Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2999(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0382/2014

Razprave :

PV 18/12/2014 - 2.2
CRE 18/12/2014 - 2.2

Glasovanja :

PV 18/12/2014 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0107

Sprejeta besedila
PDF 132kWORD 66k
Četrtek, 18. december 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Mavretanija, zlasti primer Birama Daha Abeida
P8_TA(2014)0107RC-B8-0382/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2014 o Mavretaniji, zlasti o primeru Birama Daha Abeide (2014/2999(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Mavretaniji, in sicer z dne 14. junija 2012 o človekovih pravicah in varnostnih razmerah na območju Sahela(1) ter z dne 22. oktobra 2013 o razmerah na področju človekovih pravic na območju Sahela(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 17. marca 2014 o izvajanju strategije EU za varnost in razvoj Sahela,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 25. junija 2014 o predsedniških volitvah v Islamski republiki Mavretaniji,

–  ob upoštevanju 1. člena mavretanske ustave, ki vsem svojim državljanom zagotavlja enakost pred zakonom, ne glede na poreklo, rasno pripadnost, spol ali družbeni položaj,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev (ki jo je Mavretanija ratificirala leta 1986), ki v 5. členu izrecno prepoveduje suženjstvo, in dejstva, da je Mavretanija pristopila k mednarodnim instrumentom, ki prepovedujejo sodobne oblike suženjstva, zlasti h Konvenciji o suženjstvu iz leta 1926 in Protokolu k tej konvenciji, ter Dopolnilni konvenciji o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, ustanov in prakse, podobne suženjstvu, 1956,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (ACP) na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (sporazum iz Cotonouja),

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev o Mavretaniji z dne 24. julija 2014 odbora ZN za odpravo diskriminacije žensk,

–  ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela št. 105 o odpravi prisilnega dela,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker Biram Dah Abeid, sin osvobojenih sužnjev, sodeluje v kampanji za odpravo suženjstva; ker je leta 2008 ustanovil Pobudo za ponovno obuditev gibanja za ukinitev suženjstva (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste); ker ta organizacija opozarja na to vprašanje in pomaga posamezne primere privesti pred sodišče; ker je Biram Dah Abeid leta 2013 prejel nagrado ZN za človekove pravice;

B.  ker je bil Biram Dah Abeid, vodilni mavretanski aktivist proti suženjstvu in ustanovitelj Pobude za ponovno obuditev gibanja za ukinitev suženjstva, 11. novembra 2014 aretiran po mirnem shodu proti suženjstvu; ker je bil obtožen pozivanja k demonstraciji, udeležbi na njej in članstva v nezakoniti organizaciji, in ker naj bi bil po nekaterih poročilih sodeč lahko obsojen na smrt; ker je v mavretanskem kazenskem zakoniku še vedno predvidena smrtna kazen in ni omejena samo na najhujša kazniva dejanja ter se izreka po obsodbah na podlagi priznanj, pridobljenih z mučenjem;

C.  ker so bili prijeti in pridržani tudi drugi aktivisti proti suženjstvu, tako da se je skupno število zaprtih aktivistov mavretanske Pobude za ponovno obuditev gibanja za ukinitev suženjstva povzpelo na 17; ker naj bi mavretanska policija pri aretacijah uporabila prekomerno silo, med drugim udarce z gumijevkami, vlačenje po tleh ter ponižujoče ravnanje, tudi tako, da so se morale pridržane osebe sleči do golega; ker obstajajo tudi obtožbe, da so pazniki v zaporih poskušali nekatere aktiviste prisiliti k podpisu priznanja;

D.  ker je bil Biram Dah Abeid drugouvrščen na predsedniških volitvah v Mavretaniji leta 2014; ker je zaradi svojega ugleda glavna tarča mavretanskih oblasti; ker gre pri njegovi aretaciji, pa tudi pri aretaciji njegovih kolegov, za zatiranje politične opozicije in civilne družbe;

E.  ker je v Mavretaniji še vedno prisotno suženjstvo, čeprav je bilo leta 1981 uradno odpravljeno in leta 2007 opredeljeno kot kaznivo dejanje; ker je Mavretanija po svetovnem indeksu suženjstva za leto 2014 največja kršiteljica in ima največji delež zasužnjenega prebivalstva (do 4 %); ker je po nekaterih podatkih zasužnjenih do 20 % prebivalstva; ker pred kratkim sprejeti zakon o odpravi suženjstva ne zajema vseh oblik suženjstva v Mavretaniji, saj na primer izključuje vse oblike podložništva;

F.  ker je suženjstvo v Mavretaniji odvisno od rasne pripadnosti in sužnji skoraj izključno prihajajo iz (črnske) skupnosti Haratin, kateri pripada 40 do 60 % mavretanskega prebivalstva, ter drugih skupnosti, kar je potrdil posebni poročevalec za sodobne oblike suženjstva; ker pripadniki skupnosti Haratin, četudi niso sužnji, pogosto nimajo dostopa do boljših delovnih mest in uglednih položajev v javnem življenju;

G.  ker je suženjstvo praviloma dedno in se dojenčki, ki se rodijo zasužnjenim ženskam, pogosto obravnavajo kot doživljenjska lastnina gospodarjeve družine, ker so sužnje redno deležne spolnega nasilja; ker večina sužnjev nima dostopa do formalnega izobraževanja in jih učijo, da je njihova usoda ostati pri gospodarju, s čimer se ohranja tako imenovano psihološko suženjstvo; ker sužnje potrebujejo privolitev gospodarja, če se želijo poročiti; ker se veliko sužnjev rodi kot posledica posilstva; ker imajo tudi izpuščeni sužnji le malo možnosti za kakovostno zaposlitev;

H.  ker je Mavretanija ratificirala konvencije, kot je Splošna deklaracija o človekovih pravicah in Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah, ter Sporazum AKP-ES iz Cotonouja;

1.  ostro obsoja aretacijo in pridržanje aktivista proti suženjstvu Birama Daha Abeide in njegovih soaktivistov, ter zahteva njihovo takojšnjo izpustitev; je zaskrbljen zaradi poročil o nasilju proti nekaterim aktivistom, ter poziva mavretanske oblasti, naj sprožijo kazenski pregon proti uradnim osebam, ki so bile udeležene pri zlorabi in mučenju zapornikov;

2.  poziva mavretansko vlado, naj preneha z uporabo sile proti civilistom, ki se udeležujejo mirnih javnih protestov in medijskih kampanj v podporo Biramu Dahu Abeidi, naj preneha zatirati civilno družbo in politično opozicijo, ter naj aktivistom proti suženjstvu dovoli, da svoje nenasilne aktivnosti izvajajo brez strahu pred nadlegovanjem ali ustrahovanjem; poziva mavretanske oblasti, naj dovolijo svobodo govora in združevanja v skladu z mednarodnimi konvencijami in lastnim nacionalnim pravom;

3.  močno obsoja vse oblike suženjstva, še posebej zelo razširjeno suženjstvo, o katerem poročajo v Mavretaniji, suženjstvu podobne prakse in trgovino z ljudmi; pozdravlja, da je mavretanska vlada uvrstila suženjstvo med kazniva dejanja, da obstaja posebno sodišče za suženjstvo in da je vlade marca 2014 napovedala, da bo uvedla časovni načrt za odpravo suženjstva;

4.  z obžalovanjem ugotavlja, da je bil samo en primer suženjstva kazensko preganjan; poziva mavretansko vlado, naj konča vse oblike suženjstva, naj uveljavi zakone proti suženjstvu in sprejme zakone za spremembo ali razveljavitev diskriminacijske zakonodaje, vključno z diskriminacijskimi določbami kazenskega zakonika, zakonika o osebnih stanjih in državljanstvu; poudarja, da je treba sume suženjstva in suženjstvu podobnih praks učinkovito raziskati in sodno preganjati;

5.  poziva mavretanske oblasti, naj povečajo ozaveščenost ljudi o suženjstvu na vseh ravneh družbe; močno spodbuja mavretanske oblasti, naj pomagajo spremeniti stališča družbe do rasne pripadnosti in suženjstva, zlasti glede pripadnikov haratinske skupnosti; poudarja, da bi bilo treba prepovedati diskriminacijo zaradi etnične pripadnosti, zlasti na področju izobraževanja in zaposlovanja; nadalje poziva mavretanske oblasti, naj v celoti odpravijo na kastah temelječi sistem suženjstva, zlasti v zvezi z ženskami, ki delajo v gospodinjstvu;

6.  poziva k uvedbi splošnega formalnega izobraževanja, da se bodo sedanji in nekdanji sužnji in njihovi otroci lahko opismenili in pridobili ustrezno orodje za kakovostno zaposlitev; ugotavlja, da bi morali vsi mavretanski državljani dobiti pravico do lastne zemlje, še zlasti, če so več generacij živeli na njej in jo obdelovali – pravica, ki je po mnenju Birama Daha Abeide in mavretanske Pobude za ponovno obuditev gibanja za ukinitev suženjstva ključna za odpravo suženjstva; v zvezi s tem spodbuja mavretansko vlado, naj ratificira konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 169, ki priznava načine uporabe zemlje za avtohtona ljudstva;

7.  poudarja pomen plodnega sodelovanja med EU in Mavretanijo, ki naj prispeva k demokraciji, trdnosti in razvoju države; poudarja, da je Mavretanija pomembna partnerica za strategijo EU za varnost in razvoj Sahela;

8.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja za odpravo suženjstva v Mavretaniji, zlasti z izvajanjem jasne in uporabne zunanje politike in politike človekovih pravic, ki bo v skladu s strateškim okvirom EU za človekove pravice in demokracijo, ter s spodbujanjem razsežnosti človekovih pravic kot sestavnega dela strategije EU za Sahel in v dialogu z mavretansko vlado, tudi v okviru formalnih dvostranskih sporazumov;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, državam članicam, mavretanskim oblastem, skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, Svetu Evrope, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, Svetu ZN za človekove pravice, Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav, Arabski ligi in Afriški uniji.

(1) UL C 322 E, 15.11.2013, str. 94.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0431.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov