Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2073(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0078/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0078/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0092

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 54k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: 2013. évi olaszországi (Szardínia) árvizek – Görögországi földrengés – Szlovéniai jégviharok – 2014. évi jégesőket követő horvátországi árvizek
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Az Európai Parlament 2014. december 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-jén fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. szeptember 8-án elfogadott, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0564),

–  tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án jóváhagyott együttes következtetésekre,

–  tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon megküldött, 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0078/2014),

A.  mivel az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 46 998 528 euró kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában történő igénybevételére irányul a 2013. novemberi olaszországi (szardíniai) áradások, egy görögországi (kefaloniai) földrengés, a szlovéniai jégviharok, valamint a Horvátországot sújtó ugyanezen, 2014. január végi/február elejei jégviharok és azt követő áradások vonatkozásában;

B.  mivel az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak a 2014. évi költségvetésbe történő, előírások szerinti belefoglalása,

1.  jóváhagyja az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

2.  hangsúlyozza, hogy az e természeti katasztrófák által sújtott országoknak az Európai Unió Szolidaritási Alapján keresztül szánt pénzügyi támogatást sürgősen fel kell szabadítani;

3.  hangsúlyozza, hogy a 2014. évre szóló kifizetési előirányzatokban mutatkozó hiány – ami a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet és a rendkívüli tartalék igénybevételére irányuló kapcsolódó javaslat Bizottság általi benyújtása mögött meghúzódó ok volt – eleve kizárja az 5/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet forrásának átcsoportosítás útján történő előteremtését;

4.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetéseket, melyek célja 47 millió euró összegű további kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadása a 2014-es költségvetésben és a vonatkozó kifizetési szükségletek 2015-ös költségbe történő átirányítása;

5.  jóváhagyja az 5/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 4/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 51., 2014.02.20, 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20, 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat