Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2163(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0072/2014

Predložena besedila :

A8-0072/2014

Razprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0095

Sprejeta besedila
PDF 210kWORD 53k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji
P8_TA(2014)0095A8-0072/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2014 za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija (16744/2014 – C8-0292/2014 – 2014/2163(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, ki je bil dokončno sprejet dne 20. novembra 2013(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2014, ki ga je Komisija sprejela dne 17. oktobra 2014 (COM(2014)0650),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014;

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 7/2014, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga isti dan posredoval Evropskemu parlamentu (16744/2014 – C8‑0292/2014),

–  ob upoštevanju člena 88 in člena 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0072/2014),

A.  ker se predlog spremembe proračuna št. 7/2014 nanaša na uporabo Solidarnostnega sklada EU v znesku 79 726 440 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v zvezi s poplavami v Srbiji in na Hrvaškem maja 2014 ter poplavami v Bolgariji junija 2014,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 7/2014, da se ta prilagoditev proračuna uradno vključi v proračun za leto 2014,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 7/2014, kot ga je predložila Komisija;

2.  poudarja, da je treba nujno sprostiti finančno pomoč v okviru solidarnostnega sklada EU državam, ki so jih prizadele te naravne nesreče;

3.  poudarja, da pomanjkanje odobritev plačil za leto 2014, ki je bilo osnovni razlog za to, da je Komisija predložila predlog spremembe proračuna št. 3/2014 in priloženi predlog za uporabo varnostne rezerve, vnaprej izključuje možnost, da bi lahko s prerazporeditvijo zagotovili sredstva za predlog spremembe proračuna št. 7/2014;

4.  potrjuje skupne sklepe, o katerih sta se Parlament in Svet dogovorila 8. decembra 2014, da se v proračunu za leto 2014 odobrijo dodatna sredstva za prevzem obveznosti, ki znašajo 80 milijonov EUR, ustrezne potrebe po plačilih pa prenesejo v proračun za leto 2015;

5.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2014;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2014 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 51, 20.2.2014, str. 1.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov