Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2907(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0362/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0362/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.24
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0105

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 462kWORD 74k
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση
P8_TA(2014)0105B8-0362/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2014/2907(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα κύματα προσφύγων στη Μεσόγειο και ειδικότερα τα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα(2),

–  έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014, για την πρώτη επέτειο της τραγωδίας της 3ης Οκτωβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις επισκέψεις των αντιπροσωπειών της στη Λαμπεντούζα, τον Νοέμβριο του 2011, στην Ιορδανία, τον Φεβρουάριο του 2013, για την αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων από τη Συρία, και στη Βουλγαρία, τον Ιανουάριο του 2014, για την αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ιδίως από τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του στις 9 Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές στη Μεσόγειο, εστιάζοντας ιδίως στα τραγικά γεγονότα στα ανοικτά της Λαμπεντούζα,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου: στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 22 Ιουλίου 2014, σχετικά με την υλοποίηση της ανακοίνωσης όσον αφορά το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες της Frontex στη Μεσόγειο και σχετικά με την ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο, στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την 5η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο (2013)(3) και την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, με τίτλο «εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για την Μεσόγειο»(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 26-27 Ιουνίου 2014, όπου προσδιόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του νομοθετικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για τα ερχόμενα έτη στο πεδίο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης(6),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσίασε ο Πρόεδρος Juncker στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, κ. Αβραμόπουλος, κατά την ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη «λήψη μέτρων για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), του Απριλίου 2012, με τίτλο «Ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα»,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως την έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013, σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και εκείνην που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2014 σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών,

–  έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε η Αυτού Αγιότης ο Πάπας Φραγκίσκος κατά την επίσκεψή του στο Κοινοβούλιο, στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις για προφορική απάντηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (O-000078/2014 – B8-0037/2014 και O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης(8), τουλάχιστον 3 072 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, γεγονός που υποδηλώνει ακόμη μια φορά την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση της ζωής ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο και την ανάγκη τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν στις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά την θαλάσσια διάσωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500 μετανάστες καταγγέλλεται ότι δολοφονήθηκαν όταν το σκάφος που τους μετέφερε από την Αίγυπτο στην ΕΕ εμβολίστηκε και βυθίστηκε σκόπιμα από λαθροδιακινητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι λαθρέμποροι και λαθροδιακινητές εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση και ότι τα δίκτυα αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών και συνιστούν πρόκληση για την ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την επιχείρηση περιπολίας, διάσωσης και εποπτείας «Mare Nostrum», που ξεκίνησε η Ιταλία για την ενίσχυση των δράσεων ανθρωπιστικής διάσωσης στη Μεσόγειο, έχουν διασωθεί 150 810 μετανάστες σε μια περίοδο 364 ημερών(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιταλική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να θέσει σταδιακά τέρμα στη δική της επιχείρηση «Mare Nostrum»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Τρίτων», που συντονίζεται από τη Frontex, έγινε πλήρως λειτουργική από 1ης Νοεμβρίου 2014 και ότι δεν είναι σαφές τι θα συνεισφέρουν σε αυτήν τα κράτη μέλη μελλοντικά·

1.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση στη μετανάστευση·

2.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη δίκαιη κατανομή ευθύνης και αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη που δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο, είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε αναλογικά, σε συμμόρφωση προς το άρθρο 80 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 78 και 79 ΣΛΕΕ·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την τραγική απώλεια ζωών στη Μεσόγειο· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσουν την περαιτέρω απώλεια ζωών στη θάλασσα· έχει επίγνωση της ανάγκης να εξασφαλιστεί η ουσιαστική εκπλήρωση των υποχρεώσεων έρευνας και διάσωσης και, συνεπώς, η επαρκής μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή τους·

4.  θεωρεί αναγκαίο να εξεταστούν η ενίσχυση της πολιτικής και της ασφάλειας των συνόρων, καθώς και τρόποι για τη βελτίωση του μελλοντικού ρόλου της Frontex και της EASO· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την αλληλεγγύη και τη δέσμευσή τους, συνεισφέροντας επαρκώς στους προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών αυτών·

5.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν βαριές ποινικές κυρώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων και τη λαθρεμπορία προς την ΕΕ, αλλά και στο εσωτερικό της, καθώς και στα άτομα ή τις ομάδες που εκμεταλλεύονται ευάλωτους μετανάστες στην ΕΕ, καθώς επίσης να υλοποιήσουν ευρείες ενημερωτικές εκστρατείες ώστε να γίνουν γνωστοί οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν εκείνοι που θέτουν τις ζωές τους στα χέρια λαθρεμπόρων και όσοι πέφτουν θύματα λαθροδιακινητών·

6.  πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστούν νέοι δίαυλοι νόμιμης μετανάστευσης·

7.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εξεταστούν μελλοντικές πρωτοβουλίες που θα ακολουθούν τα βέλτιστα παραδείγματα επανεγκατάστασης, περιλαμβανομένου του εθελοντικού προγράμματος επανεγκατάστασης που προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ προσφέρει χρηματοδοτική υποστήριξη στα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν προγράμματα επανεγκατάστασης·

8.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η συνολική στρατηγική της συνεργασίας με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων εκείνων της υποσαχάριας Αφρικής, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όσον αφορά την ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική υποστήριξη, μεταξύ άλλων στον τομέα της επιβολής του νόμου, όπου αυτό είναι σκόπιμο· ζητεί ακόμη να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των περιφερειακών πολιτικών προστασίας, επανεγκατάστασης και επιστροφής, περιλαμβανομένων των συμφωνιών διαχείρισης της μετανάστευσης μεταξύ χωρών προέλευσης και χωρών διέλευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι βασικές αιτίες της μετανάστευσης· τονίζει ότι οι τρίτες χώρες πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, να διασφαλίζουν την προστασία των προσφύγων και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

9.  θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ταχείας επεξεργασίας, σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες διέλευσης και καταγωγής, και της επιστροφής εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου και προστασίας στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη χρήση των πόρων για εκείνους που πραγματικά χρειάζονται προστασία· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι πολιτικές εθελοντικής επιστροφής, με παράλληλη εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών, και της ασφαλούς και νόμιμης πρόσβασης στο σύστημα ασύλου της ΕΕ·

10.  πιστεύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται, στο πλαίσιο αυτό, τα κονδύλια που προορίζονται για τις εσωτερικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων κονδυλίων, ιδίως για ενέργειες στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, του ελέγχου των συνόρων, της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, και της επιστροφής, καθώς και τα κονδύλια που αφορούν την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

11.  δηλώνει ότι ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, μεταξύ άλλων, αν είναι αναγκαίο και απαιτείται, με την ενεργοποίηση του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων (άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013) ή με την προσφυγή σε διαδικασίες για παράβαση, στις περιπτώσεις που η ενωσιακή νομοθεσία δεν εφαρμόζεται επαρκώς, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί, σε ολόκληρη την ΕΕ, η ύπαρξη πραγματικά κοινών προτύπων για την υποδοχή, τις διαδικασίες χορήγησης και τα κριτήρια έγκρισης του ασύλου, ώστε να προστατευθούν οι περισσότερο ευάλωτοι και να ενθαρρυνθεί η κοινωνική ένταξη των προσφύγων·

12.  αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να αξιολογήσει τις διάφορες διακυβευόμενες πολιτικές, με πρόσθετους πόρους με τους οποίους θα μπορέσει, για παράδειγμα, να πραγματοποιήσει ακροάσεις και να συγκροτήσει ειδικές αντιπροσωπείες, να αναπτύξει δέσμη συστάσεων και να υποβάλει έκθεση στην ολομέλεια υπό τη μορφή της έκθεσης στρατηγικής πρωτοβουλίας, πριν από το τέλος του 2015·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0414.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0448.
(3) COM(2014)0288.
(4) COM(2013)0869.
(5) SWD(2014)0173, Μέρη 1 και 2.
(6) EUCO 79/4/14 REV 4 (el)
(7) REX/414.
(8) Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration, IOM, 2014.
(9) http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου