Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2224(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0067/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0067/2014

Viták :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Szavazatok :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0100

Elfogadott szövegek
PDF 738kWORD 293k
2014. december 17., Szerda - Strasbourg
Az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló új általános költségvetésének tervezete
P8_TA(2014)0100A8-0067/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. december 17-i állásfoglalása az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló új általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (16739/2014 – C8-0287/2014 – 2014/2224(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4) (a továbbiakban „a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás),

–  tekintettel a költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról szóló, 2014. március 13-i állásfoglalására, III. szakasz – Bizottság(5),

–  tekintettel az Európai Parlament 2015-ös pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló 2014. április 17-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetére, amelyet a Bizottság 2014. június 24-én fogadott el (COM(2014)0300),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló, 2014. szeptember 2-án elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2014. szeptember 12-én továbbított tanácsi álláspontra (12608/2014 – C8-0144/2014),

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló 2014. október 22-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel arra, hogy az egyeztetőbizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (6) bekezdésében említett huszonegy napos határidőn belül nem állapodott meg közös szövegtervezetben,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a Bizottság által az EUMSZ 314. cikkének (8) bekezdésével összhangban 2014. november 27-én elfogadott új tervezetére (COM(2014)0723),

–  tekintettel 2014. december 8-i háromoldalú egyeztetésről szóló következtetésekre,

–  tekintettel az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének új tervezetéről szóló, a Tanács által 2014. december 12-én elfogadott, és a Parlamentnek ugyanezen a napon megküldött álláspontra (16739/2014 – C8‑0287/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0067/2014),

1.   emlékeztet rá, hogy a mellékletben található tervezetcsomag, amelyről nehéz tárgyalásokat követően 2014. december 8-án, háromoldalú egyeztetések keretében állapodtak meg a Parlament és a Tanács képviselői, három elemből áll: a 3–8/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetekből, amelyek összesen 49,8 millió eurónyi kötelezettségvállalási előirányzatot és további 3529,6 millió eurónyi új kifizetési előirányzatot tartalmaznak, az Unió 2015-ös költségvetéséből (145 321,5 millió eurónyi kötelezettségvállalási és 141 214 millió eurónyi kifizetési előirányzat), valamint 6 közös nyilatkozatból és 3 egyoldalú nyilatkozatból;

2.  hangsúlyozza, hogy bár a 2014-es költségvetésbe beállított további kifizetési előirányzatok lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy reagáljon a legsürgetőbb 2014-es kifizetési igényekre, nem elegendőek arra, hogy 2015-ben megoldják a kifizetetlen számlák miatti visszatérő lavinahatást; ezért hangsúlyozza a kifizetési tervről szóló együttes nyilatkozatot, amely a 2014-es és 2015-ös költségvetésre vonatkozó megállapodáscsomag részét képezi;

3.  ugyanakkor meggyőződése, hogy az elkövetkezendő években fokozni kell az erőfeszítéseket a kifizetetlen számlák fenntartható szintre való csökkentése érdekében, különös tekintettel a kohéziós politikára; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a három uniós intézmény e számlák csökkentésére vonatkozó együttes kötelezettségvállalását, mely az ez évi költségvetési megállapodást kísérő, egy kifizetési tervről szóló közös nyilatkozatban került rögzítésre;

4.  üdvözli, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege 244,2 millió euróval nőtt a Tanács 2014. szeptember 2-i eredeti álláspontjához képest; elégedetten nyugtázza, hogy a Tanács által a kötelezettségvállalások terén javasolt 521,9 millió eurónyi csökkentés teljes mértékben elmarad, és hogy további 170,7 millió eurónyi kötelezettségvállalás szerepel a tervezetben, ideértve a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések teljes csomagját, valamint 95 millió euró a Horizont 2020, a COSME, az ERASMUS és humanitárius segítségnyújtás számára;

5.  sajnálatosnak tartja azonban, hogy a Tanács ismét nem volt hajlandó elegendő költségvetési forrással kiegészíteni a munkahelyteremtés és a növekedés támogatásával, illetve az Unió nemzetközi kötelezettségvállalásaival kapcsolatos politikai nyilatkozatait, amit az is mutat, hogy nem járult hozzá a költségvetésnek a többéves pénzügyi keret 1a. és 4. fejezetében megállapított felső határig történő feltöltéséig; örvendetesnek tartja ugyanakkor, hogy a tárgyalások során elért növelések megfelelnek a Parlament politikai prioritásainak; ezzel összefüggésben ugyanakkor sajnálja, hogy a jelek szerint a Tanácsnak többé nincsenek politikai prioritásai, és csak a kiadások lehető legnagyobb mértékű, horizontális csökkentése érdekli;

6.  üdvözli, hogy a Bizottság 1/2015. számú módosító indítványának bemutatása után a közös agrárpolitikában azonosított további címzett bevételeknek köszönhetően megoldás született az orosz élelmiszerimport-tilalomra válaszként foganatosított 273,6 millió eurót kitevő sürgősségi intézkedések oly módon történő finanszírozása, hogy ne kelljen már kezdettől fogva mobilizálni a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékot;

7.  üdvözli, hogy a megállapodás szerint 2015-re tervezett kifizetési előirányzatok összesített szintje a 2014-es költségvetéshez képest 1,6%-kal nőtt, és 1217,1 millió euróval meghaladja az első tanácsi olvasatban szereplő összeget; különösen örömtelinek tartja, hogy 448,5 millió euró átcsoportosítása és az említett módosító indítványban azonosított címzett bevételek révén az 1a. és 4. fejezetben elért kifizetési szintek meghaladják a 2014. június 24-i eredeti költségvetési tervezet számait;

8.  megállapítja azonban, hogy a költségvetési tárgyalások – különösen a kifizetések tekintetében – évről évre egyre nehezebbé válnak, elsősorban a Tanács kompromisszumot elutasító álláspontja miatt; ismételten hangsúlyozza azt az álláspontját, hogy a költségvetési eljárás legfontosabb célja a költségvetési kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos politikai prioritásokról való megállapodás, hiszen valójában a kifizetések csupán az említett kötelezettségvállalások tiszteletben tartásából eredő technikai következmények; emlékezteti a Tanácsot az előirányzat-típusoknak az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok 10. cikkének (3) bekezdése szerinti fogalommeghatározására, valamint a költségvetési rendelet alkalmazási szabályaira, amelyek kimondják, hogy „a kifizetési előirányzatok a pénzügyi évben vagy a korábbi pénzügyi években vállalt jogi kötelezettségek teljesítésére szolgáló kifizetéseket fedezik”;

9.  üdvözli, hogy a Tanács végül egyetértett a rendkívüli tartalék 2014-es igénybevételével, jóllehet a szükségesnél alacsonyabb összeggel; üdvözli, hogy a kifizetések a 2014-es költségvetésben számos költségvetési sorban megerősítést kaptak, mintegy 4,2 milliárd euró értékben, amiből 3168,2 millió eurót a 2014-es rendkívüli tartalék révén mozgósítanak majd, továbbá üdvözli, hogy az 1a. és a 4. fejezet kifizetési előirányzatai terén a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasolt növelés jórészt érintetlen maradt a végleges kompromisszumban; megállapítja, hogy a megerősítések főként az 1b. fejezetre vonatkoznak, mivel ebbe a fejezetbe tartozik az év végén kifizetetlen számlák problémájának nagy része; emlékeztet rá, hogy a Parlament már a 2014-es költségvetés olvasata során úgy vélte, nagyobb összegű kifizetési előirányzatra van szükség (a végleges megállapodás a Parlament által elfogadott álláspontban szereplő összeghez képest 983 millió euróval kevesebb); felkéri a Tanácsot, hogy ne próbálja évről évre mesterségesen csökkenteni az Unió költségvetését;

10.  nem ért egyet ugyanakkor a Tanács álláspontjával abban, hogy nem használható fel a bírságokból származó rendkívüli bevételek teljes összege a nem teljesített kifizetési szükségletek fedezésére; úgy véli, hogy a kifizetési válság megoldásáig valamennyi többletbevételt teljes mértékben e probléma orvoslására kellene felhasználni; emlékeztet rá, hogy a tervezetcsomagban azért sikerült megállapodni, mert az a Parlament igényének megfelelően stabilizálta a fennmaradó kifizetések problémáját; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az uniós kifizetési válság tényleges megoldásához korlátozni kell a kifizetetlen számlákat;

11.  sajnálatosnak tartja, hogy a Tanácson belül a nemzeti hozzájárulások kiigazításának elhalasztásával kapcsolatos kérdés fontosabbnak bizonyult annál, hogy tárgyalási álláspontot alakítson ki a 2014-es és 2015-ös költségvetési tárgyalásokra, és ez az álláspont csak az EUMSZ 314. cikke által előírt huszonegy napos egyeztetési időszak utolsó napján született meg, ami hozzájárult ahhoz, hogy az egyeztetőbizottságnak nem sikerült megállapodást létrehoznia;

12.  emlékeztet rá, hogy az EUMSZ 310. cikke értelmében az Unió költségvetésében egyensúlynak kell lennie a bevételek és a kiadások között;

13.  a legnagyobb politikai jelentőséget tulajdonítja a Parlament, a Tanács és a Bizottság által elfogadott közös nyilatkozatoknak, különösen a kifizetési tervről és a speciális eszközök használatáról szóló közös nyilatkozatoknak; ragaszkodik hozzá, hogy a kifizetési tervet mihamarabb, de mindenképpen a 2016-os költségvetési tervezet Bizottság általi elfogadása előtt véglegesítsék; ismételten hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keretet abban a hiszemben hagyta jóvá, hogy a speciális kifizetési eszközöket a plafonértékeken túl és azok felett számolják el, ezért minden ettől eltérő értelmezés automatikusan a többéves pénzügyi keretről szóló megállapodás újbóli megnyitását eredményezné;

14.  megismétli azt a régóta hangoztatott álláspontját, hogy a speciális eszközök kifizetéseit a többéves pénzügyi keret plafonértékein túl és azokon felül kell elszámolni, ahogyan a kötelezettségvállalásokat is; sajnálatosnak tartja, hogy ezúttal sem sikerült megállapodásra jutni a Tanáccsal e kérdésben; hangsúlyozza azonban, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb egyértelmű megállapodás jöjjön létre ez ügyben;

15.  ismételten leszögezi, hogy a saját források mélyreható reformja létfontosságú a költségvetési tárgyalásokat jellemző jelenlegi patthelyzetek feloldásához, és ezért rendkívül fontosnak tartja a Mario Monti elnöksége alatt tevékenykedő, a saját forrásokkal foglalkozó magas szintű munkacsoport munkáját;

16.  sajnálatosnak tartja, hogy sem a Tanács, sem a Bizottság nem kívánja biztosítani az uniós ügynökségek számára a jogalkotó hatóság által rájuk bízott munka elvégzéséhez szükséges megfelelő forrásokat, különösen a személyzet tekintetében, és hangsúlyozza, hogy a jelenlegi megállapodás nem jelenti azt, hogy a Parlament elfogadná az „átcsoportosítási alap” Bizottság által javasolt koncepcióját; ezen kívül rendkívül sajnálatosnak tartja a díjakból finanszírozott ügynökségek személyi állományának csökkentését, ami indokolatlan is, hiszen ezeket az álláshelyeket nem az Unió költségvetéséből finanszírozzák;

17.  üdvözli a Bíróság kilenc új bírájához kapcsolódó előirányzatok megerősítését; ismételten jelzi, hogy minden szükséges intézkedést meg kell tenni a jogalkotási eljárás 2015. október 1-jéig történő lezárása érdekében, ami lehetővé teszi a bírák számának tényleges növelését; sürgeti ezért a Tanácsot, hogy haladéktalanul jusson megállapodásra az új bírói posztok elosztásáról; kéri, hogy a Bíróság az új bírákhoz és személyzetükhöz kapcsolódó további pénzügyi szükségletek értékelését megfelelő időben és naprakész módon nyújtsa be a Tanácsnak és a Parlamentnek; ismételten kijelenti, hogy a 9 új bíró kinevezése miatt felmerülő további személyzeti igényeket körültekintően kell felmérni;

18.  üdvözli az Európai Parlament, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtását; úgy véli, hogy a megállapodás jó példája az olyan, intézmények közötti szinergiák feltárásának, amelyek fokozzák a hatékonyságot és megtakarításokat tesznek lehetővé; elvárja, hogy a megállapodás második szakaszát 2015 júliusáig hajtsák végre;

19.  üdvözli a küldöttségek bizottsági személyzetével kapcsolatos „közös igazgatási költségek” költségvetési szempontból semleges átcsoportosítását a III. szakaszból (Bizottság) a X. szakaszba (EKSZ); ismételten hangsúlyozza, hogy az átcsoportosítás eleget tesz az uniós küldöttségekhez kapcsolódó igazgatási költségek irányításának egyszerűsítésére vonatkozó igénynek, miközben semmilyen hatást nem gyakorol sem a Bizottság igazgatási előirányzataira, sem a küldöttségekben dolgozó bizottsági személyzet munkafeltételeire; ragaszkodik ahhoz, hogy az átcsoportosítást az EKSZ és a Bizottság közötti jó együttműködés szellemében kell megvalósítani;

20.  általánosságban sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács képtelen volt közös álláspontot kialakítani, különösen a 21 napos egyeztetési időszakban és a költségvetés-módosítási tervezetek elfogadását illetően, és felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 2015 elején jussanak megállapodásra a költségvetési eljárás javításának módjáról annak érdekében, hogy meg lehessen könnyíteni az Unió 2016-os költségvetésének elfogadását, mivel ennek új strukturális megközelítést kell bevezetnie az uniós költségvetés kapcsán annak érdekében, hogy minél inkább el lehessen kerülni a szükségtelen és visszatérő konfliktusokat, továbbá elő lehessen segíteni, hogy az érintett szereplők körében közös elképzelés alakuljon ki arról, miként járulhatnak hozzá az uniós kiadások az Unió növekedésével és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos közös törekvések megvalósításához;

21.  módosítás nélkül jóváhagyja a 2015-ös költségvetés új tervezetéről szóló tanácsi álláspontot, valamint a jelen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatokat;

22.  utasítja elnökét, hogy nyilvánítsa véglegesen elfogadottnak a költségvetést, valamint gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi intézménynek és az érintett szerveknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.
(2) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20, 1. o.
(5) E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0247.
(6) E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0450.
(7) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0036.


MELLÉKLET

CSOMAGTERVEZET

2015. évi költségvetés – Együttes megállapítások

Ez a csomagtervezet a következő részekből áll:

1.  2015. évi költségvetés

2.  2014. évi költségvetés – 3–8/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezet

3.  együttes nyilatkozatok

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS

A.   2015. évi költségvetés

A csomagtervezet alapján:

–  a kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2015. évi költségvetésben 145 321,5 millió EUR. A többéves pénzügyi keret felső értékhatárai alatt így összesen 1 760,1 millió EUR tartaléksáv marad a 2015. évi kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében;

–  a kifizetési előirányzatok teljes összege a 2015. évi költségvetésben 141 214,0 millió EUR. Ez az összeg tartalmazza azt a 126,7 millió eurót, amely az EU Szolidaritási Alapjának az 5/2014. és a 7/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezethez kapcsolódó igénybevételéből adódik;

–  a Rugalmassági Eszközből 2015-ben 83,3 millió EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási előirányzatokban;

–  a Bizottság 11,3 millió euróra tervezi a 2015-ös kifizetési előirányzatokat terhelő azon összeget, amelyet a 2014-ben és 2015-ben Ciprusnak nyújtandó kiegészítő támogatás céljára a rugalmassági eszközből igénybe kell venni.

B.   2014. évi költségvetés

A csomagtervezet alapján:

–  a 2. pontban foglaltak kivételével elfogadásra kerül a Bizottság által javasolt 3–8/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezet;

–  következésképpen a 2014. évi költségvetésben szereplő kötelezettségvállalási előirányzatok összege 49,8 millió euróval nő az EU Szolidaritási Alapjának az 5/2014. és a 7/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezethez kapcsolódó igénybevételéből adódóan (126,7 millió EUR), amelyet azonban részben ellentételez a 3/2014., a 4/2014. és a 6/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezethez kapcsolódó 76,9 millió eurós csökkentés (többnyire halászat);

–  következésképpen a 2014. évi költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok összege 3 529,6 millió euróval nő;

–  a 2014. évi rendkívüli tartalékból – a lenti 3.3. pontban található, a speciális eszközökre vonatkozó együttes nyilatkozattal összhangban – 2 818,2 millió plusz 350 millió eurót vesznek igénybe kifizetési előirányzatokban.

1.   2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1.1.   „Lezárt” sorok

Amennyiben az alábbi megállapításokban másként nem szerepel, a sem a Tanács, sem az Európai Parlament által nem módosított költségvetési sorok, továbbá azok a sorok, amelyekre vonatkozóan a az Európai Parlament saját olvasata során elfogadta a Tanács módosításait, megerősítésre kerülnek.

A többi költségvetési tétellel kapcsolatban az Európai Parlament és a Tanács megállapodott a lenti 1.2–1.7. pontban foglaltakról.

1.2.   Horizontális kérdések

a)   Decentralizált ügynökségek

Az összes decentralizált ügynökségnek (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) nyújtott uniós hozzájárulás mértéke és az álláshelyek száma a Bizottság által az új költségvetés-tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra:

a létszámtervben szereplő álláshelyek és a kapcsolódó előirányzatok az eredeti költségvetés-tervezethez képest az alábbiak szerint emelkedtek:

–  Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA): +9 álláshely és +585 000 EUR;

–  Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) +3 álláshely és +195 000 EUR;

–  Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA): +4 álláshely és +260 000 EUR;

–  Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO): +4 álláshely és +260 000 EUR; valamint

–  Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL): +5 álláshely, –600 000 EUR csökkentéssel ötvözve;

A FRONTEX esetében kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban 20,0 millió euróval nőttek az operatív kiadások.

b)   Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségnek (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban) nyújtott uniós hozzájárulás mértéke és az álláshelyek száma a Bizottság által az új költségvetés-tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra.

c)   Kísérleti projektek/előkészítő intézkedések

Az új költségvetés-tervezetben javasoltaknak megfelelően, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban egyaránt jóváhagyásra kerül az 59 kísérleti projektekből, illetve előkészítő intézkedésből álló átfogó csomag. Amikor a kísérleti projektnek vagy az előkészítő intézkedésnek meglévő jogalapja van, az intézkedés végrehajtásának megkönnyítése érdekében a Bizottság javasolhatja előirányzatok átcsoportosítását a megfelelő jogalaphoz.

Ez a csomag teljes mértékben tiszteletben tartja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

d)   Az uniós küldöttségek közös igazgatási költségei

Az új költségvetés-tervezetben javasoltaknak megfelelően jóváhagyásra kerül az uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek a Bizottságra vonatkozó szakaszból az EKSZ-re vonatkozó szakaszba történő átcsoportosítása.

1.3.   Kiadások a pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban – kötelezettségvállalási előirányzatok

A „lezárt” költségvetési sorokról, az ügynökségekről, valamint a kísérleti projektekről és az előkészítő intézkedésekről szóló fenti megállapítások figyelembevétele után az Európai Parlament és a Tanács az alábbi megállapodásra jutott:

a)   1a. alfejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok összege megegyezik az új költségvetés-tervezetben a Bizottság által javasolttal, jelezve, hogy elő kell segíteni az uniós költségvetés keretében történő forráshoz jutást, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára.

(1 000 EUR)

Költségvetési sor

Megnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok megerősítése

Új 2015. évi költségvetés-tervezet

Különbözet

02 02 02

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

162 791,7

174 791,7

12 000,0

04 03 02 03

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – a vállalkozások finanszírozáshoz jutásának elősegítése, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében

24 957,0

26 457,0

1 500,0

08 02 02 02

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére

337 534,7

342 534,7

5 000,0

Összesen

18 500,0

Ezenkívül az új költségvetés-tervezethez képest az alábbi kötelezettségvállalási előirányzatok megerősítése került elfogadásra:

(1 000 EUR)

Költségvetési sor

Megnevezés

Új 2015. évi költségvetés-tervezet

2015. évi költségvetés

Különbözet

02 02 01

A vállalkozói készség ösztönzése, valamint az uniós vállalkozások versenyképességének és piacra jutásának javítása

106 561,8

108 561,8

2 000,0

02 04 03 02

Biztonságos európai társadalmak előmozdítása

148 235,9

153 235,9

5 000,0

08 02 01 01

A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül

1 631 723,2

1 650 723,2

19 000,0

08 02 02 01

Vezető szerep a nanotechnológia, a fejlett anyagok, a lézertechnológia, a biotechnológia és a korszerű gyártás és feldolgozás területén

498 592,7

503 592,7

5 000,0

08 02 03 05

Erőforrás-hatékony és az éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság megvalósítása, fenntartható nyersanyagellátás biztosítása

291 719,4

297 719,4

6 000,0

09 04 02 01

Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén

819 154,4

824 154,4

5 000,0

09 04 03 02

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása

41 725,8

43 725,8

2 000,0

15 02 01 01

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

1 336 476,0

1 348 476,0

12 000,0

15 02 01 02

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében

161 745,0

165 245,0

3 500,0

15 02 03

A sport európai dimenziójának fejlesztése

20 439,0

20 939,0

500,0

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések — Új készségek, a tudás és az innováció kialakítása, kibontakoztatása és átadása

734 668,4

737 668,4

3 000,0

Összesen

63 000,0

Következésképpen, valamint figyelembe véve a kísérleti projekteket, az előkészítő intézkedéseket és az uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek az EKSZ szakaszába való átcsoportosítását, a kötelezettségvállalások összegét 17 551,7 millió EUR-ban rögzítették, így az 1a. alfejezet kiadási felső határa alatt 114,3 millió EUR tartaléksáv marad.

b)   1b. alfejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok összege megegyezik az új költségvetés-tervezetben javasolttal.

Figyelembe véve a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, valamint a Ciprusnak a Rugalmassági Eszköz keretében nyújtandó további 83,3 millió EUR összegű támogatást, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 49 230,3 millió EUR.

c)   2. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az új költségvetés-tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

Az 1/2015. sz. módosító indítvány benyújtása óta új elemek merültek fel, mégpedig az Oroszország által bevezetett élelmiszerimport-tilalom kezelése érdekében 2014 augusztusa óta hozott sürgősségi intézkedések tényleges igénybevételére vonatkozó információk, az EMGA 2014. évi végleges többlete, valamint a 2015-ben beszedendő pénzügyi korrekciós összegek aktualizált előrejelzése. Ezek alapján a fent említett sürgősségi intézkedéseket (beleértve a balti államokban a tejágazathoz kapcsolódó intézkedéseket, amelyekre vonatkozóan a Bizottság 2014. november 26-án újabb csomagot fogadott el, valamint a feltételek teljesülése esetén a Finnországra vonatkozó intézkedéseket) a mezőgazdasági válságokra képzett tartalék igénybevétele nélkül, e további címzett bevételnek köszönhetően az 1/2015. sz. módosító indítványban igényelt előirányzatokból finanszírozni lehet.

Következésképpen, valamint figyelembe véve a kísérleti projekteket, az előkészítő intézkedéseket és az uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek az EKSZ szakaszába való átcsoportosítását, a kötelezettségvállalások szintjét 58 808,6 millió EUR-ban rögzítették, így a 2. fejezet kiadási felső határa alatt 790,4 millió EUR tartaléksáv marad.

d)   3. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az új költségvetés-tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra. A FRONTEX operatív kiadásainak emelését a 18 02 01 01. költségvetési jogcím (A határok igazgatásához és a jogszerű utazást megkönnyítő közös vízumpolitikához nyújtott támogatás) előirányzatainak megfelelő csökkentésével ellensúlyozták.

Következésképpen, valamint figyelembe véve a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket, a kötelezettségvállalások elfogadott összege 2 146,7 millió EUR, így a 3. fejezet kiadási felső határa alatt 99,3 millió EUR tartaléksáv marad.

e)   4. fejezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az új költségvetés-tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra, különös tekintettel az uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek az EKSZ-re vonatkozó szakaszba történő átcsoportosítására.

Ezenkívül az új költségvetés-tervezethez képest az alábbi kötelezettségvállalási előirányzatok megerősítése került elfogadásra:

(1 000 EUR)

Költségvetési sor

Megnevezés

Új 2015. évi költségvetés-tervezet

2015. évi költségvetés

Különbözet

21 03 01 04

A békefolyamat támogatása és pénzügyi támogatás Palesztina és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) számára

264 500,0

286 500,0

22 000,0

23 02 01

Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély

872 446,0

882 446,0

10 000,0

Összesen

32 000,0

Ugyanakkor nem fogadták el az új költségvetés-tervezetben szereplő azon javaslatot, hogy az EU különleges képviselőire vonatkozó, a 4. fejezetben szereplő tételeket átcsoportosítsák az 5. fejezetbe (az EKSZ-re vonatkozó szakasz). Következésképpen a 19 03 01 07 költségvetési sorban (Az EU különleges képviselői, 4. fejezet) szereplő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat az eredeti költségvetés-tervezetben javasoltak szerint megtartották.

Következésképpen, valamint figyelembe véve a kísérleti projekteket, az előkészítő intézkedéseket és az uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek az EKSZ szakaszába való átcsoportosítását, a kötelezettségvállalások szintjét 8 408,4 millió EUR-ban rögzítették, így a 4. fejezet kiadási felső határa alatt 340,6 millió EUR tartaléksáv marad.

f)   5. fejezet

Az intézmények létszámtervében szereplő álláshelyek száma és a kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az új költségvetés-tervezetben javasolt szinten kerültek meghatározásra, és így a következőket foglalják magukban:

–  az Európai Parlament és a Tanács olvasata, a költségvetés rájuk vonatkozó szakaszának tekintetében,

–  az Európai Parlament olvasata a Bíróság tekintetében,

–  az Európai Parlament olvasata az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága tekintetében, továbbá

–  az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében megemelték a Bizottság által az eredeti költségvetés-tervezetben javasolt előirányzatok szintjét annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az „uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek” költségvetési szempontból semleges átcsoportosítását a költségvetés Bizottságra vonatkozó szakaszából az EKSZ-re vonatkozó szakaszba.

Ugyanakkor nem fogadták el az új költségvetés-tervezetben szereplő azon javaslatot, hogy az EU különleges képviselőire vonatkozó, a 4. fejezetben szereplő tételeket átcsoportosítsák az EKSZ-re vonatkozó szakaszba (5. fejezet). Következésképpen erre vonatkozólag nem szerepelnek előirányzatok a költségvetésnek az EKSZ-re vonatkozó szakaszában. Összességében ezek a módosítások az eredeti költségvetés-tervezethez képest a következő eredménnyel jártak:

–  nettó 35-tel csökkent a létszámtervi álláshelyek száma, amelynek oka az Európai Parlament álláshelyeinek 47-tel való csökkentése, amelyet részben ellensúlyoz a Bíróság álláshelyeinek 12-vel való emelése,

–  az előirányzatok nettó 0,6 millió EUR összegű csökkentése, amelynek oka az Európai Számvevőszék előirányzatainak 1,4 millió EUR összegű csökkentése, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előirányzatainak 1,4 millió EUR összegű csökkentése, valamint a Régiók Bizottsága előirányzatainak 0,4 millió EUR összegű csökkentése, amelyeket részben ellensúlyoz a Bíróság előirányzatainak 2,6 millió EUR összegű emelése,

–  az EKSZ-re vonatkozó, 71,5 millió EUR összegű emelés tükrözi az „uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek” költségvetési szempontból semleges átcsoportosítását, amelyet a Bizottságra vonatkozó szakaszban teljes mértékben ellensúlyoznak a következők: az 1a. alfejezet (0,6 millió EUR), a 2. fejezet (0,1 millió EUR), a 4. fejezet (45,7 millió EUR) és az 5. fejezet (25,2 millió EUR). Összességében ezen átcsoportosítások eredményeképpen az 5. fejezet előirányzatai nettó 46,3 millió EUR összeggel emelkednek.

Ezenkívül az új költségvetés-tervezethez képest a következő, a Tanácsra vonatkozó részből a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalra (PMO) vonatkozó részbe történő, költségvetési szempontból semleges álláshely- és kötelezettségvállalásielőirányzat-átcsoportosításokról született megállapodás annak figyelembevétele érdekében, hogy 2015. január 1-jétől a PMO határozza meg és kezeli a tanácsi személyi állománya aktív és a nyugdíjba vonult tagjainak nyugdíjjogosultságát: a létszámtervben szereplő 6 AST 7 álláshely létrehozása és a kötelezettségvállalási előirányzatok 504 000 EUR összeggel történő növelése a Bizottságban (III. szakasz), amit teljes mértékben ellensúlyoz a létszámtervben szereplő 6 AST 7 álláshely megszüntetése és a kötelezettségvállalási előirányzatok 504 000 EUR összeggel történő csökkentése a Tanácsban (II. szakasz).

Következésképpen, valamint figyelembe véve a kísérleti projekteket, az előkészítő intézkedéseket és az uniós küldöttségek közös igazgatási költségeinek az EKSZ-re vonatkozó szakaszba való átcsoportosítását, a kötelezettségvállalások jóváhagyott szintjét 8 660,5 millió EUR összegben rögzítették, így a 5. fejezet kiadási felső határa alatt 415,5 millió EUR összegű tartalék marad.

1.4   Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2015. évi költségvetésben 141 214 040 563 EUR.

Ez magában foglalja azt a 126,7 millió EUR összeget, amely az 5/2014. és a 7/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezet vonatkozásában az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéhez kapcsolódik, valamint azt a 440 millió EUR összeget, amely az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozó kifizetési előirányzatoknak a 2014. évi költségvetésből a 2015. évi költségvetésbe történő átviteléhez kapcsolódik.

A kifizetési előirányzatok teljes összegének a 2015. évi k költségvetésben való elosztása során az alábbi lépéseket vették figyelembe:

a)  a fentiekben, különösen a 2. és az 5. fejezetben szereplő, nem differenciált kiadásokra vonatkozó kifizetési előirányzatok;

b)  a fent említett kísérleti projektek és előkészítő intézkedések csomagjára vonatkozó kifizetési előirányzatok, amelyek kiszámítása a következő módon történik: az összes új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés kifizetési előirányzatait a Bizottság a megfelelő kötelezettségvállalások 50 %-a és az Európai Parlament által javasolt szint közül az alacsonyabbikon rögzítette; a meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása esetén a kifizetések szintje a költségvetés-tervezetben meghatározott szint plusz a megfelelő új kötelezettségvállalások 50 %-a és az Európai Parlament által javasolt szint közül az alacsonyabb;

c)  a kifizetési előirányzatoknak az új költségvetés-tervezethez képest történő 123,3 millió EUR összegű csökkentése a fenti b) lépésben nem érintett differenciált előirányzatokkal rendelkező összes költségvetési tétel között arányosan oszlik meg, a következő költségvetési tételek kivételével, amelyekre vonatkozóan a kifizetési előirányzatok szintjét az új költségvetés-tervezet szintjén rögzítették:

–  az 1a. alfejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és a 4. fejezetre (Globális Európa) vonatkozó kiadások,

–  a konvergencia-célkitűzésre vonatkozó 04 02 17., 04 02 60., 11 06 12., 13 03 16. és 13 03 60. költségvetési tételek, valamint

–  a nemzetközi halászati partnerségi megállapodások;

d)  a fenti c) lépésben kapott eredmények alapján a következő végső kiigazításra kerül sor:

–  13 04 02. költségvetési tételhez (A Kohéziós Alap lezárása [2007–2013]) 100 millió EUR összeg hozzáadása, amit az alábbiak ellensúlyoznak:

–  a 13 03 18. költségvetési tétel (Az Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA] lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás) 50 millió EUR összeggel történő csökkentése, valamint

–  50 millió EUR összegű csökkentés a fenti b) lépésben nem érintett, differenciált előirányzatokkal rendelkező összes költségvetési tétel között elosztva, a következők vonatkozásában: az 1a. alfejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és a 4. fejezetre (Globális Európa) vonatkozó kiadások, a 23 02. költségvetési tétel (Humanitárius segítségnyújtás, élelmezési segély és katasztrófavédelem) kivételével, amelyre vonatkozóan az új költségvetés-tervezetben szereplő összegeket tartották meg.

1.5   Költségvetési megjegyzések

A költségvetési megjegyzéseket illetően jóváhagyásra került az új költségvetés-tervezet, amely így tartalmazza az Európai Parlament, illetve a Tanács által bevezetett módosításokat, kivéve a 04 03 01 03. és a 19 03 01 06. költségvetési tétel esetében, azzal a feltétellel, hogy a költségvetési megjegyzések nem módosíthatják vagy bővíthetik ki valamely meglévő jogalap hatályát, illetve nem sérthetik az intézmények igazgatási autonómiáját.

1.6   Új költségvetési tételek:

A Bizottság által az új költségvetés-tervezetben javasolt költségvetési nómenklatúra változatlan marad.

1.7   Tartalékok

Nincs feltételekhez kötött tartalék a Bizottságra vonatkozó szakaszban.

2.   2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

a)  Jóváhagyásra került az EU Szolidaritási Alapja számára az 5/2014. és a 7/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezetben kért további kötelezettségvállalási előirányzat összege (126,7 millió EUR). Az ehhez tartozó kifizetéseket átcsoportosították a 2015. évi költségvetésbe.

b)  Jóváhagyásra került a 3/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a Bizottság által javasolt formában, az alábbiak szerint csökkentett kifizetési előirányzatokkal:

–  Vidékfejlesztés: nem került elfogadásra a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programok lezárását célzó 90 millió EUR összeg, mivel a tagállamok 2014 novemberében a vártnál kevesebb kifizetési nyilatkozatot nyújtottak be. Ezenkívül megállapodás született az új programok 20 millió EUR összegű csökkentéséről,

–  ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés: megállapodás született e kezdeményezés 420 millió EUR összegű csökkentéséről. Ugyanakkor a 2015. évi költségvetéshez hozzáadtak 440 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot a ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés támogatására (lásd a fenti 1.4. pontot),

–  megállapodás született a kifizetési előirányzatok további 648,1 millió EUR összegű csökkentéséről: ezt a rendkívüli tartalékkal megerősített költségvetési tételek között osztották meg, változatlanul hagyva a következő költségvetési tételek vonatkozásában kért összegeket: 13 03 16. (ERFA konvergencia), 04 06 01. (a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap), valamint a 21 03 02 01. és a 21 03 03 03. (Támogatás Ukrajnának),

A kifizetési előirányzatok átcsoportosítása:

–  elfogadásra került a Bizottság által a „globális átcsoportosításban” (DEC 31/2014) javasolt átcsoportosítás,

–  elfogadásra került a Bizottság által a 6/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezetben a Bizottságra vonatkozó részt illetően javasolt átcsoportosítás, ugyanakkor az ETHA-ból (igazgatási támogatási kiadások) és a nemzetközi halászati partnerségi megállapodásokra vonatkozó tartalékokból átcsoportosításra rendelkezésre álló kifizetési előirányzatokat (összesen 6 150 900 EUR) átcsoportosították a 23 02 01. költségvetési tételbe (Humanitárius segítségnyújtás),

–  a költségvetés-végrehajtás jelenlegi állapotát és az év végi kilátásokat szem előtt tartva megállapodás született 30,4 millió EUR további átcsoportosításáról. Ez a következő költségvetési tételeket érinti:

–  01 03 02. jogcímcsoport (Makroszintű pénzügyi támogatás): 5 millió EUR,

–  04 03 02. jogcímcsoport (PROGRESS): 10,0 millió EUR,

–  12 02 01. jogcímcsoport (Belső piac): 1,2 millió EUR;

–  17 03 51. jogcímcsoport (Közegészségügy): 0,7 millió EUR,

–  18 02 01. jogcímcsoport (Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem): 2,3 millió EUR,

–  21 09 51 01. jogcímcsoport (Fejlesztési Együttműködési Eszköz Ázsia): 2,5 millió EUR,

–  33 02 02. Fejlesztési Együttműködési Eszköz (A megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elősegítése): 2,2 millió EUR, valamint

–  29 02 01. és 29 02 51. jogcímcsoport (Statisztika): 6,5 millió EUR.

Az alábbi táblázatban láthatók a 3/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezetben szereplő növelések és csökkentések (beleértve a „globális átcsoportosítás”, a 6/2014. sz. költségvetésmódosítás-tervezet és a költségvetés-végrehajtás legfrissebb állapota alapján végrehajtott átcsoportosításokat), a fenti költségvetési tételeknél jóváhagyottak szerint:

Költségvetési tétel

Megnevezés

3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet

Elfogadva

01 03 02.

Makroszintű pénzügyi támogatás

-28 960 000.

01 04 51.

A 2014 előtti programok lezárása a kis- és középvállalkozások (kkv) területén

12 000 000.

02 02 02.

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában

4 540 126.

02 05 01.

A globális műholdas rádiónavigációs infrastruktúrák és szolgáltatások (Galileo) 2019-ig megvalósuló kifejlesztése és nyújtása

70 000 000.

04 02 64.

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)

-420 000 000.

04 03 02 01.

PROGRESS – Támogatás az Unió foglalkoztatási és szociális politikájának és a munkakörülményekre vonatkozó jogszabályoknak a kidolgozásához, végrehajtásához, nyomon követéséhez és értékeléséhez

-2 950 000.

04 03 02 03.

Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás – Jogi és természetes személyek finanszírozáshoz jutásának és a finanszírozás hozzáférhetőségének javítása, különösen a munkaerőpiactól legtávolabb került emberek és a szociális vállalkozások esetében

-7 114 776.

04 06 01.

A társadalmi kohézió előmozdítása és az Unión belüli szegénység legsúlyosabb formáinak enyhítése

99 000 000.

05 02 10 02.

Népszerűsítő intézkedések – Az Unió által teljesített közvetlen kifizetések

-308 029

05 04 60 01.

A fenntartható vidékfejlesztésnek, valamint az uniós mezőgazdasági ágazat területi és környezetvédelmi szempontból kiegyensúlyozottabbá, éghajlatbarátabbá és innovatívabbá válásának előmozdítása

-20 000 000.

05 06 01.

Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások

-3 784 411.

05 08 77 06.

Előkészítő intézkedés – Mezőgazdasági Árak és Árrések Európai Megfigyelőközpontja

-612 329

05 08 77 09.

Előkészítő intézkedés – Növényi és állati genetikai erőforrások az Unióban

-600 000

05 08 77 10.

Kísérleti projekt – Agropol: határokon átnyúló, európai agráripari modellrégió kialakítása

-600 000

05 08 77 11.

Kísérleti projekt – Agrárerdészet

-350 000

05 09 03 01.

Megfelelő tartalékok biztosítása biztonságos és jó minőségű élelmiszerekből és más, bioalapú termékekből

-1 666 954.

07 02 77 03.

Előkészítő intézkedés – Az európai Északi-sarkvidék fejlődésének stratégiai környezeti hatásvizsgálata

356 052

08 02 01 01.

A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül

24 970 695.

08 02 02 02.

A kockázatfinanszírozáshoz jutás lehetőségeinek bővítése a kutatás és az innováció finanszírozásának segítésére

4 540 126.

08 02 51.

Korábbi kutatási keretprogram lezárása – Hetedik keretprogram – Az EK közvetett cselekvései (2007–2013)

50 000 000.

08 04 01.

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER Európai Közös Vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

-8 800 000.

08 04 51.

Az ITER Európai Közös Vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása (2007–2013)

-71 200 000.

09 02 01.

Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és végrehajtása

-271 200

09 02 05.

A digitális tartalommal, valamint az audiovizuális ágazattal és egyéb médiaágazatokkal kapcsolatos intézkedések

-592 000

09 02 77 03.

Kísérleti projekt – A sajtó- és médiaszabadság európai központja

-456 508

09 03 03.

A transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák átjárhatóságának, fenntartható telepítésének, működtetésének és fejlesztésének, valamint európai szintű koordinációjának előmozdítása

-1 898 831.

09 03 51 01.

A Biztonságosabb internet program (2009–2013) lezárása

-450 000

09 04 03 02.

Az inkluzív, innovatív és gondolkodó európai társadalmak előmozdítása

2 784 852.

09 04 51.

A hetedik keretprogram (2007–2013) lezárása

105 000 000.

11 01 04 01.

A tengerügyekhez és halászathoz kapcsolódó támogatási kiadások – Nem operatív adminisztratív és technikai segítségnyújtás

-774 900

11 01 06 01.

Kis- és középvállalkozások Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA)

-809 000

11 03 01. (tartalék)

Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása

-69 567 000.

11 06 12.

Az Európai Halászati Alap (EHA) lezárása – Konvergencia-célkitűzés (2007–2013)

69 540 126.

12 02 01.

A belső piac megvalósítása és fejlesztése

-1 170 000.

12 02 77 03.

Előkészítő intézkedés – Egységes piaci fórum

-150 000

12 03 51.

A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területén megkezdett tevékenységek lezárása

-669 803

13 03 16.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Konvergencia

2 400 700 000.

13 03 18.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

227 006 319.

13 03 19.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – Európai területi együttműködés

179 334 992.

13 03 77 09.

Előkészítő intézkedés – Atlanti Fórum az európai uniós atlanti stratégiáért

-433 000

13 05 63 02.

Határon átnyúló együttműködés (CBC) – Hozzájárulás a 4. fejezetből

-12 338 481.

14 02 01.

A vámunió működésének és modernizációjának támogatása

7 500 000.

14 03 01.

Az adórendszerek működésének javítása

2 500 000.

15 02 01 01.

A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából

138 119 479.

15 03 01 01.

Marie Skłodowska-Curie-cselekvések – Új készségek, a tudás és az innováció kialakítása, kibontakoztatása és átadása

40 861 137.

16 03 01 03.

Tájékoztatási irodák

1 600 000.

16 03 01 04.

A bizottsági képviseletek tájékoztatási tevékenysége és „partnerségi” tevékenységek

1 000 000.

16 03 02 03.

Online és nyomtatott tájékoztatási és kommunikációs eszközök

2 900 000.

17 02 01.

A fogyasztók érdekeinek védelme, valamint a fogyasztói biztonság és tájékoztatás javítása

-1 449 000.

17 03 10.

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

-2 000 000.

17 03 12 01.

Az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) nyújtott uniós hozzájárulás

-7 602 918.

18 02 01 01.

A határok igazgatásához és a jogszerű utazást megkönnyítő közös vízumpolitikához nyújtott támogatás

-7 446 000.

18 02 01 02.

Megelőző intézkedések és küzdelem a határokon átnyúló szervezett bűnözés ellen, valamint a biztonságot érintő kockázatok és válságok jobb kezelése

-9 236 000.

18 03 51.

A visszatérésre, menekültekre és migrációs áramlásokra vonatkozó műveletek és programok lezárása

19 431 000.

19 02 01.

Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre

50 765 835.

19 05 51.

A „Kapcsolatok és együttműködés az iparosodott harmadik országokkal” terület fellépéseinek (2007–2013) lezárása

3 600 000.

20 02 01.

Külkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve

1 181 809.

20 02 03.

Kereskedelemösztönző segély – Multilaterális kezdeményezések

1 000 000.

21 02 07 06.

Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és fenntartható mezőgazdaság

6 000 000.

21 02 40.

Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások

20 000

21 02 51 01.

Harmadik országokkal folytatott együttműködés a migráció és a menekültügy területén

4 000 000.

21 02 51 02.

Együttműködés Latin-Amerika fejlődő országaival

23 000 000.

21 02 51 03.

Együttműködés Ázsia fejlődő országaival, köztük Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel

44 000 000.

21 02 51 05.

Nem állami szereplők a fejlesztésben

2 000 000.

21 02 51 06.

Környezetvédelem és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, beleértve az energiát

2 000 000.

21 03 02 01.

Keleti partnerség – Emberi jogok és mobilitás

210 000 000.

21 03 03 03.

A szomszédságban több országgal folytatott egyéb együttműködés támogatása

40 000 000.

21 03 51.

Az európai szomszédságpolitika (2014 előtti) területén folytatott tevékenységek lezárása és az Oroszországgal folytatott kapcsolatok

3 000 000.

21 04 51.

A demokrácia és az emberi jogok európai eszközének (2014 előtti) lezárása

3 000 000.

21 05 51.

„A biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések” terület fellépéseinek (2014 előtti) lezárása

2 000 000.

21 09 51 01.

Ázsia

-2 500 000.

22 02 51.

A korábbi előcsatlakozási támogatás lezárása (2014 előtt)

45 000 000.

23 02 01.

Gyors, hatékony és szükségletalapú humanitárius segítségnyújtás és élelmezési segély

256 150 900.

23 03 51.

A polgári védelem területéhez tartozó (2014 előtti) programok és tevékenységek lezárása

-500 000

24 01 07.

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)

-10 000

24 02 01.

A csalás, a korrupció és az Unió pénzügyi érdekeit érintő egyéb jogellenes tevékenységek megelőzése és az ezek elleni küzdelem

942 750

24 04 01.

A kölcsönös vámügyi segítségnyújtás támogatása és a szabálytalanságok tagállamok általi bejelentéséhez biztonságos elektronikus kommunikációs eszközök előmozdítása

680 612

26 01 09.

Kiadóhivatal

-22 000

26 01 23 01.

Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

-13 000

26 02 01.

Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai

-250 000

26 03 01 01.

Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök

10 000 000.

29 02 01.

Minőségi statisztikai adatok biztosítása, az európai statisztikai adat-előállítás új módszereinek végrehajtása és a partnerség erősítése az európai statisztikai rendszeren belül

-11 294 249.

29 02 51.

A (2013 előtti) statisztikai programok lezárása

-9 872 560.

32 02 52.

A gazdasági fellendülést támogató, energiaágazatbeli projektek lezárása

65 000 000.

33 02 01.

Az uniós polgárok jogainak védelme és érvényesítése

-2 000 000.

33 02 02.

A megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elősegítése

-5 177 700.

34 02 01.

Az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentése

6 000 000.

34 02 04.

Hozzájárulás a multilaterális és nemzetközi éghajlati megállapodásokhoz

-74 969

34 02 51.

Folyamatban lévő éghajlatvédelmi programok végrehajtása és lezárása

2 903 358.

XX 01 01 01 01

Javadalmazás és juttatások

-317 000

SEC 7 - 1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

-10 992

SEC 9 - 1 1 0 0

Javadalmazás és juttatások

-5 843

Összesen

3 529 620 715.

A fentiekből következően a 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó további kifizetési előirányzatok összege 3 529,6 millió EUR. Ebből 2 818,2 millió EUR plusz 350 millió EUR a rendkívüli tartalékalap igénybevételével kapcsolatos, az alábbi 3.3. pontban szereplő, a speciális eszközökről szóló közös nyilatkozatnak megfelelően.

c)  Jóváhagyásra került a módosító indítványával módosított 4/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság által javasolt formában, amelyben szerepelnek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó igazgatási támogatási kiadásokhoz kapcsolódóan a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetben foglalt kötelezettségvállalási előirányzatok és a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokhoz tartozó tartalék a Bizottságra vonatkozó szakaszban. A 4/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetben megjelölt, 248 460 EUR összegű, rendelkezésre álló kifizetési előirányzatokat (Európai adatvédelmi biztos) átcsoportosították a 23 02 01. költségvetési tételbe (Humanitárius segítségnyújtás). A 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezethez tartozó módosító indítványban foglaltaknak megfelelően, visszavonásra került a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetben az európai ombudsmanhoz (VIII. szakasz) tartozó további kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok iránti kérelem.

d)  A saját források vonatkozásában jóváhagyásra került a módosító indítványával módosított, a Bizottság által javasolt formában a 6/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet.

e)  Jóváhagyásra került a 2013. évi többletet érintő 8/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet (=az új 2/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezet), a Bizottság által javasolt formában.

3.   NYILATKOZATOK

3.1.   Együttes nyilatkozat a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezetről és a 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

„Az Európai Parlament és a Tanács megállapodnak abban, hogy elfogadják az 1/2014. sz. módosító indítvánnyal módosított, 2014-es pénzügyi évre vonatkozó 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezetet.

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet módosításáról szóló, 2014. november 12-én előterjesztett bizottsági javaslat fényében az Európai Parlament vállalja, hogy időben véleményt nyilvánít a módosított 1150/2000/EK, Euratom rendeletről, hogy biztosítani lehessen annak elfogadását az EP 2014. decemberi plenáris ülésén, és hogy a Tanács el tudja azt fogadni a teljes csomag részeként.

3.2.   Együttes nyilatkozat a rendkívüli tartalék igénybevételéről

„2014 során egyrészt a strukturális és kohéziós alapok körébe tartozó rendezetlen kifizetések szintje példátlanul magas volt a pénzügyi keret elején, másrészt a finanszírozás több új program esetében is jelentős mértékben a többéves időszak elejére összpontosult. Mivel ez az egyedi és rendkívüli helyzet nem kezelhető a kifizetések 2014-re vonatkozó felső határán belül, a három intézmény megállapodik abban, hogy végső megoldásként a rendkívüli tartalék igénybevételére kerül sor a 2014. évi pénzügyi év esetében.

Az intézmények emlékeztetnek arra, hogy az többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikke szerint »a rendkívüli tartalék igénybevételével rendelkezésre bocsátott összegeket a folyó pénzügyi évre vagy a következő pénzügyi évekre vonatkozó többéves pénzügyi keretek egy vagy több fejezete keretében rendelkezésre álló mozgástér révén teljes mértékben ellentételezni kell.«

Az intézmények megállapodnak abban, hogy mindent megtesznek azért, hogy megfelelő megoldást találjanak, hogy a 2007–2013-as strukturális és kohéziós alapok körébe tartozó rendezetlen kifizetések rendkívül magas szintje 2014-et követően ne maradjon ilyen jelentős, és ennek megfelelően minden erőfeszítést megtesznek annak biztosítására, hogy a 2015–2020. pénzügyi évek vonatkozásában ne kerüljön sor a rendkívüli tartalék igénybevételére abból a célból, hogy abból finanszírozzák a strukturális és kohéziós alapokhoz tartozó programokból eredő fennmaradó kötelezettségvállalásokat.”

3.3.   Közös nyilatkozat a speciális eszközökről

„Az intézmények emlékeztetnek arra, hogy a rendkívüli tartalék végső esetben használható eszköz, amelynek igénybevételét el kell kerülni, amennyiben még vannak más pénzügyi lehetőségek. Nincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy a 2014-re vonatkozó általános költségvetés keretében rendelkezésre áll-e még 350 millió EUR összegű, a speciális eszközökre vonatkozó kifizetési előirányzat a lekötetlen tartalékban.

Az intézmények egyetértenek abban, hogy rendkívül fontos, hogy a lehető leghamarabb elvi megállapodás szülessen az egyéb speciális kifizetési eszközök igénybevételéről.

Mivel azonban a 2014-es költségvetésmódosítás-tervezetekről és a 2015. évi általános költségvetésről szóló tárgyalások során mindeddig nem sikerült megállapodást elérni, az intézmények e csomag időben történő elfogadása érdekében megállapodnak a következőkről:

–  a rendkívüli tartalékot kiegészítik 350 millió EUR összegű kifizetési előirányzattal

–  igyekeznek mihamarabb megállapodásra jutni arról, hogy van-e lehetőség, és milyen mértékben egyéb speciális eszközök igénybevételére a többéves pénzügyi keretre vonatkozó felső határokon túl; a cél annak meghatározása, hogy a 350 millió EUR összeg ellentételezendő-e és milyen mértékben a többéves pénzügyi keretnek a jelenlegi és a jövőbeli pénzügyi évekre vonatkozó kifizetési tartalékaival szemben.

–  adott esetben a fentieket kiegészítik a 2014. költségvetési évre vonatkozó rendkívüli tartalék igénybevételéről szóló határozat szükséges módosításaival, illetve bármely más olyan intézkedéssel, amely jogi szempontból szükséges a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletnek, különösen az 1. cikk (3) bekezdésének a teljes körű tiszteletben tartásához.”

3.4.   A Bizottság nyilatkozata a operatív programok 2014. évi előfinanszírozásáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

„A 2014–2020-ra vonatkozó többéves pénzügyi keret időben történő és hatékony végrehajtásával összefüggésben a Bizottság megerősíti azoknak az operatív programoknak a 2014. évi előfinanszírozását, amelyeket a 2014-ben hivatalosan előterjesztettek ás amelyek eleget tesznek a megfelelő jogi aktusokban előírt feltételeknek.

A Bizottság továbbá megerősíti, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés továbbra is kiemelt politikai prioritás, és hogy a vonatkozó kifizetési előirányzatoknak a 2014-ről 2015-re való átvitele nem fogja késleltetni a megvalósítását.”

3.5.   Közös nyilatkozat az orosz élelmiszerbehozatali tilalom nyomán hozott sürgősségi intézkedések finanszírozásáról

„Az orosz élelmiszerbehozatali tilalom nyomán még 2014. augusztusban és szeptemberben több sürgősségi intézkedés elfogadásra került, 2014. november 26-án pedig a balti államok tejágazatát célzó további csomagot hagytunk jóvá. Amint teljesülnek az igényelhetőség objektív kritériumai, a Bizottság egy másik, a finnországi tejágazatra vonatkozó csomagot is elfogadhat.

A Bizottság a 1/2015. sz. módosító indítványában jelezte, hogy szükség esetén a válságtartalékkal kívánja finanszírozni ezeket az intézkedéseket.

Az 1/2015. sz. módosító indítvány előterjesztése óta három új körülmény merült fel, ami lehetővé teszi a sürgősségi intézkedések finanszírozását a válságtartalék igénybevétele nélkül:

–  az augusztusi és szeptemberi intézkedések alapján rendelkezésre bocsátott források tényleges igénybevételéről szóló tagállami nyilatkozatok szerint a költségek az eredetileg tervezett 344 millió EUR összegről mintegy 234 millió EUR összegre csökkentek;

–  2014-ben az EMGA végleges többlete az 1/2015. sz. módosító indítványában eredetileg várt, még becsléseken alapuló összegnél 230 millió EUR-val több;

–  A 2015-ben beszedendő pénzügyi korrekciók összege várhatóan magasabb lesz az eredetileg, októberben vártnál.”

E három körülményből adódóan, ezen további címzett bevételnek köszönhetően a fent említett sürgősségi intézkedések (beleértve a balti államok tejágázatához kapcsolódó, valamint a feltételek teljesülése esetén a finn tejágazathoz kapcsolódó intézkedéseket) finanszírozhatók az 1/2015. sz. módosító indítványban igényelt előirányzatokon belül, a válságtartalék igénybevétele nélkül.”

3.6.   Együttes nyilatkozat a kifizetési előirányzatokról

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság emlékeztet az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 323. cikkében előírt közös felelősségükre, melynek értelmében »az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az Unió harmadik felekkel szembeni jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges pénzügyi eszközök rendelkezésre álljanak«.

Az Európai Parlament és a Tanács emlékeztet arra, hogy a végrehajtást tekintve biztosítani kell a kötelezettségvállalási előirányzatokhoz kapcsolódó kifizetések rendezett lebonyolítását, hogy elkerülhető legyen a kifizetetlen számlaállomány rendellenesen magas szintje.

Az Európai Parlament és a Tanács a 2015. évre vonatkozó kifizetési előirányzatokat 141 214 040 563 EUR összegben állapítja meg. Kérik a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet és a költségvetési rendelet rendelkezései alapján tegye meg a szükséges lépéseket a Szerződés szerinti felelősség teljesítése érdekében, és hogy miután megvizsgálta az adott előirányzatok átcsoportosításának lehetőségét, különös tekintettel egyes előirányzatok esetlegesen várható alulteljesítésére (költségvetési rendelet 41. cikkének (2) bekezdése), egy költségvetési módosításban kérje további kifizetési előirányzatok szerepeltetését, amint a 2015-es költségvetésben szereplő előirányzatok nem elegendőek a kiadások fedezésére.

Az Európai Parlament és a Tanács a kifizetési előirányzatok elmaradásának megelőzése érdekében a lehető legrövidebb időn belül állást foglal valamennyi költségvetésmódosítás-tervezetről. Az Európai Parlament és a Tanács vállalja, hogy gyorsan feldolgozza a kifizetési előirányzatok esetleges átcsoportosításait – a pénzügyi keret fejezetei közötti átcsoportosításokat is beleértve – annak érdekében, hogy biztosítsa a költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatok lehető legjobb felhasználását és azoknak a tényleges végrehajtással és igényekkel való összehangolását.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az év során aktívan nyomon fogja követni a 2015-es költségvetés végrehajtását, különös tekintettel az 1a. alfejezetre (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) és az 1b. alfejezetre (Gazdasági, társadalmi és területi kohézió), valamint a 2. fejezetben (Fenntartható növekedés: természeti erőforrások) szereplő vidékfejlesztésre. Ez célzott intézményközi ülések formájában fog testet ölteni, az intézményközi megállapodás mellékletének 36. pontja alapján, melyek során áttekintik a kifizetések végrehajtását és a módosított előrejelzéseket.

Legalább három ilyen ülést kell tartani 2015-ben (tavasszal, a költségvetés-tervezet előterjesztésekor, júliusban, mielőtt a Tanács megvizsgálja a 2016. évi költségvetés-tervezetet, és októberben, az egyeztetési eljárás előtt), és az üléseknek politikai szintűeknek kell lenniük, európai parlamenti képviselők, a Tanács tagjai, valamint a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős alelnök részvételével. Az ülések célja a kifizetések szükséges szintjének közös megállapítása, a jogilag kötelezően rendezendő számlaállomány alapos elemzése, valamint az N. év további részére és az N+1. évre vonatkozó becslés alapján.”

3.7.   Együttes nyilatkozat egy kifizetési tervről

„Az intézmények megállapodnak abban a célkitűzésben, hogy a kifizetetlen számlaállomány szintjét, különös tekintettel a kohéziós politikára, év végére annak strukturális szintjére kell lecsökkenteni a jelenlegi többéves pénzügyi keret során.

Ennek megvalósítása érdekében:

–  a Bizottság vállalja, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló együttes megállapításokkal együtt 2014. végére beterjeszti a legfrissebb előrejelzést a kifizetetlen számlaállomány szintjéről; a Bizottság aktualizálni fogja ezeket a számadatokat és alternatív forgatókönyveket terjeszt elő 2015 márciusban, amikor már rendelkezésre áll egy átfogó kép a 2014. végi kifizetetlen számlaállomány szintjéről.

–  a három intézmény ennek alapján igyekszik megállapodni a kifizetetlen számlaállomány maximális év végi, fenntarthatónak tekinthető célszintjéről;

–  a három intézmény vállalja, hogy ennek alapján és a többéves pénzügyi keretnek, a programok elfogadott pénzügyi keretének és minden további kötelező erejű megállapodásnak a tiszteletben tartása mellett 2015-re bevezet egy tervet, melynek célja a 2007–2013-as programok megvalósításához kapcsolódó kifizetetlen számlaállomány szintjét a jelenlegi többéves pénzügyi keret félidős értékeléséig leszorítani a közösen elfogadott szintre. A tervet a három intézmény a 2016. évi költségvetés-tervezet előterjesztése előtt kellő időben fogadja el. A kifizetetlen számlaállomány rendkívül magas szintjéből adódóan a három intézmény elfogadja , hogy minden lehetséges intézkedést mérlegel a számlaállomány csökkentésére.

A Bizottság vállalja, hogy a költségvetés-tervezethez minden évben mellékel egy dokumentumot, amelyben értékeli a kifizetetlen számlaállomány szintjét, és kifejti, hogy a költségvetés-tervezet hogyan és milyen mértékben teszi lehetővé a szint csökkentését. Az évente benyújtandó dokumentumban értékeli az addig elért eredményeket és az aktualizált számadatokkal összhangban módosításokat javasolt a tervhez.

3.8.   Az Európai Parlament nyilatkozata a rendkívüli tartalék végső eszközként való igénybevételéről

„Az Európai Parlament sajnálatosnak tartja, hogy a Tanács nem ért egyet a Parlament értelmezésével, miszerint a 350 millió EUR összegű, 2014-ben a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet szerinti speciális eszközökre igénybe vett kifizetési előirányzatokat a kifizetések felső határán kívül kell számítani, és így 711 millió EUR mozgástér áll rendelkezésre, mielőtt igénybe kellene venni a rendkívüli tartalékot.

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendkívüli tartalékot csak végső megoldásként lehet igénybe venni. Ennek megfelelően a rendkívüli tartalék igénybe vétele előtt ki kell meríteni minden pénzügyi lehetőséget. Az Európai Parlament és a Tanács közötti, a 2014-ben a kifizetési felső határ eléréséig rendelkezésre álló tartalék kiszámításáról szóló vitában nem sikerült politikai megállapodásra jutni egy 350 millió EUR összegű tartaléknak a rendkívüli tartalék igénybevétele előtti kihasználásáról.

Emlékeztetve arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet a „konkrét és a lehető legnagyobb mértékű rugalmasság” elvén alapul annak lehetővé tétele érdekében, hogy az Unió az Európai Unió működéséről szóló szerződés 323. cikkének megfelelően teljesíthesse kötelezettségeit (a rendelet (4) preambulumbekezdése), a Parlament úgy ítéli meg, kiemelkedő érdek fűződik ahhoz, hogy a fennálló jogi kötelezettségvállalások tiszteletben tartásához a rendkívüli tartalék igénybevételével további előirányzatokat lehessen rendelkezésre bocsátani. Ezért a Parlament elfogadja a rendkívüli tartalék igénybevételét, fenntartva értelmezését, miszerint a kifizetési felső határ eléréséig 350 millió EUR rendelkezésre áll.

Az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy amikor többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikke (1) bekezdése d) pontja szerint elvégzi a kifizetésekre vonatkozó összesített tartalék technikai kiigazítását, vigye át a 350 millió EUR összegű felhasználatlan tartalékot.”

3.9.   A Tanács nyilatkozata a speciális eszközök igénybevételéről

„A Tanács emlékeztet arra, hogy a speciális eszközök csak abban az esetben aktiválhatók, ha arra ténylegesen előre nem látható körülmények kezelése céljából kerülne sor.

Emlékezet továbbá arra, hogy a rendkívüli tartalék létrehozása nem eredményezheti a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok felső határértékeinek túllépését.

Az egyéb speciális eszközök vonatkozásában a Tanács emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben a kötelezettségvállalási előirányzatok értéke meghaladhatja a releváns költségvetési fejezetek felső határértékét.

A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy az összesített tartalék kiszámításánál a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletnek megfelelően járjon el, és ne ássa alá a három intézmény között a speciális eszközökről szóló együttes nyilatkozat kapcsán elért megállapodást (3.3).”

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat