Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2053(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0076/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0076/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0090

Elfogadott szövegek
PDF 224kWORD 60k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg
4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: Tradicionális saját források, héa és GNI
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Az Európai Parlament 2014. december 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. július 9-én benyújtott, 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0461),

–  tekintettel a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez fűzött 1. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2014. október 16-án terjesztett elő,

–  tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekre,

–  tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16741/2014 – C8‑0290/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0076/2014),

A.  mivel a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet a tradicionális saját források (vámok és cukorilletékek), valamint a héa- és GNI- (bruttónemzetijövedelem-)alapok előrejelzésének felülvizsgálatával, az Egyesült Királyságra vonatkozó korrekciók költségvetésbe történő beépítésével, valamint a bírságokból származó egyéb bevételek előrejelzésének felülvizsgálatával foglalkozik, ami az uniós költségvetéshez saját forrásból biztosított tagállami hozzájárulások szintjének és megoszlásának módosulását eredményezi;

B.  mivel emellett a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet 248 460 euróval csökkenti az európai adatvédelmi biztos költségvetési kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait, és bizonyos módosításokat javasol az Európai Regionális Fejlesztési Alap nómenklatúrája tekintetében, tükrözve az elfogadott jogalapot;

C.  mivel a költségvetés-módosítási tervezet kulcsfontosságú a készpénzhiány elkerülése érdekében, amely 2014-ben hiányos végrehajtáshoz vezethet;

1.  tudomásul veszi a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez előterjesztett 1. számú módosító indítvánnyal módosított 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amely a tradicionális saját források (vámok és cukorilletékek) előrejelzésének felülvizsgálatával foglalkozik a Bizottság legjobb becslései és egyéb fejlemények alapján, valamint a véglegessé váló, és így a költségvetésben előirányozható bírságokból származó egyéb bevételek előrejelzésének további felülvizsgálatát tartalmazza;

2.  megjegyzi, hogy a tradicionális saját források előrejelzések szerinti mintegy 646,1 millió eurós csökkenését és a héa-alapú saját források előrejelzések szerinti 192,4 millió eurós visszaesését a fent említett, összességében 2 433 millió euró összegű bírságok kompenzálják, ami által a szükséges további GNI-alapú hozzájárulások összege automatikusan 1 594,5 millió euróval csökken;

3.  megjegyzi, hogy a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet az ahhoz előterjesztett 1. számú módosító indítvánnyal együtt összességében a további saját forrásokkal kapcsolatos követelmények csökkentését irányozza elő, elsősorban a jogerőre emelkedett, 2 433 millió eurót kitevő bírságok és késedelmi kamatok költségvetésbe történő beépítése nyomán;

4.  rámutat arra, hogy a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet az európai adatvédelmi biztos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak 248 460 eurós csökkentését javasolja az új európai adatvédelmi biztos és a helyettes adatvédelmi biztos késedelmes kinevezése miatt;

5.  egyetért a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekkel, amelyek célja jóváhagyni a Bizottság által eredetileg benyújtott és a hozzá előterjesztett 1. számú módosító indítvánnyal módosított 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, elfogadva ezzel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben az Európai Tengerügyi és Halászati Alap számára előirányzott kötelezettségvállalásokat, a fenntartható halászati partnerségi megállapodások tartalékát, valamint az európai adatvédelmi biztos költségvetési sorában rendelkezésre álló 248 460 eurós összegű kifizetési előirányzatok átcsoportosítását a humanitárius segélyek 23 02 01-es költségvetési sorába;

6.  emlékeztet arra, hogy e költségvetés-módosítási tervezet elfogadása esetén 2 433 millió euróval csökken az uniós költségvetés saját forrásait illető további igény, és a tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetendő GNI-hozzájárulás a 3/2014., a 6/2014. és a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezeteknek köszönhető csökkenésével együtt ez teljes mértékben kompenzálja a 3/2014. költségvetés-módosítási tervezetben jelzett további kifizetési igényeket, ahogyan erről a 2014. december 8-i együttes következtetésekben megállapodás született;

7.  jóváhagyja a 4/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 3/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat