Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2162(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0074/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0074/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0093

Elfogadott szövegek
PDF 222kWORD 57k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet : A tradicionális saját források kiigazítása, a héa- és a GNI-hozzájárulások
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Az Európai Parlament 2014. december 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. október 17-én benyújtott, 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0649),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. december 3-án elfogadott, a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez fűzött, 1/2014. számú módosító indítványra (COM(2014)0730),

–  tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetésekre,

–  tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0074/2014),

A.  mivel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet a saját források szükséges kiigazításaira, a héa- és a GNI-hozzájárulásokra, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap költségvetési előirányzatainak valamint a fenntartható halászati partnerségi megállapodás tartalékainak csökkentésére, akárcsak a költségvetési előirányzatok európai ombudsman számára kért emelésére vonatkozik;

B.  mivel a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezethez fűzött 1/2014. számú módosító levél elfogadása nyomán a költségvetés-módosítási tervezet által a bevételre gyakorolt átfogó hatás a saját forrásokra vonatkozó követelmények összesen 4 095,5 millió euró összeggel történő csökkentése, amely magában foglalja a tagállamok GNI-hozzájárulásainak 4 515,5 milliós csökkentését is, valamint a hagyományos saját források összegének 420 millió euróval történő növelése;

C.  mivel a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy e költségvetési kiigazításokat hivatalosan a 2014-es költségvetésbe illessze;

1.  tudomásul veszi a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott és az 1/2014. számú módosító levél által megváltoztatott formájában;

2.  megjegyzi, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap költségvetési előirányzatainak és a fenntartható halászati partnerségi megállapodások számára képzett tartaléknak a csökkentése összesen 76,3 millió euró összegű csökkenést eredményez a kötelezettségvállalási előirányzatok, és 6,2 millió eurós csökkenést eredményez a kifizetési előirányzatok tekintetében, ami elsősorban az Alapra vonatkozó jogalap késedelmes elfogadásából, valamint az említett halászati megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalások állásának aktualizált értékeléséből adódik;

3.  üdvözli a javaslatot, hogy a 2. bekezdésben említett kifizetési előirányzatok terén elért megtakarításokból 6,2 millió eurót fordítsanak a humanitárius segélyek terén esetleg az év végéig felmerülő válságok orvoslására;

4.  hangsúlyozza, hogy a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet átfogó hatása a GNI-hozzájárulások 4 515,5 millió eurós csökkenése, illetve a saját források előrejelzéseinek 420 millió eurós növelése;

5.  egyetért a 2014. december 8-i együttes következtetésekben a Parlament és a Tanács által kötött megállapodással, amely elfogadja a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetet a módosító levél által módosított formájában, a kiadásoknak a 3/2014. és a 4/2014. költségvetés-módosítási tervezetek felé történő áttételével;

6.  emlékeztet arra, hogy a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadása esetén 4 515,5 millió euróval csökken a tagállamok által az uniós költségvetésbe fizetendő GNI-hozzájárulás, és ezért az uniós költségvetésbe történő tagállami GNI-hozzájárulásoknak a 3/2014., a 4/2014. és a 8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezeteknek köszönhető csökkenésével együtt ez teljes mértékben kompenzálja a 3/2014. költségvetés-módosítási tervezetben jelzett további kifizetési igényeket, ahogyan erről a 2014. december 8-i együttes következtetésekben megállapodás született;

7.  jóváhagyja a 6/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

8.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat