Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2039(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0071/2014

Indgivne tekster :

A8-0071/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2014 - 10.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0099

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 50k
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg
Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - finansiering af cypriotiske strukturfondprogrammer
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) (FFR-forordningen), særlig artikel 11,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 12,

–  der henviser til det nye forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Kommissionen den 28. november 2014 (COM(2014)0723),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, vedtaget af Rådet den 12. december 2014 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (16739/2014 - C8-0287/2014),

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2014(3) om forslag til Unionens almindelige budget for 2015,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0071/2014),

A.  der henviser til, at det efter undersøgelse af alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under underudgiftsområde 1b synes nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til forpligtelsesbevillingerne;

B.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet ud over FFR-lofterne for at supplere finansieringen i Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 med 79,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i relation til den supplerende tildeling fra strukturfondene til Cypern i 2015 med et samlet beløb på 100 mio. EUR i 2015;

1.  bemærker, at loftet for underudgiftsområde 1b for 2015, til trods for begrænsede forhøjelser af forpligtelsesbevillingerne til et begrænset antal budgetposter, ikke muliggør en fyldestgørende finansiering af Unionens vigtige og presserende politiske prioriteter;

2.  er derfor enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet og ændrer Kommissionens forslag, så det finansierer de supplerende midler til de cypriotiske strukturfondsprogrammer under underudgiftsområde 1b op til 83,26 mio. EUR;

3.  gentager, at anvendelsen af dette instrument, som fastsat i artikel 11 i FFR-forordningen, endnu en gang understreger, hvor absolut nødvendigt det er, at Unionens budget er fleksibelt;

4.  gentager, at med forbehold af muligheden for at anvende betalingsbevillinger til specifikke budgetposter via fleksibilitetsinstrumentet uden forudgående mobilisering af forpligtelser, kan betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun medregnes ud over lofterne;

5.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0100.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/421).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik