Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2998(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0375/2014

Rozpravy :

PV 18/12/2014 - 2.1
CRE 18/12/2014 - 2.1

Hlasování :

PV 18/12/2014 - 8.1
CRE 18/12/2014 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0106

Přijaté texty
PDF 219kWORD 72k
Čtvrtek, 18. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Pronásledování demokratické opozice ve Venezuele
P8_TA(2014)0106RC-B8-0375/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele (2014/2998(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci ve Venezuele, včetně usnesení ze dne 24. května 2007 o případu stanice „Radio Caracas TV“ ve Venezuele(1), ze dne 23. října 2008 o bránění opozici ve Venezuele v politické činnosti(2), ze dne 7. května 2009 o případu Manuela Rosalese(3), ze dne 11. února 2010 o Venezuele(4), ze dne 8. července 2010 o Venezuele, zejména o případu Marie Lourdes Afiuniové(5), ze dne 24. května 2012 o možném vystoupení Venezuely z Meziamerické komise pro lidská práva(6) a usnesení ze dne 27. února 2014 o politické situaci ve Venezuele(7),

–  s ohledem na tisková prohlášení, která dne 28. března 2014 a dne 15. dubna 2014 vydal k situaci ve Venezuele mluvčí vysoké představitelky EU, místopředsedkyně Catherine Ashtonové,

–  s ohledem na stanovisko, které dne 26. srpna 2014 vydala pracovní skupina pro svévolné zadržování Rady pro lidská práva při Valném shromáždění OSN,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 20. října 2014 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva o zadržování protestujících a politiků ve Venezuele,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že hospodářská krize, vysoká míra korupce, chronický nedostatek základního zboží, násilí a politická roztříštěnost vedly k pokojným protestům proti vládě prezidenta Nicoláse Madura, které vypukly v únoru 2014 a stále pokračují; vzhledem k tomu, že policie, členové národní gardy a násilné a nekontrolované skupiny provládních ozbrojenců tyto protesty potlačují za použití neúměrné síly a násilí; vzhledem k tomu, že místní a mezinárodní organizace uvádějí, že více než 1 700 protestujících čeká soudní řízení, více než 69 zůstává uvězněno a přinejmenším 40 osob bylo při protestech zabito a jejich vrahové nebyli pohnáni k odpovědnosti; vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva potvrzuje, že obdržel informace o více než 150 případech špatného zacházení v průběhu zadržování, včetně případů mučení; vzhledem k tomu, že různé zdroje hovoří o tom, že bezpečnostní složky demokratickou opozici stále pronásledují;

B.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu a právo účastnit se pokojných demonstrací patří k základním principům demokracie, které jsou zakotveny ve venezuelské ústavě; vzhledem k tomu, že bez dodržování základních svobod a práv všech občanů nelze zajistit rovnost a spravedlnost pro všechny; vzhledem k tomu, že podle řady zpráv čelí sdělovací prostředky stále větší cenzuře a rostoucímu zastrašování; vzhledem k tomu, že Meziamerická tisková organizace (American Press Association, IAPA) na svém 70. valném shromáždění v Santiagu (Chile) prohlásila, že Venezuela vyvíjí stále větší tlak na nezávislé sdělovací prostředky, vyzvala Venezuelu k respektování svobody projevu a varovala před dalším oslabováním demokracie a svobody;

C.  vzhledem k tomu, že dne 18. února 2014 byl svévolně zadržen opoziční vůdce Leopoldo López a byl obviněn ze spiknutí, podněcování k násilným demonstracím, žhářství a poškozování majetku; vzhledem k tomu, že od svého zadržení byl López podroben fyzickému a psychickému týrání a byl umístěn v samovazbě; vzhledem k tomu, že opoziční starostové Daniel Ceballos a Vincenco Scarano a příslušník policie Salvatore Lucchese byli zatčeni, jelikož se jim nepodařilo ukončit ve městech, za která zodpovídají, protesty a občanské nepokoje, a všichni tři byli odsouzeni k několikaletému trestu odnětí svobody; vzhledem k tomu, že opoziční členové venezuelského kongresu Juan Carlos Caldera, Ismael García a Richard Mardo čelí vyšetřování a hrozí jim soudní řízení, jež mají vést k jejich zbavení funkce coby členů kongresu;

D.  vzhledem k tomu, že čelní představitelé studentů, například Sairam Rivas, předseda studentského centra Fakulty sociálních studií na Centrální univerzitě Venezuely, Christian Gil a Manuel Cotiz byli neprávem více než 120 dnů zadržováni v prostorách patřících bolívarovské zpravodajské službě a v souvislosti s protesty, které probíhaly od února do května 2014, byli mučeni a podrobeni špatnému zacházení, a to z důvodu obvinění z podněcování k trestné činnosti a z využívání mladistvých za účelem páchání trestné činnosti;

E.  vzhledem k tomu, že dne 20. října 2014 vyjádřil vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn znepokojení nad zadržováním protestujících a vyzval k propuštění všech osob, které jsou zadržovány z důvodu uplatňování svého práva na pokojné protesty; vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování označila dne 8. října 2014 věznění Leopolda Lópeze za nezákonné, svévolné a politicky motivované a žádala o propuštění jeho i všech dalších osob, které jsou dosud svévolně zadržovány;

F.  vzhledem k tomu, že venezuelská vláda je obzvláště povinna dodržovat zásady právního státu a mezinárodního práva, neboť od 16. října 2014 je nestálým členem Rady bezpečnosti OSN;

G.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN proti mučení vyjádřil ve své nedávné zprávě o Bolívarovské republice Venezuela své výslovné znepokojení nad převládající beztrestností, nad mučením politických vězňů a špatným zacházením s nimi, nadměrným používáním síly, schvalováním jednání provládních ozbrojených skupin a podílu na něm, nad svévolným zadržováním a skutečností, že chybí základní procesní záruky; vzhledem k tomu, že tato zpráva požadovala okamžité propuštění všech svévolně zadržovaných osob, které byly zatčeny v důsledku uplatňování práva na svobodu projevu a na pokojný protest, včetně Leopolda Lópeze a Daniela Ceballose, a že v této zprávě bylo rovněž vyjádřeno znepokojení nad útoky na novináře a aktivisty obhajující lidská práva, mimosoudními popravami a naprostou neexistencí nezávislého soudnictví;

H.  vzhledem k tomu, že generální tajemník Organizace amerických států José Miguel Insulza vyzval k propuštění osob, jež byly uvězněny z důvodu účasti na protestech; vzhledem k tomu, že Meziamerická komise pro lidská práva vyjádřila hluboké znepokojení nad situací, pokud jde o svobodu sdružování a svobodu projevu ve Venezuele;

I.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Venezuely odstoupit od Americké úmluvy o lidských právech nabylo dne 10. září 2013 účinnosti; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto kroku se občané a obyvatelé Venezuely nemohou se svými stížnostmi obracet na Meziamerický soud pro lidská práva;

J.  vzhledem k tomu, že v březnu 2014 byla María Corina Machadová, poslankyně Národního shromáždění, která obdržela nejvyšší počet hlasů venezuelských voličů, protiprávně a svévolně sesazena z funkce, zbavena svého poslaneckého mandátu a vyloučena předsedou Národního shromáždění Diosdadem Cabellem z této instituce, neboť předseda Cabello ji obvinil ze zrady, jelikož ve Stálé radě Organizace amerických států protestovala proti rozsáhlému a systematickému porušování lidských práv ve Venezuele;

K.  vzhledem k tomu, že María Corina Machadová musela v průběhu své politické a poslanecké kariéry čelit celé řadě trestních stíhání, politických pronásledování, hrozeb, zastrašování, obtěžování a dokonce i fyzickému násilí, jež měli na svědomí přívrženci vlády v poslanecké sněmovně Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že nedávno byla obviněna z pokusu o atentát na prezidenta Madura a že jí tak hrozí až šestnáctiletý trest odnětí svobody;

L.  vzhledem k tomu, že soudnictví přestalo fungovat jako nezávislá složka vlády; vzhledem k tomu, že od tohoto soudního systému nelze očekávat, že povede nezávislá vyšetřování nebo vynese spravedlivé rozsudky nad údajnými trestnými činy opozice;

M.  vzhledem k tomu, že pouze dodržování základních práv a svobod a konstruktivní dialog založený na respektu a vedený v duchu tolerance mohou pomoci vyvést zemi z této vážné krize a překonat obtíže, které ji v budoucnu čekají;

N.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2014 bylo mezi vládou a opozicí zahájeno jednání o protestech nazvané „Mesa de Dialogo“, které však bylo bohužel o měsíc později přerušeno, aniž by bylo úspěšné;

O.  vzhledem k tomu, že Venezuela je zemí s největšími energetickými zásobami v Latinské Americe; vzhledem k tomu, že lidé ve Venezuele trpí závažným nedostatkem základních komodit, neboť se zdvojnásobily ceny potravin a byl zaveden přídělový systém; vzhledem k tomu, že nadále výrazně klesají ceny ropy, čímž se prohlubuje hospodářský pokles a je ohroženo křehké hospodářství země závislé na ropě;

P.  vzhledem k tomu, že stát nedokázal udržet veřejný pořádek, což vedlo k tomu, že se Venezuela stala jednou ze zemí s nejvyšší mírou násilí ve světě; vzhledem k tomu, že pokračující politická a hospodářská krize ve Venezuele přispěla podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu k prudkému nárůstu počtu vražd a k nedostatečnému zajištění bezpečnosti občanů;

1.  je hluboce znepokojen zhoršující se situací ve Venezuele a odsuzuje uvěznění účastníků pokojných protestů, studentů a čelných představitelů opozice; naléhavě žádá, aby v souladu s požadavky některých orgánů OSN a mezinárodních organizací byli tito svévolně zadržovaní vězni okamžitě propuštěni;

2.  důrazně odsuzuje politickou perzekuci a represi demokratické opozice, porušování svobody projevu a svobody pořádat demonstrace a existenci cenzury sdělovacích prostředků a internetu;

3.  důrazně odsuzuje používání násilí vůči protestujícím; vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodinám obětí; vyzývá venezuelské orgány, aby tyto zločiny prošetřily a pohnaly odpovědné osoby k plné odpovědnosti, aby neunikly trestu;

4.  vybízí všechny strany, aby vedly pokojný dialog a snažily se oslovit všechny složky venezuelské společnosti s cílem vymezit otázky, na nichž se mohou shodnout, a umožnit politickým činitelům jednat o nejzávažnějších problémech, s nimiž se země potýká; vyzývá všechny dotčené strany, aby se vyvarovaly další eskalace násilí, a připomíná venezuelské vládě, že konstruktivní dialog není možný, dokud jsou čelní představitelé opozice nadále svévolně drženi ve vězení;

5.  vyzývá venezuelské orgány, aby okamžitě odzbrojily a rozpustily nekontrolované ozbrojené skupiny a sdružení provládního charakteru a aby ukončily jejich beztrestnost;

6.  připomíná vládě Venezuely její odpovědnost za zajištění souladu všech soudních procesů s mezinárodními standardy; připomíná, že v demokratickém uspořádání má zásadní význam dodržování zásady rozdělení moci a že státní orgány nesmějí používat soudní systém k politickému pronásledování a represi demokratické opozice; vyzývá venezuelské orgány, aby stáhly nepodložená obvinění a zatykače na opoziční politiky a aby zajistily bezpečnost všech občanů v zemi, bez ohledu na jejich politické názory nebo politickou příslušnost;

7.  vyzývá vládu Venezuely, aby dodržovala svou vlastní ústavu a plnila své mezinárodní závazky, respektovala nezávislost soudů, právo na svobodu projevu, sdružování, pokojné shromažďování a na politický pluralismus, neboť se jedná o základní principy demokracie, a aby zajistila, že lidé nebudou trestáni za to, že uplatňují svá práva na pokojné shromažďování a na svobodu projevu;

8.  vyzývá vládu Venezuely, aby dodržovala lidská práva, účinně vyšetřovala údajné případy porušování lidských práv a zajistila prostředí, v němž mohou obránci lidských práv a nezávislé nevládní organizace provádět svou legitimní činnost na podporu lidských práv a demokracie;

9.  žádá ESVČ a delegaci EU i delegace členských států, aby nadále sledovaly vyšetřování a soudní jednání týkající se představitelů opozice;

10.  vyzývá vládu Venezuely, aby zahájila s Evropskou unií zásadní a otevřený dialog o lidských právech;

11.  vyzývá EU, její členské státy a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnosti politiku, místopředsedkyni Komise Federiku Mogheriniovou, aby žádaly okamžité propuštění protestujících, kteří byli od počátku protestů svévolně zatčeni;

12.  připomíná svou žádost o vyslání delegace ad hoc Evropského parlamentu s cílem posoudit situaci ve Venezuele a zahájit co možná nejdříve dialog se všemi stranami zapojenými do konfliktu;

13.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Úř. věst. C 120 E, 24.4.2008, s. 484.
(2) Úř. věst. C 15 E, 21.1.2010, s. 85.
(3) Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 113.
(4) Úř. věst. C 341 E, 16.12.2010, s. 69.
(5) Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 130.
(6) Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 88.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2014)0176.

Právní upozornění - Ochrana soukromí