Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2859(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0325/2014

Predložena besedila :

B8-0325/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0101

Sprejeta besedila
PDF 218kWORD 58k
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
Klasifikacija resnih kršitev v cestnem prevozu
P8_TA(2014)0101B8-0325/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o osnutku uredbe Komisije o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (D034120/02 – 2014/2859(RPS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije (D034120/02),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1071/2009 z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES(1), zlasti člena 6(2),

–  ob upoštevanju Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS(2), zlasti člena 9(3),

–  ob upoštevanju mnenja, ki ga je dne 30. junija 2014 predložil odbor iz člena 18(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85(3),

–  ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(4),

–  ob upoštevanju člena 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A.  ker je cilj Uredbe (ES) št. 1071/2009 vzpostavitev notranjega trga za cestni prevoz s poštenimi konkurenčnimi pogoji, kar zahteva enotno izvajanje skupnih pravil za dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika v tovornem ali potniškem prometu;

B.  ker bodo ta skupna pravila pripomogla k visoki ravni strokovne usposobljenosti cestnih prevoznikov, racionalizaciji trga, izboljšanju kakovosti opravljenih storitev, kar je v interesu cestnih prevoznikov, njihovih strank in celotnega gospodarstva, ter k večji varnosti v cestnem prometu;

C.  ker je v členu 6 naveden neizčrpen seznam pravil EU, ki zadevajo presojo dobrega ugleda, in vključuje pravila o času vožnje in delovnem času voznikov; uporabi tahografov; največjih težah in dimenzijah gospodarskih vozil v mednarodnem prometu; kvalifikacijah in usposobljenosti voznikov; tehnični brezhibnosti gospodarskih vozil; dostopu na trg mednarodnega cestnega prevoza blaga ali, glede na primer, dostopu na trg cestnega prevoza potnikov; varnosti pri cestnem prevozu nevarnega blaga; namestitvi in uporabi omejilnikov hitrosti; vozniških dovoljenjih; dovoljenjih za opravljanje dejavnosti in prevozu živali;

D.  ker mora Komisija v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1071/2009 pripraviti seznam kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Unije, ki lahko, poleg tistih iz Priloge IV, privedejo do izgube dobrega ugleda;

E.  ker morajo države članice pri določanju prednostnih nalog za preglede, v skladu s členom 12(1) upoštevati podatke o teh kršitvah, vključno s podatki, ki so jih poslale druge države članice;

F.  ker mora Komisija v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1071/2009 pri pripravi teh ukrepov opredeliti kategorije in vrste kršitev, do katerih prihaja najpogosteje;

G.  ker bi ob upoštevanju temeljnega pravnega akta, ukrep, ki naj bi ga sprejela Komisija, po pričakovanjih vključeval popoln seznam usklajenih kršitev in usklajene stopnje teže njihovih kršitev, ki lahko privedejo do izgube dobrega ugleda cestnega prevoznika;

H.  ker mora Komisija pri pripravi teh ukrepov opredeliti stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb;

I.  ker bi lahko seznam, ki bi ga pripravila Komisija, upošteval le tiste kršitve, ki bi lahko povzročile resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb, medtem ko imajo hude kršitve Uredbe (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga(5) pomemben vpliv na delovne in življenjske razmere, ki bi gotovo lahko imele veliko možnosti, da povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb;

J.  ker seznam ne vključuje celotnega seznama resnih kršitev iz Uredbe (ES) št. 1072/2009, saj točka 10 Priloge 1 osnutka uredbe Komisije ne vključuje nezakonite kabotaže, ki bi jo morali zaradi negativnega vpliva na voznike zagotovo obravnavati kot resno kršitev;

K.  ker bi morali seznam resnih kršitev dopolniti z drugimi pravili glede nezakonite kabotaže, na primer opravljanjem kabotaže na način, ki ni skladen z nacionalnimi zahtevami glede socialne zakonodaje, ki velja za pogodbo, upoštevajoč njihovo možnost, da povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb;

L.  ker dodani seznam kategorij, vrst in stopenj teže resnih kršitev uporablja zelo običajne besede, kot so „v skladu“ ali „veljaven“, kar dodatno zaplete interpretacijo tipov in stopenj teže resnih kršitev s strani pristojnih organov;

M.  ker veljavne uredbe že vsebujejo jasne določbe o odgovornosti cestnih prevoznikov, voznikov in odgovornih družb glede prevoza nevarnega blaga;

N.  ker bi lahko bile ogrožene pristojnost in odgovornosti različnih udeležencev v prevozu nevarnega blaga, ki zadevajo skupine kršitev iz točke 9 Priloge 1 predlaganega ukrepa glede kršitev Direktive 2008/68/ES;

O.  ker zato predloženi osnutek ukrepa Komisije ne bi smeli šteti za združljiv s ciljem ali vsebino temeljnega pravnega akta;

1.  nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

2.  meni, da osnutek uredbe Komisije ni v skladu s ciljem in vsebino Uredbe (ES) št. 1071/2009;

3.  poziva Komisijo, naj umakne osnutek uredbe in odboru predloži nov seznam resnih kršitev pravil Unije, ki bi lahko privedle do izgube dobrega ugleda cestnega prevoznika;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 300, 14.11.2009, str. 51.
(2) UL L 102, 15.3.2006, str. 35.
(3) UL L 370, 31.12.1985, str. 8.
(4) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(5) UL L 300, 14.11.2009, str. 72.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov