Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0086(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0041/2014

Ingediende teksten :

A8-0041/2014

Debatten :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Stemmingen :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0111

Aangenomen teksten
PDF 211kWORD 47k
Donderdag 18 december 2014 - Straatsburg
Associatieovereenkomst met Georgië ***
P8_TA(2014)0111A8-0041/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 december 2014 betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (09827/2014),

–  gezien de ontwerpassociatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (17901/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 7 en lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0129/2014),

–  gezien zijn resolutie van 17 november 2011 met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië(1),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 18 december 2014(2) inzake het ontwerpbesluit,

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A8-0041/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Georgië.

(1) PB C 153 E van 31.5.2013, blz. 137.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0110.

Juridische mededeling - Privacybeleid