostupnih odobrenih sredstava za plaćanja u iznosu od 248 460 EUR iz proračunske linije namijenjene europskom nadzorniku za zaštitu podataka u proračunsku liniju 23 02 01 za humanitarnu pomoć;

6.  podsjeća da će se usvajanjem ovog nacrta izmjene proračuna smanjiti potreba za dodatnim vlastitim sredstvima za proračun Unije za 2 433 milijuna EUR i stoga, zajedno s umanjenim doprinosima država članica proračunu Unije na temelju BND-a, što proizlazi iz nacrtâ izmjene proračuna br. 3/2014, br. 6/2014 i br. 8/2014 , u potpunosti nadomjestiti dodatne potrebe za plaćanjima iz nacrta izmjene proračuna br. 3/2014, u skladu sa zajedničkim zaključcima od 8. prosinca 2014.;

7.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 4/2014;

8.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2014 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

9.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 20.2.2014., str. 1.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 163, 23.6.2007., str. 17.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti