Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2816(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2014

Συζήτηση :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2014 - 10.1
CRE 18/12/2014 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0110

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 491kWORD 120k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας
P8_TA(2014)0110A8-0042/2014

Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE)2014/2816(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09827/2014),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης («Συμφωνία»), της 27ης Ιουνίου 2014, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (17901/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 και παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0129/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπογράφηκε από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής της Πράγας, της 7ης Μαΐου 2009, για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της συνόδου κορυφής της Βαρσοβίας, της 30ής Σεπτεμβρίου 2011, για την Ανατολική Εταιρική Σχέση και της συνόδου κορυφής του Βίλνιους, της 28-29ης Νοεμβρίου 2013, για την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες μεταξύ ΕΕ-Γεωργίας για τη διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Νοεμβρίου 2011, που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας(1),

–  έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στη Γεωργία – η πρόοδος το 2013 και συστάσεις για περαιτέρω δράση (ετήσια έκθεση προόδου), της 27ης Μαρτίου 2014 (SWD(2014)0072),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2014, σχετικά με την πίεση της Ρωσίας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και ειδικότερα την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την αξιολόγηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,σχετικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Thomas Hammarberg ως Ειδικού Συμβούλου της ΕΕ για τη Συνταγματική και Νομική Μεταρρύθμιση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γεωργία, και την έκθεση και τις συστάσεις του «Η Γεωργία σε μετάβαση. Έκθεση σχετικά με τη διάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα: ιστορικό, βήματα που έγιναν και εναπομένουσες προκλήσεις», του Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και την έκθεση της 10ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την αποστολή παρακολούθησης,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή της Γεωργίας σε προγράμματα της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το Θεματολόγιο Σύνδεσης που θα αντικαταστήσει το σχέδιο δράσης της ΕΠΓ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0042/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γεωργία υπάρχει ισχυρή εθνική και διακομματική συναίνεση υπέρ της ένταξης στην Δύση, συμπεριλαμβανόμενης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Δημοκρατικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, το 69% του γεωργιανού πληθυσμού εγκρίνει την υπογραφή μιας συμφωνίας σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συναίνεση αυτή θα μπορούσε να προλειάνει το έδαφος για την αποκλιμάκωση της τρέχουσας πόλωσης του πολιτικού σκηνικού και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των δυνάμεων της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές του 2012 και οι προεδρικές εκλογές του 2013 στην Γεωργία διεξήχθησαν ομαλά και σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία της Γεωργίας η μεταβίβαση της εξουσίας μετά τις εκλογές αυτές έγινε με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για ολόκληρη την περιοχή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει την αλληλεγγύη της προς τις χώρες που ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την υποστήριξή της για την κυριαρχία τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συνεχίζει να κατέχει τις περιφέρειες της Γεωργίας Αμπχαζία και Νότια Οσετία, πράγμα το οποίο αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πραγματοποιηθεί εθνικές εκκαθαρίσεις και βίαιες δημογραφικές αλλαγές στις περιοχές που είναι υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των δυνάμεων κατοχής, και οι οποίες φέρουν την ευθύνη για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, της διαπροσωπικής επαφής και της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την «Επανάσταση των ρόδων», η Γεωργία έκανε σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και στην ενίσχυση των σχέσεων με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της προόδου που σημειώθηκε στις μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η Γεωργία επωφελήθηκε από πρόσθετο χρηματοδοτικό κονδύλιο στο πλαίσιο του προγράμματος ένταξης και συνεργασίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης συνιστά σαφή αναγνώριση της προόδου αυτής, ενώ συγχρόνως αναγνωρίζεται η φιλοδοξία και η δέσμευση της Γεωργίας προς μια ευρωπαϊκή πορεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή των Συμφωνιών Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2014 επ’ ευκαιρία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας Σύνδεσης με τη Γεωργία, μετά την επικύρωση των συμφωνιών με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, περατώνει μια διαδικασία ενώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε σχέση με την επιθυμία και την αποφασιστικότητα των χωρών αυτών να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση έχει δημιουργήσει εντός της ΕΠΓ ένα ουσιαστικό πολιτικό πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, την επιτάχυνση της πολιτικής σύνδεσης και την περαιτέρω οικονομική ενοποίηση μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, που συνδέονται με ισχυρούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, υποστηρίζοντας τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις και διευκολύνοντας την προσέγγιση με την ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περιφερειακά πλαίσια, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και η «Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου» της ΕΕ, συνιστούν συμπληρωματικά φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή του Θεματολογίου Σύνδεσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ τονίζει το δικαίωμα της Γεωργίας να προσχωρήσει σε οιαδήποτε διεθνή οργάνωση ή συμμαχία, τηρώντας παράλληλα το διεθνές δίκαιο, και επαναλαμβάνει την σταθερή της υποστήριξη προς την αρχή σύμφωνα με την οποία καμιά τρίτη χώρα δεν έχει δικαίωμα αρνησικυρίας πάνω στην κυρίαρχη απόφαση άλλης χώρας σε τέτοια θέματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τη Γεωργία, ως ένα άμεσο σημάδι στενότερων σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας με άμεσο όφελος για τον πληθυσμό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη της Συμφωνίας δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέρος μιας ευρύτερης διεργασίας που θα εντάξει νομικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά τη χώρα στον ευρωπαϊκό κορμό και ότι, προς την κατεύθυνση αυτή, το θέμα της εφαρμογής έχει καίρια σημασία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας - και ιδίως το εμπορικό τμήμα της, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης το 2012 και το 2013 - είναι, μεταξύ άλλων, μία από τις πιο φιλόδοξες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που έχει διαπραγματευτεί ποτέ η ΕΕ με κάποια τρίτη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας αντιπροσωπεύει ένα εκ των σημαντικότερων αμοιβαίων οφελών της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη την αδιαμφισβήτητη σημασία του εμπορίου για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ευημερία και τη σταθερότητα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της θέσπισης της DCFTA με την ΕΕ, η Γεωργία θα πρέπει, προκειμένου να προωθήσει την πρόσβασή της στην αγορά της ΕΕ, να αναλάβει δεσμευτικές υποχρεώσεις όσον αφορά την προσαρμογή της νομοθεσίας και των προτύπων της ούτως ώστε να τηρεί τους κοινούς κανόνες και τις κοινές αξίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα αποκομίσει οφέλη από την διευκόλυνση των εμπορικών ροών και τη βελτίωση των επενδυτικών συνθηκών στη Γεωργία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η DCFTA περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις που αποσκοπούν στη μεταρρύθμιση της εμπορικής νομοθεσίας και πολιτικής της Γεωργίας με βάση το κεκτημένο της ΕΕ, οι οποίες θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της χώρας και σε βελτιωμένο και πιο προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων και για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χορηγώντας προτιμήσεις του ΣΓΠ+ στη Γεωρία, η ΕΕ έχει προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία της χώρας αυτής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, η οποία άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2014, συμβάλλει σε ταχύτερη εφαρμογή του Θεματολογίου Σύνδεσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός δέσμευση της Γεωργίας και η προσήλωσή της στις κοινές αξίες και αρχές, μεταξύ των οποίων η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία, ο πλουραλισμός, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έχουν ως έμπνευση μια κοινή θεώρηση της μοναδικής αξίας κάθε προσώπου, είναι ουσιώδεις για την προώθηση της διαδικασίας και την επιτυχή εφαρμογή της Συμφωνίας, καθώς και για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου αντίκτυπου στην ανάπτυξη της χώρας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρότεροι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί θα φέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρότεροι δεσμοί με την ΕΕ δεν πρέπει να αποκλείσουν ή να αποκόψουν την Γεωργία από τους παραδοσιακούς, ιστορικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς της με άλλες χώρες στην περιοχή αλλά, αντίθετα, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε η χώρα να μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από όλες τις δυνατότητες που τις προσφέρονται·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία αποτελεί σημαντικό τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού της κοινής αγοράς ενέργειας που μεταφέρει ενεργειακούς πόρους από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας στην ΕΕ·

1.  εκφράζει τη χαρά του για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης, που αποτελεί σημαντικό βήμα στις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας και δέσμευση προς την κατεύθυνση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης· επιδοκιμάζει τη χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγήθηκε στη Γεωργία το 2014 σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα κονδύλια για περισσότερες μεταρρυθμίσεις»· τονίζει ότι η κύρωση της Συμφωνίας δεν αποτελεί καθ' εαυτήν τον τελικό στόχο και ότι η πλήρης εφαρμογή της το ταχύτερο δυνατόν αποτελεί βασικό στοιχείο·

2.  επιδοκιμάζει την ταχεία και ομόφωνη κύρωση της Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο της Γεωργίας και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να προβούν επίσης στην ταχεία κύρωσή της·

3.  σημειώνει ότι , σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, η Γεωργία – όπως και κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος – έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ένωση, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου·

4.  τονίζει ότι η Συμφωνία καλύπτει το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Γεωργίας στο σύνολό του, είναι προς όφελος ολόκληρου του πληθυσμού της Γεωργίας και χρησιμεύει ως πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημοκρατία στη Γεωργία·

5.  καλεί τη Γεωργία να μεριμνήσει ώστε οι μεταρρυθμίσεις να θεμελιωθούν και να ριζώσουν βαθιά στο θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απουσία διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

6.  υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την σημασία ενός διακομματικού εποικοδομητικού διαλόγου για την έγκριση των βασικών μεταρρυθμίσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης, υπό το πνεύμα μιας συναινετικής ευρωπαϊκής επιλογής· καλεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γεωργίας να αποφύγουν την προσέγγιση «ο νικητής τα παίρνει όλα» που έχει χαρακτηρίσει τις προηγούμενες κυβερνήσεις προκειμένου να υπερκερασθεί η μακροχρόνια πόλωση της γεωργιανής κοινωνίας·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για το Θεματολόγιο Σύνδεσης , το οποίο δημιουργεί ένα πρακτικό πλαίσιο για την επίτευξη των γενικών στόχων της Συμφωνίας και πρέπει να είναι το κατευθυντήριο πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας·

8.  τονίζει ότι τόσο η Γεωργία όσο και η ΕΕ θα πρέπει να συμμετάσχουν στην εφαρμογή του Θεματολογίου και ότι στις προτεραιότητες που καθορίζονται εκεί πρέπει να χορηγηθεί η κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη ώστε η Γεωργία να διαθέτει τα μέσα για να συνεχίσει τις δημοκρατικές και οικονομικές της μεταρρυθμίσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τη βοήθειά τους και να χρησιμοποιήσουν τις προτεραιότητες του Θεματολογίου ως κατευθυντήριες αρχές κατά τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης για τη Γεωργία·

9.  καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να καθορίσουν τις ανάγκες σε θέματα κατάρτισης, προκειμένου να καταστεί η Γεωργία ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Συμφωνίας και του Θεματολογίου·

10.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και ζητεί η εφαρμογή και τα οφέλη της Συμφωνίας να καλύψουν ολόκληρη την διεθνώς αναγνωρισμένη επικράτεια της Γεωργίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στην επίλυση των διενέξεων, μέσω του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την Κρίση στη Γεωργία και συμπροέδρου των συνομιλιών της Γενεύης, και μέσω της Αποστολής Παρακολούθησης της ΕΕ (EUMM)· ζητεί να καταβληθούν ακόμη πιο αποφασιστικές προσπάθειες για την επανεξέταση των περιοριστικών πτυχών της νομοθεσίας όσον αφορά τα κατεχόμενα εδάφη, με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης και τη σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)·

11.  καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, να ανακαλέσει την εκ μέρους της αναγνώριση της απόσχισης της περιφέρειας της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, να θέσει τέλος στην κατοχή αυτών των περιοχών της Γεωργίας και να δεσμευθεί, όπως έχει πράξει και η άλλη πλευρά, στη μη χρήση βίας απέναντι στη Γεωργία· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύναψη της συνθήκης για «συμμαχία και στρατηγική εταιρική σχέση» μεταξύ της κατεχόμενης περιφέρειας της Αμπχαζίας και της Ρωσίας· θεωρεί την ενέργεια αυτή ως ένα βήμα της Ρωσίας προς την ολοκλήρωση της πλήρους προσάρτησης της περιφέρειας της Αμπχαζίας· εκφράζει επίσης τον φόβο ότι ενδέχεται να συναφθεί μια παρόμοια «συνθήκη» με την κατεχόμενη περιφέρεια Τσχινβάλι/Νότια Οσετία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποσύρει αυτή τη λεγόμενη «συνθήκη» και να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008·

12.  επιδοκιμάζει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις εκ μέρους των γεωργιανών αρχών, που έχουν σχεδιαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των θεσμών που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της δημοκρατίας (ιδίως σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς θεσμούς), του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, και για την εδραίωση του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να διασφαλισθεί ο διαχωρισμός των τριών εξουσιών· ζητεί την αποτελεσματική χρήση του συστήματος ελέγχων και εξισορροπήσεων, παράλληλα με μηχανισμούς εποπτείας·

13.  τονίζει τις προσπάθειες των γεωργιανών αρχών στον τομέα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τον δικαστικό τομέα, και την ανάγκη για μια ορθή και πλήρη διερεύνηση όλων των ισχυρισμών περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τη Γεωργία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση· αναγνωρίζει τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και την εξασφάλιση των δικονομικών δικαιωμάτων· τονίζει την ανάγκη να καταρτισθεί μητρώο σε σχέση με την εκτέλεση των αποφάσεων σε περιπτώσεις διώξεων και καταδικών, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η πρόοδος· ζητεί την ενοποίηση της νομολογίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη των πολιτών· υπενθυμίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης·

14.  τονίζει ότι όλες οι διώξεις θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αναλογικότητα και να είναι απαλλαγμένες από πολιτικές σκοπιμότητες, να τηρούν αυστηρά τις ανακριτικές διαδικασίες και τους όρους της δίκαιης δίκης και να διεξάγονται με πλήρη σεβασμό των αρχών της αμερόληπτης δίκης, όπως αυτές κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εξακολουθεί να ανησυχεί για την απουσία λογοδοσίας εκ μέρους της εισαγγελικής αρχής και για τα ασαφή κριτήρια βάσει των οποίων διορίζονται εισαγγελείς και ανακριτές· υπενθυμίζει ότι η ακεραιότητα και ο επαγγελματισμός πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια για την στελέχωση τέτοιων θέσεων·

15.  τονίζει την ανάγκη να επιδιώξουν οι γεωργιανές αρχές την εθνική συμφιλίωση· επισημαίνει με ανησυχία ότι πολλοί αξιωματούχοι που είχαν υπηρετήσει στην προηγούμενη κυβέρνηση και μερικά μέλη της σημερινής αντιπολίτευσης έχουν κατηγορηθεί για αξιόποινα αδικήματα και έχουν φυλακιστεί ή βρίσκονται υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης τους· ανησυχεί επίσης για την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση του δικαστικού συστήματος στον αγώνα κατά των πολιτικών αντιπάλων, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας και τις προσπάθειες των γεωργιανών αρχών στο πεδίο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων· υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη μιας αξιόλογης πολιτικής αντιπολίτευσης είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία ενός ισόρροπου και ώριμου πολιτικού συστήματος, το οποίο επιδιώκει η Γεωργία·

16.  αναγνωρίζει ότι οι κατηγορίες για περιπτώσεις «επιλεκτικής δικαιοσύνης» είχαν αρνητικό αντίκτυπο· καλεί τις γεωργιανές αρχές να αποφύγουν τη χρησιμοποίηση του δικαστικού συστήματος ως εργαλείου πολιτικών αντιποίνων· καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Γεωργία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές ώστε να αποφευχθούν τέτοιες κατηγορίες στο μέλλον, και παράλληλα να καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες ώστε να αποτρέψουν τη διαφθορά και την κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας·

17.  Χαιρετίζει την έκθεση του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ΟΑΣΕ/ODIHR) με τίτλο «Trial Monitoring Report Georgia» (Δοκιμαστική έκθεση παρακολούθησης για τη Γεωργία), η οποία εκδόθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2014 και καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες ώστε να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που καταγράφονται σε αυτήν·

18.  εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που επιτέλεσε ο Thomas Hammarberg ως Ειδικός Σύμβουλος της ΕΕ και για την έκθεσή του με τίτλο «Η Γεωργία σε μετάβαση», καθώς και για την έκθεση της 10ης Ιουλίου 2014 όσον αφορά την επίσκεψη παρακολούθησης· καλεί τις γεωργιανές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις που περιέχονται στις εκθέσεις·

19.  τονίζει ότι οι προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2013 θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό θετικές και οι καλύτερες στην ιστορία της Γεωργίας μετά την ανεξαρτησία της από την αποστολή παρακολούθησης εκλογών του ΟΑΣΕ/ODIHR, αξιοποιώντας τα ενθαρρυντικά βήματα των βουλευτικών εκλογών του 2012· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη συμμετοχή της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση των εκλογών·

20.  ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ευκαιριών για στήριξη που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, το Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου, τον μηχανισμό σταθερότητας και τη Διευκόλυνση για την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική διαδικασία στην Γεωργία·

21.  καλεί τις γεωργιανές αρχές να εξακολουθήσουν να καταπολεμούν το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά, την απάτη και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς, και να αναπτύξουν έναν πλήρως λειτουργικό, κατάλληλα στελεχωμένο, ανεξάρτητο δικαστικό τομέα, μεταξύ άλλων για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού προς το δικαστικό σύστημα και για να προστατευθεί η νόμιμη οικονομία· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της αποπολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποδοτική και να απαλλαγεί από τις πολιτικές παρεμβάσεις·

22.  αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα και τα επιτεύγματα της Γεωργίας για την οικοδόμηση μιας ελεύθερης κοινωνίας που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου, την δημοκρατία και τον κοινωνικό πλουραλισμό· εφιστά την προσοχή στην σθεναρή υποστήριξη αυτής της διαδικασίας στους κόλπους της γεωργιανής κοινωνίας· τονίζει τη σημασία της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα δικαιωμάτων και η προστασία όλων των μειονοτήτων, ειδικότερα δε των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και των ΛΟΑΔ· επιδοκιμάζει την έγκριση του νόμου κατά των διακρίσεων από το γεωργιανό κοινοβούλιο, και ζητεί την πλήρη τήρηση και εφαρμογή του, στο γράμμα και το πνεύμα της νομοθεσίας της ΕΕ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι πρόκειται για σημαντικό βήμα στη διαδικασία ελευθέρωσης των θεωρήσεων· ενθαρρύνει τις γεωργιανές αρχές να διεξαγάγουν ενημερωτικές εκστρατείες για το θέμα αυτό·

23.  σημειώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη Γεωργία κατά της ισλαμοφοβίας και ομοφοβίας, σε συμμόρφωση προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να προσαχθούν οι δράστες βίαιων πράξεων ισλαμοφοβίας και ομοφοβίας ενώπιον της δικαιοσύνης κατά τρόπο αποτελεσματικό·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που επιτέλεσε η Γεωργία όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων και επανεισδοχής· εκφράζει, επίσης, ικανοποίηση για τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στο διάλογο για τις θεωρήσεις· υποστηρίζει ένα καθεστώς χωρίς θεωρήσεις για τη Γεωργία, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, ως μια απτή θετική εξέλιξη προς όφελος των πολιτών της Γεωργίας·

25.  καλεί τη γεωργιανή κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, μέσω του οποίου θα προωθείται η ελευθερία έκφρασης και η πολυφωνία, και να επιτρέψει στα μέσα ενημέρωσης να ενημερώνουν ανεξάρτητα και αντικειμενικά, χωρίς πολιτική ή οικονομική πίεση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης·

26.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει να τις προόδους όσον αφορά το κράτος δικαίου και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, μέσω της θέσπισης του νέου κώδικα δικαιοσύνης ανηλίκων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για να προαχθεί η πρόσβαση όλων των παιδιών στη δικαιοσύνη· τονίζει την ανάγκη για επείγουσες μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας για να μειωθούν οι εντεινόμενες κοινωνικές ανισότητες που επηρεάζουν ιδίως τα παιδιά, όπως αποδεικνύεται από το αυξανόμενο ποσοστό των παιδιών που ζουν κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας (27 % το 2013 συγκριτικά με 25 % το 2011) και σε ακραία φτώχεια (6% έναντι του 3,9% στον γενικό πληθυσμό), επιβιώνοντας με λιγότερο από 1,25 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως·

27.  κρίνει θετικά την έγκριση του νέου εργασιακού κώδικα και τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τη βελτίωση των εργασιακών προτύπων και του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση προς τα εργασιακά δικαιώματα και πρότυπα που θεσπίζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας·

28.  επαινεί την αποφασιστικότητα της Γεωργίας να επιδιώξει στενότερους οικονομικούς δεσμούς με την ΕΕ μέσω της πραγματοποίησης εκτενών και απαιτητικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

29.  συγχαίρει τη Γεωργία για το γεγονός ότι κατάφερε να υπομείνει τις εξωτερικές πιέσεις, μεταξύ άλλων από τη Ρωσία, και να ανακατευθύνει τις εξαγωγές της προς νέες αγορές και την ενθαρρύνει να συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση και στο μέλλον· καταδικάζει την πολιτική οικονομικής πίεσης που εφάρμοσε η Ρωσία εις βάρος της Γεωργίας τόσο πριν όσο και μετά την υπογραφή της DCFTA τον Ιούνιο του 2014·

30.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η DCFTA θα έχει μακροπρόθεσμα ωφέλιμη επίδραση στην οικονομία της Γεωργίας, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της·

31.  σημειώνει με ικανοποίηση την κύρωση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της Γεωργίας στις 18 Ιουλίου 2014, η οποία ενεργοποίησε την προσωρινή εφαρμογή της DCFTA από την 1η Σεπτεμβρίου 2014·

32.  ζητεί από τα Κοινοβούλια των κρατών μελών να κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν τη Συμφωνία Σύνδεσης, περιλαμβανομένης της DCFTA, έτσι ώστε όλες οι οικονομικές και εμπορικές διατάξεις της συμφωνίας να αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση·

33.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η επιτυχία της DCFTA θα εξαρτηθεί από την πλήρη εφαρμογή από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη των υποχρεώσεων που καθορίζονται από τη συμφωνία· καλεί στο πλαίσιο αυτό την ΕΕ να παράσχει στη Γεωργία όλη την απαραίτητη υποστήριξη, έτσι ώστε να μειωθεί, μεταξύ άλλων, και το βραχυπρόθεσμο κόστος που επωμίζεται η Γεωργία· ζητεί από τα κράτη μέλη να μοιραστούν με τη Γεωργία την τεχνογνωσία τους στον τομέα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της ευθυγράμμισης·

34.  πιστεύει ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημοκρατική υποστήριξη των πολιτικών της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διευκολύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τακτική και αναλυτική εποπτεία της εφαρμογής της DCFTA κατά τρόπο έγκαιρο·

35.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της DCFTA, με σκοπό την αποφυγή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ, ιδίως κατά την μεταβατική περίοδο σε ορισμένους τομείς·

36.  καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει την παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Γεωργίας, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να ενεργούν για την εσωτερική παρακολούθηση και τη βελτίωση της λογοδοσίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, ιδίως στο πλαίσιο της Συμφωνίας και του Θεματολογίου·

37.  καλεί την γεωργιανή κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις ΜΚΟ μέσω του συνεχούς διαλόγου·

38.  χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή της Γεωργίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προσκαλέσει τη Γεωργία στις συναφείς ασκήσεις και εκπαιδεύσεις·

39.  επισημαίνει τον ουσιώδη ρόλο του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την Κρίση στη Γεωργία και της Αποστολή Παρακολούθησης της ΕΕ (EUMM), που συμβάλλουν στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στις περιοχές που συνορεύουν με τη Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία και ζητεί την παράταση της εντολής τους και μετά το 2016· καλεί επίσης την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τους παρέχεται επαρκής προϋπολογισμός για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους·

40.  εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για την απουσία ουσιαστικής προόδου στις συνομιλίες της Γενεύης, παρά τις προσπάθειες των γεωργιανών αρχών για εποικοδομητική συμβολή στη διευθέτηση όλων των ζητημάτων ασφάλειας και των ανθρωπιστικών ζητημάτων στις περιοχές συγκρούσεων· καλεί την ΕΕ να αναλάβει έναν πιο αποτελεσματικό ρόλο στη διαδικασία· καταδικάζει τη διαδικασία της επονομαζόμενης «δημιουργίας συνόρων» γύρω από τα διοικητικά σύνορα με την Αμπχαζία και την περιφέρεια Τσχινβάλι/Νότια Οσετία, που έχει οδηγήσει στην επέκταση της περιοχής των κατεχόμενων εδαφών εις βάρος της Γεωργίας και έχει καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό και εμποδίζει την οικοδόμηση εμπιστοσύνης·

41.  υποστηρίζει τις θετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η γεωργιανή κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία· καλεί τη Ρωσία, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην περιοχή, να συμβάλει εποικοδομητικά στην αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης στις διενέξεις, και ιδίως στις συνομιλίες της Γενεύης, που ανέλαβαν να παρακολουθούν την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008 μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας· πιστεύει ότι όλες οι διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός πρέπει να τηρηθούν πλήρως και από τις δύο πλευρές, και ιδίως η δέσμευση της Ρωσίας να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της και η διάταξη σύμφωνα με την οποία η Ρωσία πρέπει να εγγυηθεί την πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση της EUMM στα αποσχισμένα εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής του Τσχινβάλι/Νότιας Οσσετίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στους τόπους της μόνιμης κατοικίας τους·

42.  τονίζει τη σημασία που έχει η αναβάθμιση των διαπροσωπικών επαφών σε όλα τα επίπεδα, στις περιοχές αυτές, ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για έναν διαρκή διάλογο και να προωθηθεί περισσότερο η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, με στόχο την επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη συμφιλίωση μεταξύ των δύο πλευρών·

43.  εκφράζει εκ νέου την πεποίθηση ότι η διαδικασία σύνδεσης δεν συνιστά απειλή για τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και λυπάται για το γεγονός ότι η ρωσική ηγεσία την αντιμετωπίζει ως τέτοια· επισημαίνει ότι κάθε χώρα έχει κάθε δικαίωμα να κάνει τις δικές της πολιτικές επιλογές αλλά ότι η δέσμευση της ΕΕ έναντι των ανατολικών εταίρων της έχει ως στόχο τη διάδοση της ευημερίας και την ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής σταθερότητας, στοιχεία από τα οποία θα ωφεληθούν όλες οι χώρες της περιοχής·

44.  τονίζει ότι η έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, η πιθανή ένταξη της Αρμενίας στην τελωνειακή ένωση και το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν παραμένει εκτός των κύριων οικονομικών συνασπισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΕ, θα μπορούσε να διαταράξει τις παραδοσιακές οικονομικές σχέσεις στην περιοχή· υποστηρίζει πλήρως τη σταδιακή διαφοροποίηση στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης - ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στα διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας και ικανοτήτων των εταίρων - αλλά πιστεύει ότι μια περιφερειακή προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ στη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη του Νότιου Καυκάσου· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να υποστηρίξει τις χώρες της περιοχής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από αυτή την κατάσταση, και να βοηθήσει τη Γεωργία να καταβάλει επιπλέον προσπάθειες για την προαγωγή νέων μορφών συνεργασίας στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου·

45.  εφιστά την προσοχή στην καίρια θέση της Γεωργίας όσον αφορά την ανάπτυξη του Νότιου Διαδρόμου και τη διέλευση αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον πλήρη σεβασμό των ενωσιακών περιβαλλοντικών προτύπων κατά την κατασκευή ενεργειακών υποδομών· τονίζει, ακόμη, τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της εναρμόνισης με τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή·

46.  καλεί την Επιτροπή να βοηθά και να παρακολουθεί στενά τις γεωργιανές αρχές στο επενδυτικό τους πρόγραμμα για την οικοδόμηση, αποκατάσταση και ανοικοδόμηση υδροηλεκτρικών μονάδων, και να τις παροτρύνει να συμμορφώνονται πλήρως με τα σχετικά πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μεγαλύτερες μονάδες·

47.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας του με το Κοινοβούλιο της Γεωργίας ως μέσο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας και του Θεματολογίου· πιστεύει ότι η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας και η δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει και το Συμβούλιο Σύνδεσης, απαιτεί μια παρεμφερή αναβάθμιση της κατάστασης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο· πιστεύει, συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό εύρος των σχέσεων με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν·

48.  καλεί τη Γεωργία να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, στην γεωργιανή κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, σε συνεργασία με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την Κρίση στη Γεωργία και την Αποστολή Παρακολούθησης της ΕΕ (EUMM)·

49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γεωργίας.

(1) ΕΕ C 153 Ε της 31.5.2013, σ. 137.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0567.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0457.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0229.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0404.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0111.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου