Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2053(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0076/2014

Predložena besedila :

A8-0076/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0090

Sprejeta besedila
PDF 218kWORD 58k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND)
P8_TA(2014)0090A8-0076/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija (16741/2014 – C8-0290/2014 – 2014/2053(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, kakor je bil dokončno sprejet dne 20. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 4/2014, ki ga je Komisija sprejela 9. julija 2014 (COM(2014)0461),

–  ob upoštevanju dopolnilnega pisma št. 1 k predlogu spremembe proračuna št. 4/2014, ki ga je Komisija predstavila 16. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014;

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 4/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (16741/2014 – C8-0290/2014),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0076/2014),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 4/2014 nanaša na spremembo napovedi v zvezi z osnovami tradicionalnih lastnih sredstev (tj. carin in prelevmanov za sladkor), davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka (BNP), vnos ustreznih popravkov, kar zadeva Združeno kraljestvo, v proračun in spremembo napovedi drugih prihodkov, ki izvirajo iz glob, zaradi česar je prišlo pri prispevku držav članic v proračun Unije iz naslova lastnih sredstev do spremembe ravni in porazdelitve,

B.  ker predlog spremembe proračuna št. 4/2014 tudi za 248 460 EUR zmanjšuje proračunska odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in predlaga določene spremembe nomenklature Evropskega sklada za regionalni razvoj, da bi jo uskladili s sprejeto pravno podlago;

C.  ker je ta predlog spremembe proračuna osrednjega pomena pri preprečevanju pomanjkanja denarnih sredstev, ki bi lahko povzročilo primanjkljaj pri izvrševanju v letu 2014,

1.  se seznanja s predlogom spremembe proračuna št. 4/2014, kakor je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1 k predlogu spremembe proračuna št. 4/2014, ki na podlagi najboljših ocen Komisije in nekaterih drugih dejavnikov določa spremembo napovedi v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi (tj. carinami in prelevmani za sladkor), pa tudi dodatno spremembo napovedi v zvezi z drugimi prihodki iz naslova različnih glob, ki so postale dokončne in jih je mogoče zato uvrstiti v proračun;

2.  ugotavlja, da je zmanjšanje tradicionalnih lastnih sredstev, ki po predvidevanjih znaša 646,1 milijona EUR, in na DDV temelječih lastnih sredstev v znesku 192,4 milijona EUR ublaženo z zgoraj navedenimi globami v skupnem znesku 2,433 milijarde EUR, s čimer se potreba po dodatnih prispevkih iz BND dejansko zmanjša za 1,5945 milijarde EUR;

3.  ugotavlja, da predlog spremembe proračuna št. 4/2014, vključno z dopolnilnim pismom št. 1, zagotavlja skupno zmanjšanje zahtev za dodatna lastna sredstva, predvsem ker so bile v proračun uvrščene globe in dokončne obresti na pozna plačila v znesku 2,433 milijarde EUR;

4.  ugotavlja, da predlog spremembe proračuna št. 4/2014 vsebuje zmanjšanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil plačil za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v znesku 248 460 EUR zaradi zamude pri imenovanju novega evropskega nadzornika za varstvo podatkov in njegovega pomočnika;

5.  potrjuje skupne sklepe, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014, da bi odobrila spremembo proračuna št. 4/2014, kot jo je prvotno predlagala Komisija, in je bila dopolnjena z dopolnilnim pismom št. 1 k predlogu spremembe proračuna št. 4/2014, z vključitvijo odobritev za prevzem obveznosti iz predloga spremembe proračuna št. 6/2014 v zvezi z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo ter rezervo za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju ter prerazporeditvijo 248 460 EUR razpoložljivih odobritev plačil iz vrstice za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov v proračunsko vrstico, namenjeno humanitarni pomoči 23 02 01;

6.  opozarja, da se bo s sprejetjem spremembe proračuna za 2 433 milijona EUR zmanjšala potreba po dodatnih lastnih sredstvih za proračun Unije, s čimer se bodo skupaj z zmanjšanim deležem prispevka v proračun Unije iz BNP držav članic na podlagi sprememb proračuna št. 3/2014, št. 6/2014 in št. 8/2014, v celoti izravnale potrebe po dodatnih plačilih, zahtevane v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, kot je bilo dogovorjeno v skupnih sklepih z dne 8. decembra 2014;

7.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 4/2014;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov