Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2998(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0375/2014

Keskustelut :

PV 18/12/2014 - 2.1
CRE 18/12/2014 - 2.1

Äänestykset :

PV 18/12/2014 - 8.1
CRE 18/12/2014 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0106

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 59k
Torstai 18. joulukuuta 2014 - Strasbourg
Venezuela ja demokraattisen opposition vaino
P8_TA(2014)0106RC-B8-0375/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta (2014/2998(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Venezuelan tilanteesta eli 24. toukokuuta 2007 Radio Caracas TV ‑kanavan tapauksesta Venezuelassa(1), 23. lokakuuta 2008 poliittisten oikeuksien menetyksistä Venezuelassa(2), 7. toukokuuta 2009 Manuel Rosalesin tapauksesta(3), 11. helmikuuta 2010 Venezuelasta(4), 8. heinäkuuta 2010 Venezuelasta ja erityisesti Maria Lourdes Afiunin tapauksesta(5), 24. toukokuuta 2012 Venezuelan eroamisesta Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnasta(6) ja 27. helmikuuta 2014 maan poliittisesta tilanteesta(7) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon EU:n korkean edustajan / varapuhemiehen Catherine Ashtonin tiedottajan 28. maaliskuuta 2014 ja 15. huhtikuuta 2014 antamat lehdistötiedotteet Venezuelan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen ihmisoikeuskomission mielivaltaisia vangitsemisia käsittelevän työryhmän 26. elokuuta 2014 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 20. lokakuuta 2014 antaman lausunnon mielenosoittajien ja poliitikkojen pidätyksistä Venezuelassa,

–  ottaa huomioon vuonna kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Venezuela on,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että talouskriisi, korruption levinneisyys, jatkuva pula perustarvikkeista, väkivalta ja poliittiset erimielisyydet ovat helmikuusta 2014 lähtien johtaneet edelleen jatkuviin rauhanomaisiin mielenilmauksiin presidentti Nicolás Maduron hallitusta vastaan; ottaa huomioon, että poliisi, kansalliskaartin jäsenet sekä väkivaltaiset ja hallitsemattomat hallitukselle myönteiset ryhmittymät ovat vastanneet mielenosoituksiin suhteettoman suurella voimalla ja väkivallalla; ottaa huomioon, että paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen mukaan yli 1700 mielenosoittajaa odottaa oikeudenkäyntiään, vähintään 69 on edelleen vangittuna ja vähintään 40 henkeä on tapettu mielenosoituksissa eikä heidän murhaajiaan ole saatu vastuuseen; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu vahvistaa vastaanottaneensa tiedot yli 150:stä pahoinpitely- ja jopa kidutustapauksesta pidätysten aikana; ottaa huomioon, että useiden lähteiden mukaan turvallisuusjoukot jatkavat edelleen demokraattisen opposition vainoamista;

B.  ottaa huomioon, että ilmaisunvapaus ja oikeus osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ovat demokratian kulmakiviä, mikä on huomioitu Venezuelan perustuslaissa; katsoo, että tasa-arvo ja kaikkien saama oikeus ovat mahdottomia ilman perusvapauksien toteutumista ja kaikkien kansalaisten oikeuksien kunnioittamista; ottaa huomioon, että lukuisista lähteistä on varmistettu tiedot mediaan kohdistuvan sensuurin ja uhkailun lisääntymisestä; ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden lehdistöjärjestön IAPA:n 70-vuotiskokouksessa Santiago de Chilessä järjestö ilmoitti, että Venezuela vaikeuttaa riippumattoman median toimintaa, että Venezuelan olisi kunnioitettava ilmaisunvapautta ja että demokraattisen vapauden rapautuminen maassa jatkuu koko ajan;

C.  ottaa huomioon, että oppositiojohtaja Leopoldo López pidätettiin mielivaltaisesti 18. helmikuuta 2014 syytettynä salaliitosta, väkivaltaisten mielenosoitusten järjestämisestä, tuhopoltosta ja vahingonteosta; ottaa huomioon, että pidättämisensä jälkeen häntä kidutettiin fyysisesti ja psyykkisesti ja säilytettiin eristyssellissä; ottaa huomioon, että oppositiota edustavat pormestarit Daniel Ceballos ja Vincencio Scarano ja poliisi Salvatore Lucchese pidätettiin, koska he eivät onnistuneet lopettamaan mielenosoituksia ja kapinointia omissa kaupungeissaan, ja tuomittiin useiden vuosien vankeusrangaistuksiin; ottaa huomioon, että oppositiota edustavat kongressin jäsenet Juan Carlos Caldera, Ismael Garcia ja Richard Mardo odottavat tutkintaa ja oikeudenkäyntejä, joissa heidät pyritään pidättämään virastaan ja erottamaan kongressin jäsenyydestä;

D.  ottaa huomioon, että Venezuelan keskusyliopiston sosiaalityön laitoksen ainejärjestön puheenjohtajan Sairam Rivasin, Cristian Gilin ja Manuel Cotizin kaltaisia opiskelijaliikkeen johtohahmoja on pidetty perusteettomasti Venezuelan tiedustelupalvelun tiloissa yli 120 päivän ajan ja heitä on kidutettu ja pahoinpidelty, koska heitä syytettiin rikoksiin yllyttämisestä ja alaikäisten käyttämisestä rikosten tekemiseen helmi-toukokuun 2014 mielenosoituksissa;

E.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra’ad Al-Hussein ilmaisi 20. lokakuuta 2014 huolensa mielenosoittajien pidätyksistä ja on vaatinut vapauttamaan kaikki ne, jotka on pidätetty rauhanomaiseen mielenosoitukseen osallistumisesta; ottaa huomioon, että 8. lokakuuta 2014 mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä kuvasi Leopoldo Lopezin pidätystä laittomaksi, mielivaltaiseksi ja poliittisin perustein tehdyksi ja kehotti vapauttamaan Lópezin ja kaikki muut mielivaltaisesti pidätetyt;

F.  ottaa huomioon, että Venezuelan hallituksella on erityinen velvollisuus noudattaa oikeusvaltion periaatteita ja kansainvälistä oikeutta, koska se on valittu YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi 16. lokakuuta 2014;

G.  ottaa huomioon, että YK:n kidutuksen vastaisen komitean tuoreessa raportissa Venezuelan bolivariaanisesta tasavallasta ilmaistiin nimenomaisesti huoli vallitsevasta syyttämättömyyden käytännöstä, poliittisten vankien kidutuksesta ja pahoinpitelyistä, liiallisesta voimankäytöstä, hallitukselle myönteisten aseellisten joukkojen toimien hyväksynnästä ja niihin osallistumisesta, mielivaltaisista pidätyksistä ja perustavien oikeusturvatakeiden puuttumisesta; ottaa huomioon, että tässä raportissa vaadittiin vapauttamaan välittömästi kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, myös Leopoldo López ja Daniel Ceballos, jotka pidätettiin heidän harjoittaessaan ilmaisunvapautta rauhanomaisessa mielenosoituksessa, ja ilmaisi lisäksi huolensa toimittajiin ja ihmisoikeusaktivisteihin kohdistuvista hyökkäyksistä, laittomista teloituksista ja riippumattoman oikeuslaitoksen täydellisestä puuttumisesta;

H.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön OAS:n pääsihteeri José Miguel Insulza on vaatinut vapauttamaan mielenosoituksiin osallistumisesta vangitut henkilöt; ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta on ilmaissut vakavan huolensa Venezuelan yhdistymisvapautta ja ilmaisunvapautta koskevasta tilanteesta;

I.  ottaa huomioon, että Venezuelan päätös erota Amerikan ihmisoikeussopimuksesta tuli voimaan 10. syyskuuta 2013; ottaa huomioon, että kyseisen päätöksen vuoksi Venezuelan kansalaiset ja asukkaat eivät voi vedota Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuimeen;

J.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2014 kansalliskokouksen jäsen Maria Corina Machado, joka keräsi vaaleissa Venezuelan suurimman äänisaaliin, vietiin laittomasti ja mielivaltaisesti toimistostaan, pidätettiin virastaan ja karkotettiin parlamentista kansalliskokouksen puhemiehen Diosdado Cabellon toimesta maanpetoksesta syytettynä, koska Machado oli puhunut OAS:n pysyvässä neuvostossa Venezuelan laajalle levinneitä ja järjestelmällisiä ihmisoikeusrikkomuksia vastaan;

K.  ottaa huomioon, että poliittisen ja parlamentaarisen toimintansa aikana Maria Corina Machadoa vastaan järjestettiin useita rikosoikeudenkäyntejä, häntä vainottiin poliittisesti, uhattiin, peloteltiin, häirittiin ja kansalliskokouksen istuntosalissa hän jopa joutui hallituksen kannattajien väkivallan uhriksi; ottaa huomioon, että äskettäin häntä syytettiin presidentti Maduron salamurhan yrityksestä, josta saattaa seurata jopa 16 vuoden vankeustuomio;

L.  ottaa huomioon, että oikeuslaitos ei ole toiminut riippumattomana valtionhallinnon haarana; ottaa huomioon, että tämän oikeusjärjestelmän ei voi odottaa tekevän puolueettomia tutkimuksia tai antavan oikeudenmukaisia tuomioita oppositiota vastaan esitetyistä väitteistä;

M.  ottaa huomioon, että ainoastaan perusoikeuksien ja -vapauksien noudattaminen sekä rakentava ja kunnioittava vuoropuhelu suvaitsevaisuuden hengessä voivat auttaa maata pääsemään irti tästä vakavasta kriisistä ja voittamaan tulevat vaikeudet;

N.  ottaa huomioon, että mielenosoituksia koskevat hallituksen ja opposition väliset neuvottelut (Mesa de Diálogo) käynnistettiin huhtikuussa 2014, mutta valitettavasti ne keskeytettiin jo kuukautta myöhemmin ilman tuloksia;

O.  ottaa huomioon, että Venezuelassa on Latinalaisen Amerikan suurimmat energiavarat; ottaa huomioon, että Venezuelan kansa kärsii vakavasta perustarvikepulasta, elintarvikkeiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet ja elintarvikkeiden säännöstely on aloitettu; ottaa huomioon, että öljyn hinnan romahdus jatkuu, mikä syventää talouden taantumaa ja uhkaa maan haurasta taloutta, joka on öljystä riippuvainen;

P.  ottaa huomioon, että valtio on epäonnistunut lain ja järjestyksen ylläpitämisessä, mikä on tehnyt Venezuelasta yhden maailman väkivaltaisimmista maista; ottaa huomioon, että YK:n huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimiston mukaan Venezuelassa meneillään oleva poliittinen ja taloudellinen kriisi on osaltaan vaikuttanut murhien yleistymiseen ja lisännyt kansalaisten turvattomuutta;

1.  on erittäin huolissaan Venezuelan pahenevasta tilanteesta ja tuomitsee rauhanomaisten mielenosoittajien, opiskelijoiden ja oppositiojohtajien vangitsemiset; vaatii mielivaltaisesti pidätettyjen vankien välitöntä vapauttamista, kuten useat YK:n elimet ja kansainväliset järjestöt ovat edellyttäneet;

2.  tuomitsee jyrkästi demokraattisen opposition poliittisen vainon ja sortamisen, ilmaisunvapauden ja mielenosoitusvapauden rikkomiset sekä median ja verkon sensuroinnin;

3.  tuomitsee jyrkästi väkivallan käytön mielenosoittajia vastaan; ilmaisee vilpittömän osanottonsa uhrien perheille; kehottaa Venezuelan viranomaisia tutkimaan näitä rikoksia ja saattamaan niihin syyllistyneet täyteen vastuuseen teoistaan jättämättä rankaisemattomuudelle sijaa;

4.  kannustaa kaikkia osapuolia jatkamaan Venezuelan yhteiskunnan kaikille osa-alueille ulottuvaa rauhanomaista vuoropuhelua, jotta voidaan määritellä yhdistävät tekijät ja antaa poliittisille toimijoille mahdollisuus keskustella maan polttavimmista ongelmista; kehottaa kaikkia osapuolia välttämään väkivallan pahentamista ja muistuttaa Venezuelan hallitusta siitä, että rakentava vuoropuhelu on mahdotonta niin kauan kuin oppositiojohtajat ovat mielivaltaisesti pidätettyinä vankilassa;

5.  kehottaa Venezuelan viranomaisia riisumaan välittömästi aseista ja hajottamaan hallitusta kannattavat valvomattomat aseistetut yhdistykset ja ryhmät ja lopettamaan niiden rankaisemattomuuden;

6.  muistuttaa Venezuelan hallitusta sen velvollisuudesta varmistaa, että kaikki oikeudenkäynnit noudattavat kansainvälisiä normeja; muistuttaa, että vallanjakoperiaatteen noudattaminen on demokratian kannalta ensiarvoisen tärkeää ja että viranomaiset eivät voi käyttää oikeusjärjestelmää poliittisen vainon ja demokraattisen opposition tukahduttamisen välineenä; kehottaa Venezuelan viranomaisia kumoamaan oppositiopoliitikkoihin kohdistuvat perusteettomat syytökset ja vangitsemismääräykset ja varmistamaan kaikkien maan kansalaisten turvallisuus, heidän poliittisista näkemyksistään tai yhteyksistään riippumatta;

7.  kehottaa Venezuelan hallitusta noudattamaan omaa perustuslakiaan ja kansainvälisiä velvoitteitaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden, ilmaisunvapauden, yhdistymisvapauden ja rauhanomaisen kokoontumisvapauden sekä poliittisen monimuotoisuuden suhteen, sillä nämä ovat demokratian kulmakiviä, ja varmistamaan, että ihmisiä ei rangaista rauhanomaisen kokoontumisvapauden ja ilmaisunvapauden harjoittamisesta;

8.  kehottaa Venezuelan hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksia, toimeenpanemaan tehokkaita tutkimuksia väitetyistä ihmisoikeusrikkomuksista ja mahdollistamaan sellaisen ympäristön, jossa ihmisoikeusaktivistit ja riippumattomat kansalaisjärjestöt voivat tehdä oikeutettua työtään ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseksi;

9.  pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n edustustoa sekä jäsenvaltioiden edustustoja jatkamaan oppositiojohtajien tutkinnan ja oikeudenkäyntikuulustelujen seuraamista;

10.  kehottaa Venezuelan hallitusta käynnistämään Euroopan unionin kanssa vakaan ja avoimen vuoropuhelun ihmisoikeuksista;

11.  kehottaa Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita ja korkeaa edustajaa / varapuhemiestä Federica Mogherinia vaatimaan, että mielenilmausten alusta lähtien mielivaltaisesti pidätettyinä olevat mielenosoittajat vapautetaan välittömästi;

12.  muistuttaa vaatimuksestaan lähettää Euroopan parlamentin ad hoc -valtuuskunta arvioimaan Venezuelan tilannetta ja käymään vuoropuhelua kaikkien konfliktin osapuolten kanssa mahdollisimman pikaisesti;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille.

(1)EUVL C 102 E, 24.4.2008, s. 484.
(2)EUVL C 15 E, 21.1.2010, s. 85.
(3)EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 113.
(4)EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 69.
(5)EUVL C 351 E, 2.12.2011, s. 130.
(6)EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 88.
(7)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0176.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö