Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2859(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0325/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0325/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.17
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0101

Usvojeni tekstovi
PDF 221kWORD 60k
Srijeda, 17. prosinca 2014. - Strasbourg Završno izdanje
Klasifikacija teških povreda u cestovnom prometu
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o nacrtu uredbe Komisije o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na klasifikaciju teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika i izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Komisije (D034120/02),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009.o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnoga prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ(1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o minimalnim uvjetima za provedbu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i (EEZ) br. 3821/85 o socijalnom zakonodavstvu koje se odnosi na aktivnosti cestovnog prijevoza i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 88/599/EEZ(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir mišljenje koje je 30. lipnja 2014. dao odbor iz članka 18. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85(3),

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(4),

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da je cilj Uredbe (EZ) br. 1071/2009 uspostava unutarnjeg tržišta u cestovnom prometu na kojem bi se primjenjivali pravični uvjeti tržišnog natjecanja, što zahtjeva ujednačenu primjenu zajedničkih pravila u pogledu pristupa djelatnosti cestovnog prijevoznika u teretnom ili putničkom prometu;

B.  budući da će takva zajednička pravila doprinijeti postizanju više razine profesionalne osposobljenosti cestovnih prijevoznika, racionalizaciji tržišta i poboljšanju kakvoće usluga, što je u interesu cestovnih prijevoznika, njihovih stranaka i cijelog gospodarstva te većoj sigurnosti cestovnog prometa;

C.  budući da se u članku 6. nalazi neiscrpan popis pravila EU-a za ocjenjivanje dobrog ugleda, u koji su uvršteni: trajanje vožnje i radno vrijeme vozača, uporaba tahografa, najveće dopuštene težine i dimenzije gospodarskih vozila u međunarodnom prometu, kvalifikacija i obuka vozača, tehnička ispravnost gospodarskih vozila, pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza robe ili, prema potrebi, pristup tržištu cestovnog putničkog prijevoza, sigurnost cestovnog prijevoza opasnog tereta, ugradnja i korištenje uređaja za ograničenje brzine, vozačke dozvole, dozvole za obavljanje djelatnosti i prijevoz životinja;

D.  budući da se u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 od Komisije zahtijeva da sastavi popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine onih teških povreda pravila Zajednice koje, osim onih iz Priloga IV., mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda;

E.  budući da se od država članica zahtijeva da prilikom određivanja prioriteta za preglede na temelju članka 12. stavka 1. u obzir uzmu podatke o tim povredama, uključujući podatke koje su im proslijedile druge države članice;

F.  budući da se na temelju članka 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 od Komisije zahtijeva da pri pripremi tih mjera propiše kategorije i vrste povreda koje se najčešće susreću;

G.  budući da se očekivalo da će uz poštovanje temeljnog pravnog akta u mjeru koju Komisija treba donijeti biti uvršten potpun popis usklađenih povreda i usklađenih stupnjeva težine teških povreda koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika;

H.  budući da pri pripremi tih mjera Komisija mora definirati stupanj težine povreda s obzirom na opasnost da prouzroče smrtne ili teške povrede;

I.  budući da bi se u popis koji treba sastaviti Komisija u obzir uzele samo one povrede koje bi mogle prouzročiti smrtne ili teške povrede, dok istodobno teške povrede Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (5) imaju bitan utjecaj na životne i radne uvjete te bi sigurno mogle predstavljati veliku opasnost da prouzroče smrtne ili teške povrede;

J.  budući da na popis nije uvršten cjelovit popis teških povreda Uredbe (EZ) br. 1072/2009 s obzirom na činjenicu da u točku 10. Priloga 1. predloženoj uredbi Komisije nije uvrštena nezakonita kabotaža, koja bi se zbog svojeg negativnog utjecaja na vozače trebala svakako smatrati teškom povredom;

K.  budući da bi se, zbog opasnosti da prouzroče smrtne ili teške povrede, u popis teških povreda trebala uvrstiti druga pravila o nezakonitoj kabotaži, na primjer pravila o obavljanju kabotaže koja nije u skladu s nacionalnim zahtjevima u pogledu socijalnog zakonodavstva koje se primjenjuje na ugovor;

L.  budući da se u dodatnom popisu kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda upotrebljavaju vrlo obične riječi, kao na primjer „u skladuˮ ili „važećiˮ, što dodatno komplicira način na koji nadležna tijela tumače vrste i stupnjeve teških povreda;

M.  budući da su u postojeće propise već uvrštene jasne odredbe o odgovornosti prijevoznika, vozača i odgovornih društava u pogledu prijevoza opasnog tereta;

N.  budući da bi mogle biti dovedene u pitanje odgovornosti i nadležnosti različitih dionika u prijevozu opasnog tereta, koje se odnose na kršenje Direktive 2008/68/EZ iz skupina povreda navedenih u točki 9. Priloga 1. predloženoj mjeri;

O.  budući da se stoga prijedlog mjere Komisije ne bi smio smatrati sukladnim s ciljem ili sadržajem temeljnog pravnog akta;

1.  protivi se prihvaćanju nacrta uredbe Komisije;

2.  smatra da nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 1071/2009;

3.  poziva Komisiju da povuče nacrt uredbe i odboru podnese novi popis teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 300, 14.11.2009., str. 51.
(2) SL L 102, 15.3.2006., str. 35.
(3) SL L 370, 31.12.1985., str. 8.
(4) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.
(5) SL L 300, 14.11.2009., str. 72.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti