Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2163(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0072/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0072/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0095

Elfogadott szövegek
PDF 217kWORD 53k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet: A Szerbiát, Horvátországot és Bulgáriát sújtó árvizek
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Az Európai Parlament 2014. december 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2013. november 20-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel a Bizottság által 2014. október 17-én elfogadott, 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0650),

–  tekintettel a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án jóváhagyott együttes következtetésekre,

–  tekintettel a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (16744/2014 – C8‑0292/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0072/2014),

A.  mivel a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 79 726 440 euró összeg igénybevételére vonatkozik kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában a Szerbiát és Horvátországot sújtó, 2014. májusi árvízhez, valamint a Bulgáriát sújtó, 2014. júniusi árvízhez kapcsolódóan;

B.  mivel a 7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy e költségvetési kiigazítás formálisan bekerüljön a 2014. évi költségvetésbe;

1.  tudomásul veszi a 7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetet annak Bizottság által benyújtott formájában;

2.  hangsúlyozza az e természeti katasztrófák által sújtott országoknak szánt pénzügyi segítség Szolidaritási Alapon keresztül történő sürgős felszabadításának szükségességét;

3.  hangsúlyozza, hogy a 2014. évre szóló kifizetési előirányzatokban mutatkozó hiány – amely a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet és a rendkívüli tartalék igénybevételére irányuló kapcsolódó javaslat Bizottság általi benyújtása mögött meghúzódó ok volt – eleve kizárja a 7/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet forrásának átcsoportosítás útján történő előteremtését;

4.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács által 2014. december 8-án elfogadott együttes következtetéseket, melyek célja 80 millió euró összegű további kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadása a 2014-es költségvetésben és a vonatkozó kifizetési szükségletek 2015-ös költségvetésbe történő átirányítása;

5.  jóváhagyja a 7/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 6/2014. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 51., 2014.2.20., 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20, 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat