Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2923(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0381/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0381/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2014 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0109

Elfogadott szövegek
PDF 219kWORD 55k
2014. december 18., Csütörtök - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus kifogásának mellőzése: a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Az Európai Parlament 2014. december 18-i határozata a 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében kiegészítő 2014. október 21-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel C(2014)07674 – felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,

–  tekintettel a Bizottság 2014. november 18-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2014. december 16-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(1), és különösen annak 103. cikke (7) és (8) bekezdésének, illetve 115. cikke (5) bekezdésének módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes alkalmazási feltételeinek az Egységes Szanálási Alaphoz való előzetes hozzájárulás tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási rendelettel kapcsolatos Tanácson belüli megállapodásra (COM(2014)0710),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a 2014/59/EU irányelv (a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv) 130. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy 2015. január 1-jétől alkalmazzák az irányelvnek való megfeleléshez szükséges nemzeti intézkedéseket;

B.  mivel az irányelv alkalmazása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a területükön engedélyezett érintett hitelintézetek és befektetési vállalkozások („az intézmények”) legalább évente hozzájárulást fizessenek (a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 130. cikkének (1) bekezdése);

C.  mivel ezeket a hozzájárulásokat ki kell igazítani az intézmények kockázati profiljának megfelelően, egy felhatalmazáson alapuló bizottsági jogi aktusban rögzített kritériumokkal összhangban;

D.  a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 103. cikkének (7) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak részletes meghatározása céljából, mit jelent a hozzájárulásnak az intézmények kockázati profiljával arányos, a (2) bekezdésben említett kiigazítása, a cikkben felsorolt bizonyos kritériumok figyelembevételével;

E.  mivel az említett felhatalmazásnak való megfelelés érdekében 2014. október 21-én a Bizottság elfogadta a 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében kiegészítő felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet;

F.  mivel e felhatalmazáson alapuló rendelet a Parlament és a Tanács rendelkezésére álló ellenőrzési időszak lejártával csak akkor léphet hatályba, ha az ellen sem a Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást, illetve ha ezen időszak lejárta előtt a Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást; mivel az ellenőrzési időszakot a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló rendelet 115. cikkének (5) bekezdése alapján az értesítés dátumától számított három hónapban, azaz 2015. január 21-ig terjedő időszakban állapították meg, és az további három hónappal meghosszabbítható;

G.  mivel a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló rendelet 2015. január 1-jéig megvalósuló, zökkenőmentes és időben történő végrehajtásához a nemzeti szanálási hatóságoknak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2015. január 1-jéig meg kell kezdeni a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulások kiszámolását és beszedését; mivel a kiszámítást és beszedést a fent említett felhatalmazáson alapuló rendelettel összhangban kell végrehajtani;

H.  mivel a felhatalmazáson alapuló rendeletnek ezért még 2014-ben, az F. preambulumbekezdésben említett ellenőrzési időszak lejárta előtt életbe kellene lépnie;

I.  mivel a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes alkalmazási feltételeinek az Egységes Szanálási Alaphoz való előzetes hozzájárulás tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási rendelettel kapcsolatos Tanácson belüli megállapodás – mely a Parlament informális közreműködésével született meg – összhangban van a fent említett felhatalmazáson alapuló rendelettel;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 173., 2014.6.12., 190. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat