Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2999(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0382/2014

Συζήτηση :

PV 18/12/2014 - 2.2
CRE 18/12/2014 - 2.2

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0107

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 465kWORD 77k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Μαυριτανία και ιδίως η περίπτωση του Biram Dah Abeid
P8_TA(2014)0107RC-B8-0382/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη Μαυριτανία και ειδικότερα την περίπτωση του Biram Dah Abeid (2014/2999(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ(1) και της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 17ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη στο Σαχέλ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 25ης Ιουνίου 2014 της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στην Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Συντάγματος της Μαυριτανίας, που «εγγυάται ισότητα ενώπιον του νόμου για όλους τους πολίτες της, χωρίς διάκριση ως προς την καταγωγή, τη φυλή, το φύλο ή την κοινωνική κατάσταση»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Δικαιωμάτων των Λαών (που έχει κυρωθεί από τη Μαυριτανία το 1986), το οποίο απαγορεύει ρητά τη δουλεία, και την προσχώρηση της Μαυριτανίας σε διεθνείς πράξεις που απαγορεύουν τις σύγχρονες μορφές δουλείας, δηλαδή η Συνθήκη κατά της Δουλείας του 1926 και το τροποποιητικό πρωτόκολλο αυτής, και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για την κατάργηση της δουλείας, του δουλεμπορίου και θεσμών και πρακτικών παρόμοιων με τη δουλεία, του 1956

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (η Συμφωνία Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τη Μαυριτανία, της 24ης Ιουλίου 2014 της Επιτροπής του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 105 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Biram Dah Abeid, γιος ελευθερωμένων σκλάβων, έχει αποδυθεί σε δικαστική διαδικασία για την εξάλειψη της δουλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 ίδρυσε την Πρωτοβουλία για την αναβίωση του κινήματος για την κατάργηση της θανατικής ποινής (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση επιδιώκει να επιστήσει την προσοχή στο θέμα και να βοηθήσει στη λήψη ειδικών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Biram Ντα Abeid απονεμήθηκε το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για το 2013·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Νοεμβρίου 2014, ο Biram Dah Abeid, κορυφαίος Μαυριτανός ακτιβιστής κατά της δουλείας και ιδρυτής της πρωτοβουλίας για την αναβίωση του Κινήματος κατάργησης της θανατικής ποινής, συνελήφθη μετά από ειρηνική πορεία κατά της δουλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Biram Ντα Abeid κατηγορείται για έκκληση συμμετοχής σε διαδήλωση, για συμμετοχή σε διαδήλωση και για το ότι είναι μέλος παράνομης οργάνωσης, και ότι, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εξακολουθεί να προβλέπεται στον Ποινικού Κώδικα της Μαυριτανίας, δεν περιορίζεται στα σοβαρότερα εγκλήματα, και επιβάλλεται ύστερα από καταδικαστικές αποφάσεις που βασίζονται σε ομολογίες που έχουν αποσπαστεί με βασανιστήρια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης συλληφθεί και κρατούνται και άλλοι ακτιβιστές κατά της δουλείας, ανεβάζοντας σε 17 τον συνολικό αριθμό των φυλακισμένων ακτιβιστών από την πρωτοβουλία της Μαυριτανίας για την αναβίωση του Κινήματος για την κατάργηση της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με καταγγελίες, κατά τη διάρκεια των συλλήψεων η χωροφυλακή της Μαυριτανίας χρησιμοποίησε υπερβολική βία, περιλαμβανομένων και ξυλοδαρμών με γκλομπ, φυσικό σύρσιμο στο δάπεδο και τεχνικές ταπείνωσης, στις οποίες περιλαμβάνονταν και ο καταναγκασμός των κρατουμένων να γδυθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι σωφρονιστικό προσωπικό προσπάθησε να εξαναγκάσει κάποιους από τους ακτιβιστές να υπογράψουν ομολογίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Biram Ντα Abeid επελέγη για υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Μαυριτανίας του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φήμη του τον έχει καταστήσει πρωταρχικό στόχο για τις αρχές της Μαυριτανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψή του και η σύλληψη των συναδέλφων του αποτελούν κατασταλτικό μέτρο κατά της πολιτικής αντιπολίτευσης, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η πρακτική της δουλείας καταργήθηκε επισήμως το 1981 και έχει ποινικοποιηθεί από το 2007, ως πρακτική εξακολουθεί να υπάρχει στη Μαυριτανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Δουλείας το 2014, η Μαυριτανία είναι ο μεγαλύτερος παραβάτης, με το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού (μέχρι 4%) που ζει υπό καθεστώς δουλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, εκτιμάται ότι ποσοστό της δουλείας φθάνει μέχρι και στο 20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσφάτως εγκριθείς νόμος περί δουλείας δεν καλύπτει όλες τις μορφές δουλείας στη Μαυριτανία, ενώ, για παράδειγμα εξαιρεί όλες τις μορφές της δουλοπαροικίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δουλεία στη Μαυριτανία έχει σαφώς φυλετική ταυτότητα, με τους σκλάβους να προέρχονται σχεδόν καθολικά από τη (μαύρη) κοινότητα Haratin, η οποία αριθμεί μεταξύ 40% και 60% του πληθυσμού της Μαυριτανίας, καθώς και από άλλες κοινότητες, όπως αναγνωρίζει και ο Ειδικός Εισηγητής για τις σύγχρονες μορφές δουλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσον αφορά την κοινότητα Haratin, ακόμα και τα άτομα που δεν τελούν υπό καθεστώς δουλείας, συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε υψηλότερες θέσεις εργασίας ή εξέχουσες θέσεις στη δημόσια ζωή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δουλεία είναι συνήθως κληρονομική και τα μωρά που γεννιούνται από γυναίκες δούλους συχνά θεωρούνται περιουσία της οικογένειας του ιδιοκτήτη για όλη τους τη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σκλάβες υπόκεινται συνήθως σε σεξουαλική βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι σκλάβοι στερούνται του δικαιώματος στην επίσημη εκπαίδευση και διδάσκονται ότι η μοίρα τους είναι να ανήκουν στα αφεντικά τους, διαιωνίζοντας έτσι τη λεγόμενη ψυχολογική δουλεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σκλάβες είναι υποχρεωμένες να λάβουν την άδεια των αφεντικών τους για να παντρευτούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί δούλοι γεννήθηκαν ως προϊόν βιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και οι δούλοι που έχουν απελευθερωθεί έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να βρουν ουσιαστική απασχόληση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία έχει κυρώσει συμβάσεις, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, καθώς και τη συμφωνία του Κοτονού ΑΚΕ-ΕΕ·

1.  καταδικάζει έντονα τη σύλληψη και τη συνεχιζόμενη κράτηση του ακτιβιστή κατά της δουλείας Biram Dah Abeid και των συναγωνιστών του και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους· εκφράζει την ανησυχία του για τις εικαζόμενες βιαιοπραγίες εναντίον ορισμένων από τους ακτιβιστές και παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να μεριμνήσουν για την προσαγωγή σε δίκη όσων αξιωματούχων είναι αναμεμειγμένοι σε βιαιοπραγίες και βασανιστήρια εναντίον κρατουμένων·

2.  καλεί την κυβέρνηση της Μαυριτανίας να πάψει να χρησιμοποιεί βία εναντίον πολιτών που συμμετέχουν σε δημόσιες ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε δημοσιογραφικές εκστρατείες υπέρ του Biram Dah Abeid· καλεί την ίδια να δώσει τέρμα στα μέτρα καταστολής που εφαρμόζει εναντίον της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης και την καλεί επίσης να επιτρέψει στους ακτιβιστές κατά της δουλείας να συνεχίσουν τις ειρηνικές τους δραστηριότητες χωρίς να υφίστανται παρενοχλήσεις ή εκφοβισμό· παροτρύνει τις αρχές της Μαυριτανίας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας λόγου και του συνέρχεσθαι, όπως ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις και η ίδια η εσωτερική νομοθεσία της Μαυριτανίας·

3.  καταδικάζει έντονα κάθε μορφή δουλείας και ιδίως τον ανδραποδισμό, τις πρακτικές υποδούλωσης και την εμπορία ανθρώπων που, όπως καταγγέλλεται, είναι τόσο διαδεδομένα φαινόμενα στη Μαυριτανία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποινικοποίηση της δουλείας από την κυβέρνηση της Μαυριτανίας, για την ύπαρξη ειδικού δικαστηρίου για υποθέσεις δουλείας και για την ανακοίνωση της κυβέρνησης, του Μαρτίου του 2014, σχετικά με την θέσπιση «οδικού χάρτη» για την κατάργηση της δουλείας·

4.  παρατηρεί με λύπη ότι μέχρι σήμερα έχει ασκηθεί μόλις μία δίωξη για δουλεία· καλεί την κυβέρνηση της Μαυριτανίας να θέσει τέρμα σε όλες τις μορφές δουλείας, να εφαρμόσει νόμους κατά της δουλείας και να εγκρίνει νομοθεσία για την τροποποίηση ή κατάργηση νομοθετικών διατάξεων που εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα, του νόμου περί προσωπικής κατάστασης και του δικαίου ιθαγενείας της χώρας· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε καταγγελία περί δουλείας ή πρακτικών εξανδραποδισμού πρέπει να διερευνώνται και να διώκονται δεόντως·

5.  καλεί τις αρχές της Μαυριτανίας να λάβουν μέτρα ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις του λαού σε σχέση με τη δουλεία σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας· παροτρύνει έντονα τις αρχές της Μαυριτανίας να συνδράμουν στην προσπάθεια μεταβολής των κοινωνικών συμπεριφορών έναντι της φυλετικής προέλευσης και της δουλείας, ιδίως όσον αφορά τον πληθυσμό των Haratin· επισημαίνει ότι κάθε είδους διάκριση με γνώμονα την εθνικότητα και ιδίως στα πεδία της εκπαίδευσης και της απασχόλησης πρέπει να τεθεί εκτός νόμου· καλεί επίσης τις αρχές της Μαυριτανίας να εξαρθρώσουν πλήρως το βασισμένο στις κάστες σύστημα εξανδραποδισμού και ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες που απασχολούνται σε οικιακές εργασίες·

6.  ζητεί έντονα την θεσμοθέτηση επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, ούτως ώστε νυν και πρώην δούλοι, καθώς και τα παιδιά τους, να μπορέσουν να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στη γραφή και στην ανάγνωση και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους δώσουν την δυνατότητα να βρουν ουσιαστική απασχόληση· παρατηρεί ότι όλοι οι μαυριτανοί πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι ιδιοκτήτες γης, ιδίως εάν έχουν ζήσει και έχουν καλλιεργήσει αυτή τη γη επί σειρά γενεών, ένα δικαίωμα που, σύμφωνα με τον Biram Dah Abeid και την Μαυριτανική Πρωτοβουλία για την Αναγέννηση του Κινήματος Κατάργησης της Δουλείας, αποτελεί καίριο εργαλείο για να δοθεί ένα τέρμα στον κύκλο της δουλείας· παροτρύνει σχετικά την κυβέρνηση της Μαυριτανίας να κυρώσει την Σύμβαση 169 του ILO, βάσει της οποίας αναγνωρίζονται οι διάφορες μορφές χρήσης της γης από τους αυτόχθονους πληθυσμούς·

7.  υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία που έχει η ύπαρξη μιας γόνιμης σχέσης μεταξύ ΕΕ και Μαυριτανίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες υπέρ της δημοκρατίας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στη χώρα· επισημαίνει ότι η Μαυριτανία αποτελεί σημαντικό εταίρο στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την συνεργασία στο Σαχέλ·

8.  παορτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της δουλείας στη Μαυριτανία, ιδίως μέσω της διαμόρφωσης μιας σαφούς και ρεαλιστικής πολιτικής σε θέματα εξωτερικών σχέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα συνάδει με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, αλλά και μέσω μιας προσπάθειας προαγωγής της παραμέτρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους κόλπους της στρατηγικής της ΕΕ για το Σαχέλ αλλά και στο πλαίσιο του διαλόγου με την κυβέρνηση της Μαυριτανίας, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων διμερών συμφωνιών·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωση για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική της ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στις αρχές της Μαυριτανίας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση.

(1) ΕΕ C 322 E της 15.11.2013, σ. 94.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0431.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου