Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2162(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0074/2014

Predložena besedila :

A8-0074/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0093

Sprejeta besedila
PDF 215kWORD 56k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND
P8_TA(2014)0093A8-0074/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2014 za proračunsko leto 2014, Oddelek III – Komisija (16743/2014 – C8-0288/2014 – 2014/2162(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, kot je bil dokončno sprejet 20. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Komisija sprejela 17. oktobra 2014 (COM(2014)0649),

–  ob upoštevanju dopolnilnega pisma št. 1/2014 k predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Komisija sprejela 3. decembra 2014 (COM(2014)0730),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014,

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga isti dan posredoval Evropskemu parlamentu (16743/2014 – C8-0288/2014),

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0074/2014),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 6/2014 nanaša na revizijo napovedi o tradicionalnih lastnih sredstvih, prispevkih iz naslova DDV in BND ter zmanjšanje proračunskih sredstev za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in rezervo za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju, pa tudi na povečanje proračunskih sredstev za Evropskega varuha človekovih pravic;

B.  ker ta predlog spremembe proračuna, po sprejetju dopolnilnega pisma št. 1/2014 k predlogu spremembe proračuna št. 6/2014, v splošnem vpliva na prihodke tako, da zmanjšuje zahteve za lastna sredstva za skupaj 4 095,5 milijona EUR, kar zajema zmanjšanje prispevkov držav članic iz naslova BND za 4 515,5 milijona EUR in povečanje zneska tradicionalnih lastnih sredstev za 420 milijonov EUR;

C.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 6/2014 ta, da se proračunske prilagoditve uradno vključijo v proračun za leto 2014;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2014, kot ga je predložila Komisija in kot je bil spremenjen z dopolnilnim pismom št. 1/2014;

2.  ugotavlja, da so se zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev, povezanih z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo in rezervo za sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju, sredstva za prevzem obveznosti skupaj zmanjšala za 76,3 milijona EUR, sredstva za plačila pa za 6,2 milijona EUR, kar gre pripisati predvsem poznejšemu sprejetju pravne podlage za sklad in posodobljeni oceni statusa pogajanj, povezanih z zgoraj navedenimi sporazumi o ribištvu;

3.  pozdravlja predlog, da se 6,2 milijona EUR iz prihranjenih sredstev za plačila iz odstavka 2 uporabi za financiranje pomoči pri morebitnih humanitarnih krizah do konca leta;

4.  poudarja, da predlog spremembe proračuna št. 6/2014 v splošnem zmanjšuje prispevke iz naslova BND za 4 515,5 milijona EUR in za 420 milijonov EUR povečuje napovedani znesek tradicionalnih lastnih sredstev;

5.  podpira skupne sklepe, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014, da bi se sprejel predlog spremembe proračuna št. 6/2014, kot je bil dopolnjen z dopolnilnim pismom, vključno s prerazporeditvijo na strani odhodkov v predloga sprememb proračuna št. 3/2014 in št. 4/2014;

6.  opozarja, da se bo s sprejetjem predloga spremembe proračuna št. 6/2014 zmanjšala potreba po prispevkih držav članic iz naslova BND za 4 515,5 milijona EUR ter da bodo zato, skupaj z zmanjšanjem deležev prispevkov držav članic iz naslova BND v proračun Unije na podlagi predlogov spremembe proračuna št. 3/2014, št. 4/2014 in št. 8/2014, v celoti nadomeščene dodatne potrebe po plačilih, zahtevane v predlogu spremembe proračuna št. 3/2014, kot je bilo dogovorjeno v skupnih sklepih z dne 8. decembra 2014;

7.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2014;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. 5/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov