Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2038(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0077/2014

Texte depuse :

A8-0077/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0098

Texte adoptate
PDF 212kWORD 53k
Miercuri, 17 decembrie 2014 - Strasbourg Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: regiunile afectate de catastrofe
P8_TA(2014)0098A8-0077/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2014)0348 – C8-0021/2014 – 2014/2038(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0348 – C8-0021/2014),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere concluziile comune adoptate de Parlament și Consiliu la 8 decembrie 2014,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0077/2014),

A.  întrucât, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 661/2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/422.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate