Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2161(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0075/2014

Indgivne tekster :

A8-0075/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0094

Vedtagne tekster
PDF 215kWORD 48k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien
P8_TA(2014)0094A8-0075/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (oversvømmelser i Serbien, Kroatien og Bulgarien) (COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0648 – C8-0223/2014),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1), særlig artikel 4, stk. 3,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til de fælles konklusioner, vedtaget af Parlamentet og Rådet den 8. december 2014,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0075/2014),

1.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

2.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/437).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik