Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/3000(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0389/2014

Viták :

PV 18/12/2014 - 2.3
CRE 18/12/2014 - 2.3

Szavazatok :

PV 18/12/2014 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0108

Elfogadott szövegek
PDF 141kWORD 69k
2014. december 18., Csütörtök - Strasbourg
Szudán: Dr. Amin Mekki Medani esete
P8_TA(2014)0108RC-B8-0389/2014

Az Európai Parlament 2014. december 18-i állásfoglalása Szudánról: Dr. Amín Mekki Medani esete (2014/3000(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Szudánról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának független szakértője által a szudáni emberi jogi helyzetről készített 2013. szeptember 18-i jelentésre,

–  tekintettel az EU 2014. július 15-i nyilatkozatára a politikai foglyok szabadon bocsátásáról,

–  tekintettel az EU Külügyek Tanácsa Szudánról szóló 2014. november 11-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának független szakértője által a szudáni emberi jogi helyzetről készített 2014. szeptember 4-i jelentésre,

–  tekintettel a nemzeti párbeszédről és az alkotmányos folyamatról szóló, 2014. szeptember 4-én Addisz-Abebában aláírt megállapodásokra,

–  tekintettel a „Sudan Call” (szudáni felhívás) című nyilatkozatra a „polgári jogokon és a demokrácián alapuló állam létrehozásáról”,

–  tekintettel Szudán 2013-ban elfogadott nemzeti emberi jogi tervére, amely az egyetemesség és a mindenkit megillető egyenlőség elvein alapul,

–  tekintettel a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keretről szóló, 2014. november 25-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948),

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára (1966),

–  tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-i egyezményre (CEDAW),

–  tekintettel a nemzetbiztonságról, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való hozzáférés szabadságáról szóló johannesburgi elvekre (E/CN.4/1996/39. számú ENSZ-dokumentum (1996)),

–  tekintettel a 2005. évi átfogó szudáni békemegállapodásra,

–  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2014. december 6-án a szudáni nemzeti hírszerzési és biztonsági szolgálatok (NISS) kartúmi házában letartóztatták Dr. Amín Mekki Medani ismert emberi jogi aktivistát, a Sudan Human Rights Monitor (SHRM, Szudáni Emberi Jogi Megfigyelőközpont) korábbi elnökét;

B.  mivel súlyos aggályok merültek fel Dr. Medani biztonságával kapcsolatban, aki 76 éves és rossz egészségügyi állapotban van; mivel a NISS állítólag elutasította, hogy letartóztatáskor magával vihesse gyógyszereit;

C.  mivel Dr. Medani az emberi jogok, a humanitárius tevékenység és a jogállamiság melletti szilárd elkötelezettséget jelképezi, és magas rangú tisztségeket töltött be számos különböző nemzeti és nemzetközi intézménynél, többek között a szudáni igazságszolgáltatásban, a szudáni átmeneti demokratikus kormányban a békéért felelős miniszterként és az ENSZ-nél; mivel Dr. Medani képviselte az erőszak áldozatait és következetesen felszólalt a hatalommal való visszaélés ellen, és az ENSZ szudáni küldöttsége az „Emberi jogok hősei 2013-ban” díjjal tüntette ki az emberi jogok előmozdítására törekvő helyi és nemzetközi erőfeszítéseiért;

D.  mivel Dr. Medanit nem sokkal azután tartóztatták le, hogy visszatért Addisz-Abebából, ahol aláírta a civil társadalmi szervezetek által kiadott, „Sudan Call” című nyilatkozatot, amely kötelezettségvállalás a Szudán különböző vidékein tomboló konfliktusok befejezésére való törekvésre és a jogi, intézményi és gazdasági reformokra; mivel Fárúk Abú Íszát, az ellenzéki nemzeti kerekasztal vezetőjét, valamint Dr. Farah Ibrahím Mohamed al-Akkárt hasonló módon tartóztatták le 2014. december 6-án és 7-én a „Sudan Call”-ban való részvételük miatt;

E.  mivel a nyilatkozatot, amely kötelezi aláíróit a háborúk és konfliktusok befejezésére, aláírták a politikai és ellenzéki pártok képviselői, beleértve a Nemzeti Umma Pártot, a nemzeti kerekasztal erőit és a Szudáni Forradalmi Frontot (SRF); mivel ez a nyilatkozat az SRF és a Szadík al-Mahdi által képviselt Nemzeti Umma Párt között aláírt 2014. augusztus 8-i párizsi nyilatkozat meghosszabbítása;

F.  mivel Dr. Medani letartóztatása jellemzi a szudáni hatóságok által a törvényes és békés politikai vita megakadályozása érdekében gyakorolt elnyomó politikát, amelyet a véleménynyilvánítás szabadsága, a szólásszabadság és az egyesülés szabadsága korlátozására használnak, és újabb példája a NISS által végrehajtott törvénytelen önkényes letartóztatásoknak;

G.  mivel elsődlegesen a kormányok felelnek állampolgáraik politikai, gazdasági és társadalmi problémáinak kezeléséért; mivel a kormány és a polgárok közötti konfliktust politikai eszközökkel kell megoldani tárgyalások révén;

H.  mivel Szudánban a politikai párbeszéd kritikus időszakot él meg, és ezért nagy szükség van az olyan személyekre, mint Dr. Medani, akik szakértelmüket a reformfolyamat szolgálatába tudják állítani;

1.  erőteljesen elítéli Dr. Medani és más békés aktivisták önkényes letartóztatását és fogva tartását, amely békés és törvényes politikai és emberi jogi tevékenységük törvénytelen akadályozása; azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátásukat követeli;

2.  továbbra is aggódik az ellenzéki pártok tagjai, fiatal aktivisták, emberi jogi jogvédők és újságírók Szudánban való folytatódó letartóztatása és fogva tartása miatt; sürgeti a szudáni kormányt, hogy biztosítsa a véleménynyilvánítási, egyesülési és gyülekezési szabadság békés gyakorlását; felhívja a szudáni hatóságokat, hogy vessenek véget az emberi jogi jogvédők és politikai aktivisták mindennemű zaklatásának és megfélemlítésének, és tartsák be az idevágó nemzetközi normákat;

3.  felszólítja a szudáni hatóságokat, hogy a nemzetközi jognak megfelelően állítsák vissza és tartsák tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, ezen belül a véleménynyilvánítás szabadságát, a gyülekezési szabadságot, a vallásszabadságot, a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget; hangsúlyozza a független, pártatlan és hozzáférhető igazságszolgáltatás jelentőségét a jogállamiság és a lakosság alapvető jogai tiszteletben tartásának erősítése szempontjából;

4.  felszólítja Szudán kormányát, hogy vizsgálja felül a nemzetbiztonsági törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a gyanúsítottakat – bármiféle jogi felülvizsgálati lehetőség nélkül – akár négy és fél hónapig is fogva tartsák, és felszólítja a szudáni kormányt, hogy jogrendszerét a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban reformálja meg;

5.  üdvözli a nemzeti párbeszédről és az alkotmányos folyamatról szóló megállapodások aláírását, sürgetve valamennyi csoportot, hogy tartózkodjanak az erőszaknak a politikai változás eszközeként történő alkalmazásától, haladéktalanul elkötelezve magukat a nemzeti párbeszéd és tárgyalás mellett; hangsúlyozza a nemzeti párbeszéd folyamatának jelentőségét, ami a legjobb lehetőség a nemzeti béke, megbékélés és demokratikus kormányzás irányába tett előrelépésre Szudánban;

6.  továbbra is mély aggodalommal tölti el a Szudánban – különösen Dárfúrban, Dél-Kordofánban és a Kék-Nílus térségben – zajló konfliktusok, valamint az azokat kísérő humanitárius és emberi jogi jogsértések, illetve a súlyos humanitárius vészhelyzet, melyek mérhetetlen emberi szenvedést okoznak, belső menekültek áradatát indítják meg, és veszélyeztetik a régió stabilitását;

7.  a nemzeti párbeszéddel összhangban ismételten hangsúlyozza, hogy az ellenzéki pártok és a civil társadalom – köztük a női csoportok – részvételével zajló, érdemi párbeszédre van szükség; hangsúlyozza, hogy a párbeszédbe Szudán minden régiójából be kell vonni az érintetteket, és annak maradéktalanul tükröznie kell az ország etnikai, vallási és kulturális sokszínűségét;

8.  ösztönzi valamennyi felet, hogy a nemzeti párbeszéd keretében foglalkozzanak Szudán belső konfliktusaival és problémáival, például a társadalmi-gazdasági marginalizálódással, a források egyenlőtlen elosztásával, a politikai kirekesztődéssel és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányával, ideértve az egyes csoportok identitását és társadalmi egyenlőségét is; ezzel kapcsolatban támogatja az új és inkluzív kormányzási mechanizmusokat, egy végleges alkotmány elfogadását, valamint az országos választások menetrendjének meghatározását;

9.  hangsúlyozza, hogy a nemzeti párbeszéd csak akkor lesz sikeres, ha olyan légkörben zajlik, amelyben biztosított a véleménynyilvánítás, a sajtó, az egyesülés és a gyülekezés szabadsága; ezért felszólít valamennyi politikai fogoly szabadon bocsátására és az önkényes letartóztatás gyakorlatának haladéktalan beszüntetésére; felszólítja a szudáni kormányt, hogy törölje el a még mindig hatályban levő halálbüntetést, és a halálbüntetéseket helyettesítse megfelelő alternatív büntetési formákkal;

10.  felszólítja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy továbbra is támogassák a Szudán, Dél-Szudán és a szomszédos országok közötti párbeszédet, hiánytalanul hajtsák végre a 2005. évi átfogó békemegállapodást és a 2012. évi addisz-abebai megállapodásokat, valamint foglalkozzanak a még lezáratlan kérdésekkel;

11.  felszólítja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy támogassák a nemzeti párbeszédet, az Afrikai Unió Szudánnal foglalkozó magas szintű végrehajtó bizottságát, valamint az ENSZ és az Afrikai Unió közös dárfúri különmegbízottját, és elismeri Mbeki elnöknek a valódi nemzeti párbeszéd előmozdítására irányuló erőfeszítéseit;

12.  aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy Szudánban folyamatosan és gyakran megsértik a nők jogait, különösen a szudáni büntető törvénykönyv 152. cikke értelmében véve; sürgeti a szudáni hatóságokat, hogy késedelem nélkül írják alá és ratifikálják a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának tilalmáról szóló egyezményt;

13.  felszólítja Szudán kormányát, az ellenzéket és a fegyveres mozgalmakat, hogy használják ki a nemzeti párbeszéd lendületét, és tegyenek tanúbizonyságot arról, hogy rendelkeznek az ahhoz szükséges vezetői képességekkel, hogy Szudánt elindítsák a béke, a jólét és az igazságosság útján; ismételten hangsúlyozza a büntetlenség elleni harc jelentőségét;

14.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Szudán számos térségében súlyosbodik a humanitárius helyzet, és különösen amiatt, hogy továbbra is korlátozzák a nemzetközi humanitárius ügynökségek és szervezetek eljutását az érintett területekre; ismételten felhívja Szudán kormányát és a fegyveres mozgalmakat annak biztosítására, hogy a humanitárius ügynökségek a nemzetközi humanitárius elveknek megfelelően biztonságosan, időben és akadálytalanul eljuttathassák a humanitárius segítséget az ország minden területére, különösen a konfliktus sújtotta területekre;

15.  elítéli a kormány nem kormányzati szervezetekre vonatkozó törvényjavaslatát, amely korlátozza a nem kormányzati szervezetek lehetőségeit az égetően szükséges humanitárius segítség Szudánba történő eljuttatására, valamint súlyosbítja az ilyen szervezetek által tapasztalható már amúgy is nehéz körülményeket – a humanitárius munkát végzőket célzó, egyre inkább aggasztó méreteket öltő zaklatást és beavatkozást, valamint a civil társadalmat és a demokratikus szabadságokat sújtó támadásokat;

16.  felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy továbbra is elkötelezetten támogassák Szudánt és a szudániakat abban, hogy az ország egy belülről megreformált demokráciává válhasson;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Szudán kormányának, az Afrikai Uniónak, az ENSZ főtitkárának, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek és a Pánafrikai Parlamentnek (PAP).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0059.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat