Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0086(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0041/2014

Texte depuse :

A8-0041/2014

Dezbateri :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Voturi :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0111

Texte adoptate
PDF 209kWORD 52k
Joi, 18 decembrie 2014 - Strasbourg
Acordul de asociere dintre UE şi Georgia ***
P8_TA(2014)0111A8-0041/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 18 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09827/2014),

–  având în vedere proiectul de acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (17901/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu, în conformitate cu articolul 217, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), articolul 218 alineatul (7) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0129/2014),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 cuprinzând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE - Georgia(1),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 18 decembrie 2014(2), referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0041/2014),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Georgiei.

(1) JO C 153 E, 31.5.2013, p. 137.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2014)0110.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate