Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/3000(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0389/2014

Razprave :

PV 18/12/2014 - 2.3
CRE 18/12/2014 - 2.3

Glasovanja :

PV 18/12/2014 - 8.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0108

Sprejeta besedila
PDF 134kWORD 66k
Četrtek, 18. december 2014 - Strasbourg
Sudan: primer dr. Amina Mekija Medanija
P8_TA(2014)0108RC-B8-0389/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2014 o Sudanu: primer dr. Amina Mekija Medanija (2014/3000(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Sudanu,

–  ob upoštevanju poročila z dne 18. septembra 2013 o razmerah na področju človekovih pravic v Sudanu, ki ga je pripravil neodvisni strokovnjak Sveta OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju izjave Evropske unije z dne 15. julija 2014 o izpustitvi političnih zapornikov v Sudanu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta EU za zunanje zadeve o Sudanu z dne 11. novembra 2014,

–  ob upoštevanju poročila z dne 4. septembra 2014 o razmerah na področju človekovih pravic v Sudanu, ki pripravil neodvisni strokovnjak Sveta OZN za človekove pravice,

–  ob upoštevanju sporazumov o nacionalnem dialogu in ustavnem postopku, podpisanih v Adis Abebi dne 4. septembra 2014,

–  ob upoštevanju izjave o „sudanskem pozivu“ k vzpostavitvi države državljanov in demokracije,

–  ob upoštevanju sudanskega nacionalnega načrta za človekove pravice, ki je bil sprejet leta 2013 na podlagi načel univerzalnosti in enakosti vseh ljudi,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2014 o EU in svetovnem razvojnem okviru po letu 2015(1),

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk z dne 18. decembra 1979,

–  ob upoštevanju načel iz Johannesburga o državni varnosti, svobodi izražanja in dostopanju do informacij, svobodi izražanja in dostopanju do informacij, dok. OZN E/CN.4/1996/39 (1996),

–  ob upoštevanju sudanskega celovitega mirovnega sporazuma iz leta 2005,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev,

–  ob upoštevanju Sporazuma iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je 6. decembra 2014 sudanska nacionalna obveščevalna in varnostna služba na domu v Kartumu aretirala dr. Amina Mekija Medanija, znanega borca za človekove pravice in nekdanjega predsednika sudanske organizacije za spremljanje človekovih pravic Sudan Human Rights Monitor,

B.  zaradi resne zaskrbljenosti za varnost dr. Medanija, ki je star 76 let in je šibkega zdravja, ker mu sudanska nacionalna obveščevalna in varnostna služba ob aretaciji domnevno ni dovolila, da bi sabo vzel zdravila,

C.  ker dr. Medani simbolizira močno predanost človekovim pravicam, humanitarnosti in pravni državi, saj je bil na visokih položajih v številnih različnih nacionalnih in mednarodnih ustanovah, tudi v sudanskem pravosodju, demokratični tranzicijski vladi Sudana kot minister za mir in v Organizaciji združenih narodov; ker je zastopal žrtve kršitev in vztrajno opozarjal na zlorabo oblasti in je za svoja prizadevanja na lokalni in mednarodni ravni za spodbujanje človekovih pravic od delegacije EU v Sudanu prejel nagrado „heroji človekovih pravic“ za leto 2013;

D.  ker je bil dr. Medani aretiran kmalu po vrnitvi iz Adis Abebe, kjer je v imenu organizacij civilne družbe podpisal „sudanski poziv“– zavezo, da si bodo prizadevale končati konflikte, ki besnijo po različnih regijah Sudana, in za zakonite, institucionalne in gospodarske reforme; ker sta bila 6. in 7. decembra 2014 na podoben način aretirana tudi vodja opozicijske stranke Forum nacionalnega konsenza Faruk Abu Isa in dr. Farah Ibrahim Mohamed Alagar – po tem, ko sta sodelovala pri „sudanskem pozivu“;

E.  ker so izjavo, ki podpisnike obvezuje, da končajo vojno in konflikte, podpisali predstavniki političnih in opozicijskih strank, tudi Nacionalne stranke Umma, Sil nacionalnega konsenza in Sudanske revolucionarne fronte; ker je ta deklaracija dodatek k pariški deklaraciji z dne 8. avgusta 2014, ki so je podpisale Sudanska revolucionarna fronta in Nacionalna stranka Umma, ki jo je zastopal Sadik al Mahdi;

F.  ker je aretacija dr. Medanija značilna za represivno politiko, ki jo sudanske oblasti izvajajo z namenom, da bi preprečile zakonito mirno politično razpravo, in jo uporabljajo, da bi omejile svobodo mnenja, izražanja in združevanja in ga še dodatno dokazujejo primeri nezakonitega samovoljnega pridržanja, ki ga izvaja sudanska obveščevalna in varnostna služba,

G.  ker je glavna odgovornost vlad, da obravnavajo politična, gospodarska in socialna vprašanja svojih državljanov; ker je treba konflikte med vlado in državljani reševati s političnimi sredstvi prek pogajanj;

H.  ker je Sudan v kritičnem obdobju političnega dialoga, v katerem so ljudje, kot je dr. Medani, zelo potrebni, da v procesu reforme prispevajo svoje izkušnje;

1.  odločno obsoja samovoljno aretacijo in pridržanje dr. Medanija in drugih miroljubnih aktivistov kot nezakonito kršitev njihovih miroljubnih in legitimnih političnih dejavnosti in dejavnosti za človekove pravice; poziva k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi;

2.  je še vedno zaskrbljen zaradi sedanjega pridržanja in položaja članov opozicijske stranke, mladinskih aktivistov, zagovornikov človekovih pravic in novinarjev v Sudanu; poziva sudansko vlado, naj zagotovi mirno uresničevanje svobode izražanja, združevanja in zbiranja; poziva sudanske oblasti, naj odpravijo vsa dejanja nadlegovanja in zastraševanja zagovornikov človekovih pravic in političnih aktivistov ter naj spoštujejo ustrezne mednarodne norme in standarde;

3.  poziva sudanske oblasti, naj ponovno uveljavijo in spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine po mednarodnem pravu, tudi svobodo izražanja, svobodo zbiranja, versko svobodo, pravice žensk in enakost spolov; poudarja pomen neodvisnega, nepristranskega in dostopnega pravosodnega sistema, da se poveča spoštovanje pravne države in temeljnih pravic prebivalstva;

4.  poziva sudansko vlado, naj pregleda zakon o državni varnosti, ki omogoča pridržanje osumljencev vse do štirih mesecev in pol brez kakršnega koli sodnega pregleda, ravno tako pa jo poziva k reformi pravnega sistema v skladu z mednarodnimi standardi s področja človekovih pravic;

5.  pozdravlja podpis sporazumov o nacionalnem dialogu in ustavnem postopku ter poziva vse skupine, naj se odpovejo nasilju kot sredstvu za politične spremembe ter naj se nemudoma zavežejo nacionalnemu dialogu in pogajanjem; poudarja pomen procesa nacionalnega dialoga, ki je najboljša možnost za napredek pri uveljavljanju nacionalnega miru, sprave in demokratičnega upravljanja v Sudanu;

6.  vendar je še vedno zelo zaskrbljen zaradi nadaljevanja konfliktov v Sudanu, zlasti v Darfurju, južnem Kordofanu in Modrem Nilu, in spremljajočih kršitev humanitarnega prava in prava človekovih pravic ter resnih izrednih humanitarnih razmer, ki še naprej povzročajo ogromno trpljenja in notranje razselitve ter ogrožajo regionalno stabilnost;

7.  glede na nacionalni dialog ponovno poudarja, da je potreben resen dialog s sodelovanjem opozicijskih strank in civilne družbe, skupaj z ženskimi združenji; poudarja, da bi bilo treba v dialog vključiti deležnike iz vseh sudanskih regij, kar bi odražalo celotno etnično, versko in kulturno raznolikost v Sudanu;

8.  vse strani spodbuja, naj prek nacionalnega dialoga rešujejo notranje konflikte Sudana in vprašanja, kot so socialno-ekonomska marginalizacija, neenaka porazdelitev virov, politična izključenost in slaba dostopnost javnih storitev, skupaj z identiteto in socialno enakostjo vseh skupin; glede na to podpira nove in vključujoče ureditve upravljanja, dokončno ustavo in časovni načrt za izvedbo nacionalnih volitev;

9.  poudarja, da bo nacionalni dialog uspešen le, če bo potekal v ozračju, kjer bodo zagotovljene svoboda izražanja, medijev, združevanja in zbiranja; zato poziva k izpustitvi vseh političnih zapornikov in takojšnji opustitvi prakse samovoljnih pridržanj; poziva sudansko vlado, naj odpravi smrtno kazen, ki še vedno velja, in naj smrtne obsodbe spremeni v ustrezne alternativne kazni;

10.  poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej podpirata dialog med Sudanom in Južnim Sudanom ter sosednjimi državami, da bi v celoti izvajali celoviti mirovni sporazum iz leta 2005 in sporazume iz Adis Abebe iz leta 2012 ter obravnavali nerešena vprašanja;

11.  poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj podpirata nacionalni dialog, izvedbeno skupino Afriške unije za Sudan na visoki ravni (AUHIP) in posebnega skupnega predstavnika Združenih narodov in Afriške unije za Darfur, ter izraža priznanje predsedniku Mbekiju za njegova prizadevanja pri spodbujanju pristnega nacionalnega dialoga;

12.  izraža zaskrbljenost zaradi nadaljnjih in pogostih kršitev pravic žensk v Sudanu, zlasti po členu 152 kazenskega zakonika; poziva sudanske oblasti, naj nemudoma podpišejo in ratificirajo Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk;

13.  poziva sudansko vlado, opozicijo in oborožena gibanja, naj izkoristijo zagon nacionalnega dialoga ter pokažejo vodenje, potrebno za usmeritev Sudana na pot miru, blaginje in pravice; ponovno poudarja pomen boja proti nekaznovanosti;

14.  izraža zaskrbljenost zaradi vse slabših humanitarnih razmer v številnih sudanskih regijah, zlasti zaradi omejitev dostopa, ki še vedno veljajo za mednarodne humanitarne agencije in organizacije; ponovno poziva sudansko vlado in oborožena gibanja, naj v skladu z mednarodnimi humanitarnimi načeli humanitarnim agencijam zagotovijo varen, pravočasen in neoviran humanitaren dostop do vseh območij, zlasti tistih, ki so jih prizadeli konflikti;

15.  obsoja vladni osnutek zakona o nevladnih organizacijah, ki nevladnim organizacijam omejuje možnosti za nudenje prepotrebne humanitarne pomoči Sudanu ter še zaostruje že tako težaven položaj nevladnih organizacij v tej državi – vse bolj zaskrbljujoč trend nadlegovanja in humanitarnih delavcev in vmešavanja v njihovo delo ter zatiranje civilne družbe in demokratičnih svoboščin;

16.  poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj ostanejo zavezane podpori Sudanu in sudanskemu ljudstvu pri prehodu v notranje reformirano demokracijo;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladi Sudana, Afriški uniji, generalnemu sekretarju Združenih narodov, sopredsedujočima skupni parlamentarni skupščini AKP-EU in vseafriškemu parlamentu.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0059.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov