Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2073(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0078/2014

Predložena besedila :

A8-0078/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0092

Sprejeta besedila
PDF 212kWORD 52k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 – Potres v Grčiji – Žled v Sloveniji – Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014
P8_TA(2014)0092A8-0078/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija (16742/2014 – C8-0291/2014 – 2014/2073(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil dokončno sprejet 20. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2014, ki ga je Komisija sprejela dne 8. Septembra 2014 (COM(2014)0564),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014,

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (16742/2014 – C8-0291/2014),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0078/2014),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 5/2014 nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada EU v znesku 46 998 528 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v zvezi s poplavami v Italiji (Sardinija) novembra 2013, potresom v Grčiji (Kefalonija), ledeno ujmo v Sloveniji ter isto ledeno ujmo, ki so ji sledile poplave, na Hrvaškem ob koncu januarja/v začetku februarja 2014,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 5/2014, da se ta prilagoditev proračuna uradno vključi v proračun za leto 2014,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2014, kot ga je predložila Komisija;

2.  poudarja, da je nujno treba državam, ki so jih prizadele te naravne nesreče, sprostiti finančno pomoč v okviru Solidarnostnega sklada EU;

3.  poudarja, da pomanjkanje odobritev plačil za leto 2014, ki je bilo osnovni razlog za to, da je Komisija predložila predlog spremembe proračuna št. 3/2014 in spremljajoč predlog za uporabo varnostne rezerve, vnaprej izključuje možnost, da bi se lahko s prerazporeditvijo zagotovila sredstva za predlog spremembe proračuna št. 5/2014;

4.  potrjuje skupne sklepe, o katerih sta Parlament in Svet dosegla dogovor 8. decembra 2014, da bi se odobrila dodatna sredstva za prevzem obveznosti, ki znašajo 47 milijonov EUR, v proračunu za leto 2014 ter premaknile ustrezne potrebe po plačilih v proračun za leto 2015;

5.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2014;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 4/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov