Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2923(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0381/2014

Predložena besedila :

B8-0381/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2014 - 8.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0109

Sprejeta besedila
PDF 213kWORD 52k
Četrtek, 18. december 2014 - Strasbourg
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: predhodni prispevki v sheme za financiranje reševanja
P8_TA(2014)0109B8-0381/2014

Sklep Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2014, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (C(2014)07674 – 2014/2923(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2014)07674),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 18. novembra 2014, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 16. decembra 2014,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(1), in zlasti členov 103(7) in (8) ter 115(5);

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju sporazuma Sveta o izvajanju Uredbe o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje (COM(2014)0710),

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

A.  ker morajo države članice v skladu s členom 130 Direktive 2014/59/EU (direktiva DSRB) od 1. januarja 2015 izvajati nacionalne ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to direktivo;

B.  ker morajo države članice za izvajanje direktive zagotoviti, da se prispevki ustreznih kreditnih institucij in investicijskih podjetij (institucije) z dovoljenjem na njihovem ozemlju pobirajo vsaj enkrat letno (člen 103(1) direktive DSRB);

C.  ker morajo biti ti prispevki prilagojeni profilu tveganja institucij v skladu z merili, določenimi z delegiranim aktom Komisije;

D.  ker se v skladu s členom 103(7) direktive DSRB na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da opredeli pojem prilagajanja prispevkov sorazmerno s profilom tveganja institucij ob upoštevanju meril, naštetih v tem členu;

E.  ker je Komisija z namenom izpolnitve tega pooblastila 21. oktobra 2014 sprejela delegirano uredbo o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja;

F.  ker ta delegirana uredba lahko začne veljati le po koncu časa za pregled, ki ga imata na voljo Parlament in Svet, če nobeden od njiju ne nasprotuje ali, če sta oba pred iztekom tega obdobja obvestila Komisijo, da uredbi ne nameravata nasprotovati; ker je v členu 115(5) direktive DSRB določeno trimesečno obdobje pregleda od dneva obvestila, torej od 21. januarja 2015, ki ga je mogoče podaljšati za dodatne tri mesece;

G.  ker je za nemoten in pravočasen začetek izvajanja okvira DSRB do 1. januarja 2015 treba zagotoviti, da nacionalni organi za reševanje začnejo čim hitreje in najkasneje do 1. januarja 2015 izračun in zbiranje prispevkov v sheme za financiranje reševanja; ker mora izračun in zbiranje potekati v skladu z omenjeno delegirano uredbo;

H.  ker bi zato delegirana uredba morala začeti veljati leta 2014 pred iztekom časa za pregled iz uvodne izjave F;

I.  ker je sporazum Sveta o izvajanju Uredbe o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje, dosežen po neuradnem sodelovanju s Parlamentom, skladen z navedeno delegirano uredbo;

1.  izjavlja, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 173, 12.6.2014, str. 190.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov