Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2039(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0071/2014

Predložena besedila :

A8-0071/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.14
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0099

Sprejeta besedila
PDF 291kWORD 57k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru
P8_TA(2014)0099A8-0071/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2014)0349 – C8-0022/2014 – 2014/2039(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0349 – C8-0022/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o večletnem finančnem okviru), zlasti člena 11,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju novega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Komisija sprejela 28. novembra 2014 (COM(2014)0723),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (16739/2014 – C8-0287/2014),

–  ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega 17. decembra 2014, o predlogu splošnega proračuna za leto 2015(3),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0071/2014),

A.  ker se po preučitvi vseh možnosti za prerazporeditev odobritev za prevzem obveznosti v okviru podrazdelka 1b zdi potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti za te odobritve,

B.  ker je Komisija predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti prek zgornje meje večletnega finančnega okvira za dopolnitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 v višini 79,8 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v zvezi z dodatnimi dodeljenimi sredstvi iz strukturnih skladov za Ciper v skupnem znesku 100 milijonov EUR za leto 2015,

1.  ugotavlja, da kljub povečanju odobritev za prevzem obveznosti v omejenem številu proračunskih postavk v okviru zgornje meje podrazdelka 1b za leto 2015 ne bo možno ustrezno financirati pomembnih in nujnih političnih prednostnih nalog Unije;

2.  zato se strinja z uporabo instrumenta prilagodljivosti in spreminja predlog Komisije, da bi se financirale dodatne odobritve za programe strukturnih skladov na Cipru v okviru podrazdelka 1b v znesku do 83,26 milijona EUR;

3.  znova poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je predvidena v členu 11 uredbe o večletnem finančnem okviru, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije prilagodljiv;

4.  ponovno izraža svoje dolgoletno mnenje, da se lahko plačila, ki izhajajo iz obveznosti, ki so bile predhodno opravljene prek instrumenta prilagodljivosti, upoštevajo zgolj nad zgornjo mejo, brez poseganja v možnost uporabe odobritev plačil za specifične proračunske vrstice prek instrumenta prilagodljivosti brez predhodno opravljenih obveznosti;

5.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, skupaj s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(2) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0100.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/421.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov