Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0086(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0041/2014

Predkladané texty :

A8-0041/2014

Rozpravy :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0111

Prijaté texty
PDF 215kWORD 49k
Štvrtok, 18. decembra 2014 - Štrasburg
Dohoda o pridružení s Gruzínskom ***
P8_TA(2014)0111A8-0041/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09827/2014),

–  so zreteľom na návrh dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (17901/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a), článkom 218 ods. 7 a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0129/2014),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 obsahujúce odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ na rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom(1),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 18. decembra 2014(2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0041/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínska.

(1) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 137.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2014)0110.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia