Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0332(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0066/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0066/2014

Rasprave :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0097

Usvojeni tekstovi
PDF 365kWORD 62k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Vlastita sredstva Unije – usklađenje nacionalnih doprinosa država članica *
P8_TA(2014)0097A8-0066/2014

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije Vijeću (COM(2014)0704),

–  uzimajući u obzir članak 322. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0250/2014),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0066/2014),

A.  budući da se nakon nedavnih statističkih revizija provedenih u dogovoru s državama članicama ispostavilo da je dio država članica godinama uplaćivao nedovoljan iznos doprinosa proračunu Unije, dok je drugi dio svoj doprinos preplaćivao; budući da su znatna statistička odstupanja o kojima su države članice izvijestile pokretači tih promjena;

B.  budući da bi se propisima koji su trenutačno na snazi, uz jednoglasan dogovor Vijeća, provela brza korekcija navedenih nedovoljnih doprinosa, ali i preplaćenih iznosa;

C.  budući da su u pravilu, sve države članice bez većeg kašnjenja u prošlosti plaćale u proračun Unije puni iznos svojih doprinosa koji se temelje na BND-u i PDV-u, usprkos krizi i znatnom fiskalnom pritisku;

D.  budući da određene države članice, koje su imale koristi od toga što je procjena njezina BND-a bila manja od njegova stvarnog iznosa, nisu bile voljne isplatiti traženi dodatni iznos do zakonskog roka;

E.  budući da je Vijeće pozvalo Komisiju da donese prijedlog o rješenju te situacije tako da izmijeni relevantne propise te dopusti odgodu isplate traženih iznosa i isplatu u obrocima;

F.  budući da je u skladu s postojećom revizijom zakonodavstva sedam država članica odlučilo ne uknjižiti na račun EU-a svoja salda na temelju BND-a i PDV-a na prvi radni dan u prosincu 2014.; budući da je Komisija naknadno revidirala iznose koji su prvotno uneseni u nacrt izmjene proračuna br. 6/2014, uzimajući u obzir iznose koji su u stvarnosti bili dostupni na taj datum;

G.  budući da do toga dolazi odmah nakon što su institucije završile zakonodavni postupak o reviziji zakonodavstva o vlastitim sredstvima koji je započeo 2011. i čak prije nego što je novi zakonodavni paket stupio na snagu;

H.  budući da je taj prijedlog dio većeg paketa o izmjenama proračuna za 2014. i proračunu za 2015. o kojemu se trenutačno pregovara;

I.  budući da je u cilju transparentnosti potrebno svake godine u okviru proračunskog postupka Parlamentu dostaviti izračune i popratne podatke o usklađivanju salda PDV-a i BND-a ostavljajući mu dovoljno vremena za razmatranje, a o odlukama država članica u vezi s datumima uplate obroka i njihovim iznosima Parlament treba biti obaviješten;

J.  budući da je Uredbu (EZ, Euratom) br. 1150/2000 stoga potrebno na odgovarajući način izmijeniti;

1.  naglašava da je do prijedloga o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 došlo zbog jednokratnih posljedica primjene te Uredbe na neke države članice;

2.  izražava žaljenje što je Vijeću odgoda usklađivanja nacionalnih doprinosa bila važnija od zauzimanja stajališta u pregovorima oko proračuna za 2014. i 2015., do čega je došlo tek posljednjeg dana 21-dnevnog razdoblja mirenja utvrđenog u članku 314. UFEU-a, što je doprinijelo tome da Odbor za mirenje nije uspio postići dogovor;

3.  naglašava da brojna izaslanstva Vijeća odbijaju fleksibilnost i hitnost, koje Vijeće jednoglasno traži kad je riječ o vremenu uplate doprinosa država članica u proračun Unije, u pogledu neometane provedbe VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020., a osobito pravovremene isplate sredstava korisnicima proračuna Unije;

4.  izražava zabrinutost zbog predložene veće slobode odabira država članica u vezi s vremenom uplate njihova dodatna doprinosa na temelju usklađivanja BND-a u proračun Unije; naglašava da se time stvara presedan koji bi mogao utjecati na riznicu Komisije, vrijeme isplate sredstava korisnicima proračuna Unije i, naposljetku, vjerodostojnost proračuna Unije;

5.  naglašava činjenicu da taj prijedlog čini sustav vlastitih sredstava još složenijim, a cilj mu je izmijeniti zakonodavstvo koje će uskoro retroaktivno zamijeniti već usvojeni zakonodavni akti; uzimajući sve navedeno u obzir, ističe presudnu ulogu skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima u podnošenju prijedloga za rješavanje manjkavosti sadašnjeg sustava;

6.  međutim, uzima u obzir iznimno visoke iznose nakon usklađivanja doprinosa vlastitim sredstvima koji se temelje na PDV-u i BND-u za 2014., koji mogu predstavljati znatno financijsko opterećenje za neke države članice;

7.  naglašava da je prijedlog Komisije dio većeg paketa o kojemu se pregovara, a koji uključuje izmjene proračuna za 2014. i proračun za 2015., te ga stoga ne odbija;

8.  prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

9.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju;

10.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

11.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

12.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2
Uredba (EZ, Euratom) br. 1150/2000
Članak 10. – stavak 7.a – podstavak 2.
Države članice mogu primijeniti prvi podstavak samo ako su prije prvog radnog dana u prosincu obavijestile Komisiju o svojoj odluci i o datumu odnosno datumima na koje će se iznosi usklađenja knjižiti na račun iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe.
Države članice mogu primijeniti prvi podstavak samo ako su prije prvog radnog dana u prosincu obavijestile Komisiju o svojoj odluci i o datumu odnosno datumima na koje će se iznosi usklađenja knjižiti na račun iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe. Komisija obavještava Europski parlament i Vijeće o svakoj takvoj odluci te o dotičnim državama članicama, broju obroka, njihovim pojedinačnim iznosima i datumima njihova knjiženja na račun.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)
Uredba (EZ, Euratom) br. 1150/2000
Članak 10. – stavak 8.

Stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:
'8. Postupci iz stavaka 4. do 7. ovoga članka predstavljaju promjene u prihodima za financijsku godinu u kojoj se postupci provode.
„8. Postupci iz stavaka 4. do 7. ovoga članka predstavljaju promjene u prihodima za financijsku godinu u kojoj se postupci provode. Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o promjenama u prihodima u okviru ovog članka.”
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti