Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν
 Μπουρούντι και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa
 Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές
 Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας
 Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα'
 Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS
 Η κατάσταση στη Λιβύη
 Ισραήλ - Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ

Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν
PDF 489kWORD 108k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις εις βάρος των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Αζερμπαϊτζάν (2014/2832(RSP))
P8_TA(2014)0022RC-B8-0090/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Αζερμπαϊτζάν, και ειδικότερα εκείνα της 18ης Απριλίου 2012 που περιλαμβάνουν τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν(1) καθώς και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την υπόθεση του Ilgar Mammadov(2),

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 15ης Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Επίτευξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2012)0014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) του 2013 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν της 27ης Μαρτίου 2014 (SWD(2014)0070),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΠΓ ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν στις 2 Αυγούστου 2014 οι εκπρόσωποι της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής και του Επίτροπου για τη διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Štefan Füle σχετικά με τη σύλληψη της Leyla Yunus,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 6 Αυγούστου 2014 ο εκπρόσωπος της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής 2014 σχετικά με τη σύλληψη του Rasul Jafarov,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Αυγούστου 2014 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας πολιτών στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στο Μπακού στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 ο Επίτροπος για τη διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Štefan Füle σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η κοινωνία πολιτών στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και την ανακοίνωση εκ μέρους του ενός νέου προγράμματος της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνίας πολιτών στο Αζερμπαϊτζάν, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2014-2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 1η Αυγούστου 2014 ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, σχετικά με τη σύλληψη της Leyla Yunus, διευθύντριας του Ινστιτούτου για την ειρήνη και τη δημοκρατία στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Μπακού που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ κατά την ετήσια σύνοδό της που διεξήχθη από τις 28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2014 και με την οποία εκφράζεται ανησυχία για την καταχρηστική χρησιμοποίηση διοικητικών διαδικασιών και νομοθετικών διατάξεων με στόχο την κράτηση, τη φυλάκιση, τον εκφοβισμό ή τη φίμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αμφισβητιών σε πολλά κράτη μέλη του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και Αζερμπαϊτζάν που τέθηκε σε εφαρμογή το 1999 καθώς και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί στο Αζερμπαϊτζάν το γενικότερο κλίμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλιμάκωση της κρατικής καταστολής, της άσκησης πίεσης και του εκφοβισμού εις βάρος των ΜΚΟ, των ακτιβιστών της κοινωνίας πολιτών, των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνει χώρα τους τελευταίους μήνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο , η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει ορισμένους από τους πιο επιφανείς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, φυλακίζοντάς τους βάσει κατηγοριών που έχουν προφανή πολιτικά κίνητρα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Leyla Yunus, της γνωστής διευθύντριας του Ινστιτούτου για την ειρήνη και τη δημοκρατία και του συζύγου της, του ιστορικού Arif Yunus, και του Rasul Jafarov, προέδρου της Λέσχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αζερμπαϊτζάν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Εταιρίας Νομικών Σπουδών του Αζερμπαϊτζάν Intigam Aliyev, δικηγόρος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος έχει υποστηρίξει περισσότερες από 200 υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε ζητήματα παραβίασης της ελευθερίας του λόγου, του δικαιώματος σε δίκαια δίκη και της εκλογικής νομοθεσίας στο Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη στις 8 Αυγούστου 2014 και κρατήθηκε για τρεις μήνες βάσει ποινικών κατηγοριών, γεγονός που επιβεβαιώνει μια αυξανόμενη τάση φίμωσης και δίωξης εις βάρος επιφανών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει ασκηθεί βία εις βάρος της κ. Leyla Yunus στη φυλακή από τη συγκρατούμενή της και ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στη συγκρατούμενή της ή για τη διασφάλιση της προστασίας της κ. Leyla Yunus· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την επιδείνωση της υγείας της κ. Leyla Yunus κατά τη διάρκεια της κράτησής της, δεν της έχει παρασχεθεί κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαΐου 2014 ο Anar Mammadli, πρόεδρος του Κέντρου Παρακολούθησης των Εκλογών και Μελετών για τη Δημοκρατία (EMDS), και ο Bashir Suleymanli, διευθυντής του EMDS, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5 ετών και 6 μηνών και σε φυλάκιση 5 ετών και 6 μηνών αντιστοίχως, βάσει κατηγοριών που κυμαίνονται από τη φοροδιαφυγή έως την άσκηση παράνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ταυτόχρονα, 8 ακτιβιστές της μη κυβερνητικής κίνησης νέων NIDA, καταδικάστηκαν με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε επεισόδια, της κατοχής ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών καθώς και της σκοπούμενης διατάραξης της δημόσιας τάξης, οι δε ακτιβιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Omar Mammadov, Abdul Abilov, Elsever Murselli καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ 5 και 5,5 ετών με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών, κανείς δε από αυτούς δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής του και όλοι τους κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση στα κρατητήρια της αστυνομίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ακόμη δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές αντιμετωπίζουν κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος τους στο Αζερμπαϊτζάν, όπως ο Hasan Huseynli, επικεφαλής του Intelligent Citizen Enlightenment Center Public Union, ο οποίος καταδικάστηκε στις 14 Ιουλίου 2014 σε κάθειρξη 6 ετών και ο Rauf Mirkadirov, ερευνητής δημοσιογράφος της μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας "Zerkalo" που εκδίδεται στη ρωσική γλώσσα, ο οποίος τελεί σε καθεστώς προσωρινής κράτησης με την κατηγορία της προδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα γραφεία του Ινστιτούτου για την Ελευθερία και την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων (IRFS), που αποτελεί μια επιφανή ΜΚΟ για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, την οποία διευθύνει ο γνωστός και διεθνώς αναγνωρισμένος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Emin Huseynov, η αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έρευνα στις 8 Αυγούστου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθη πρόσφατα ο επιφανής δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης Seymur Haziyev, ο οποίος κατηγορήθηκε για αξιόποινη συμμετοχή σε επεισόδιο και κρατήθηκε προσωρινά επί 2 μήνες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι των υποθέσεων αυτών προηγήθηκαν δεκάδες άλλες πολιτικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, μπλόγκερς και άλλων ακτιβιστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους οι αρχές έχουν φυλακίσει κατά τα τελευταία δύο χρόνια βάσει παρεμφερών χαλκευμένων κατηγοριών, όπως συμμετοχή σε επεισόδια, κατοχή ναρκωτικών, φοροδιαφυγή, ακόμη και προδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσφατο κύμα συλλήψεων, έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, εξαναγκάζοντας πολλούς γνωστούς ακτιβιστές να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να εξαφανιστούν από το προσκήνιο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη αζέρικη εφημερίδα "Azadliq" αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία της εξ αιτίας οικονομικών δήθεν προβλημάτων, έχοντας στο παρελθόν αντιμετωπίσει κυβερνητικές πιέσεις, οι οποίες τελούσαν προφανώς σε συνάρτηση με δημοσιεύματά της για διαφθορά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει εκδώσει πολυάριθμες αποφάσεις σε υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν, από τις οποίες η τελευταία εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2014 στην υπόθεση του Ilgar Mammadov, προέδρου της Δημοκρατικής Εναλλακτικής Κίνησης Πολιτών (Republican Alternative Civic Movement (REAL)· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την απόφαση, σύμφωνα με την οποία η κράτηση είχε πολιτικά κίνητρα, οι αρχές αρνήθηκαν να τον αφήσουν ελεύθερο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2006 έχει απαγορευθεί ουσιαστικά στους ειρηνικούς διαδηλωτές να διαδηλώνουν στο κέντρο του Μπακού , πρόσφατα δε έχουν επιβληθεί αυστηρές χρηματικές ποινές και μακροχρόνιες διοικητικές κρατήσεις σε όσους διοργανώνουν ή συμμετέχουν σε δημόσιες συναθροίσεις για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Επιτροπή της Βενετίας) όσον αφορά τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα πολιτικά κόμματα, και την προστασία από τη συκοφαντική δυσφήμιση· λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν λάβει δεόντως υπόψη τους τα πορίσματα του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο των επισκέψεών του στη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φεβρουάριο του 2014 ο πρόεδρος Aliyev υπέγραψε νέες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τους ΜΚΟ, η οποία παρέχει πλέον στις αρχές πρόσθετες αρμοδιότητες για την προσωρινή αναστολή ή την οριστική απαγόρευση των εθνικών και αλλοδαπών ΜΚΟ στο Αζερμπαϊτζάν και καθιερώνει νέα αδικήματα υποκείμενα σε χρηματικές ποινές, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 2 500 έως 3 000 AZN (περίπου 2 600 - 3 100 EUR) για ΜΚΟ και σε 1 000 έως 2 000 AZN (περίπου 1 000 έως 2 100 EUR) για τους διευθυντές των εθνικών και αλλοδαπών ΜΚΟ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της οργάνωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα διυλιστήρια καθώς και ο τραπεζικός λογαριασμός του επικεφαλής της οργάνωσης, Gahramanova Mirvari Uzeyir, δεσμεύτηκαν με δικαστική απόφαση που εξέδωσε στις 8 Ιουλίου 2014 το περιφερειακό δικαστήριο Nasimi της πόλης του Μπακού ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Μαΐου 2014 το Αζερμπαϊτζάν ανέλαβε την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης·

1.  υπογραμμίζει ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου αποτελούν τον πυρήνα της συνεργασίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το Αζερμπαϊτζάν στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ·

2.  καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο τη σύλληψη και κράτηση της Leyla Yunus, του Arif Yunus, του Rasul Jafarov, του Intigam Aliyev και του Hasan Huseyni, και απαιτεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους καθώς και την απόσυρση όλων των εις βάρος τους κατηγοριών· ζητεί μετ' επιτάσεως να διενεργηθεί μία άμεση και ενδελεχής διερεύνηση της επίθεσης κατά του Ilqar Nasibov, καθώς και να προσαχθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη·

3.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα της Leyla Yunus, του Arif Yunusov και όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν και να παράσχουν επειγόντως κατάλληλη ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να λάβει κατεπειγόντως συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των πολιτικών κρατουμένων καθώς και της παύσης των συλλήψεων με πολιτικά κίνητρα·

5.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να πάψουν να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και να μην παρεμβαίνουν και υπονομεύουν το πολύτιμο έργο που επιτελούν για την ανάπτυξη της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν· τις καλεί επίσης να διασφαλίσουν ότι όλοι οι κρατούμενοι, όπως δημοσιογράφοι, πολιτικοί ακτιβιστές και ακτιβιστές της κοινωνίας πολιτών, απολαμβάνουν πλήρη δικονομικά δικαιώματα, ιδίως πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής τους, επικοινωνία με τις οικογένειές τους καθώς και λοιπές εγγυήσεις δίκαιης δίκης·

6.  εκφράζει τη λύπη του για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να περιορίσει τις επαφές μεταξύ κοινωνίας πολιτών, ομάδων νεαρών ακτιβιστών και διανοουμένων από την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δεδομένου ότι οι επαφές αυτές έχουν εξαιρετική σημασία για την άμβλυνση της μακροχρόνιας εχθρότητας μεταξύ των δύο χωρών· υπενθυμίζει στη συνάρτηση αυτή το σημαντικό έργο που επιτελούν στον τομέα αυτό η Leyla Yunus και ο σύζυγός της Arif·

7.  καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να προσκαλέσει και να συνεργαστεί πλήρως με την Επιτροπή της Βενετίας και τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και με τους εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά, την ελευθερία της έκφρασης και την απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης προκειμένου να τροποποιήσει τη νομοθεσία της και να προσαρμόσεις τις πρακτικές της βάσει των πορισμάτων των εν λόγω ειδικών·

8.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να πραγματοποιήσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τις από μακρού αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι πολυάριθμες εκκρεμούσες δεσμεύσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει το Αζερμπαϊτζάν κατά την προσχώρησή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης και να συμμορφωθούν με τις καταδικαστικές για το Αζερμπαϊτζάν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

9.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να άρουν την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων στο κέντρο του Μπακού και να σταματήσουν να επιβάλουν χρηματικές ποινές σε ειρηνικούς διαδηλωτές ή να τους υποβάλουν σε διοικητική κράτηση·

10.  επιβεβαιώνει τη θέση του ότι η υποστήριξη της ΕΕ προς τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν και η συνεργασία της με τη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια στρατηγική εταιρική σχέση εκσυγχρονισμού, πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της θέσπισης ρητρών που αφορούν την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων για την ελευθερία στο διαδίκτυο και για την χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

11.  υπογραμμίζει ότι η εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγκριση της υπογραφής μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης με το Αζερμπαϊτζάν θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εκπλήρωση των προαναφερθεισών απαιτήσεων, την απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες περιορίζουν τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας πολιτών και τον τερματισμό της καταστολής και του εκφοβισμού των ΜΚΟ, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ακτιβιστών στο χώρο της νεολαίας και των κοινωνικών δικτύων·

12.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εφαρμόσουν αυστηρά την αρχή της επιβράβευσης των επιδόσεων, εστιάζοντας κυρίως την προσοχή τους στην κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), στις αυθαίρετες κρατήσεις που πραγματοποιούνται με πολιτικά κίνητρα, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· ζητεί ειδικότερα την αναθεώρηση του προγραμματισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) προκειμένου να τερματιστεί κάθε βοήθεια, η οποία δεν συναρτάται απολύτως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία πολιτών·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καλεί την ΕΥΕΔ να εντατικοποιήσει τον διάλογο αυτό, προκειμένου αυτός να καταστεί αποτελεσματικός και να παράσχει απτά αποτελέσματα, και να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο·

14.  καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να απλοποιήσει την υπερβολικά περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία καταχώρισης ΜΚΟ που ισχύει σήμερα, να θεσπίσει ουσιαστικές νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να καταργήσει τα πρόσφατα μέτρα με τα οποία περιορίζεται το δικαίωμα των ΜΚΟ να αποδέχονται δωρεές χωρίς επίσημη καταγραφή και να συμμορφωθεί με τη σύσταση που απηύθυνε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2007)14 προς τα κράτη μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των ΜΚΟ στην Ευρώπη·

15.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να ζητήσει από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να τερματίσουν τα μέτρα καταστολής και να καταστήσει σαφές ότι αναμένει από αυτές, ως οικοδεσπότες των ευρωπαϊκών ολυμπιακών αγώνων που θα διεξαχθούν τον επόμενο χρόνο, να τηρήσουν την υποχρέωση σεβασμού της ελευθερίας του Τύπου που προβλέπεται στον Ολυμπιακή Χάρτη·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ να εφαρμόσει πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να οργανώσει τακτικές συνεδριάσεις με ανεξάρτητες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μπακού, μεταξύ άλλων συντονίζοντας τις συνεδριάσεις αυτές με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ και να αξιοποιήσει τις συνεδριάσεις αυτές προκειμένου να εκφράσει δημόσια στήριξη προς το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς όλες τις δίκες και τις δικαστικές διαδικασίες εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υποβάλει έκθεση επί του θέματος αυτού στο Κοινοβούλιο·

17.  υπενθυμίζει τη θέση που έλαβε στις 24 Μαΐου 2012(3) και καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής στοχευμένων κυρώσεων εις βάρος όσων ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον αυτές συνεχιστούν·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και στην ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 258 E, 7.9.2013, σ. 36.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0285.
(3) EE C 264 Ε, 13.9.2013, σ. 91.


Μπουρούντι και συγκεκριμένα η υπόθεση του Pierre Claver Mbonimpa
PDF 465kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με το Μπουρούντι, και ειδικότερα την περίπτωση του Pierre Claver Mbonimpa (2014/2833(RSP))
P8_TA(2014)0023RC-B8-0086/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 10ης Σεπτεμβρίου 2014, της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 10ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την συμφωνία της Αρούσας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, και ειδικά το σημείο 7,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γραφείου του ΟΗΕ στο Μπουρούντι (BNUB),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ivan Simonovic, στο Ταμείο του Μπουρούντι για την Οικοδόμηση της Ειρήνης,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των αποστολών και τους τομείς δράσης προτεραιότητας (2010-2014) του FAO και του UNICEF, ειδικότερα όσον αφορά την καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Pierre Claver Mbonimpa, που είναι ηγετική μορφή προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόεδρος της Ένωσης για την Υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Κρατουμένων (Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH) συνελήφθη για άλλη μια φορά στις 15 Μαΐου 2014 και κατηγορήθηκε εν συνεχεία για «απειλή της εξωτερικής ασφάλειας του κράτους» και «απειλή της εσωτερικής ασφάλειας του κράτους και παραβίαση της δημόσιας τάξης» και ότι εξακολουθεί να προφυλακίζεται από την ημέρα που προσήχθη για ανάκριση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Mbonimpa τιμήθηκε με διάφορα διεθνή βραβεία και αναγνωρίζεται τόσο στην χώρα του όσο και στο εξωτερικό για το έργο του υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες εις βάρος του σχετίζονται με σχόλια τα οποία διατύπωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή του σταθμού Radio Publique Africaine (RPA) στις 6 Μαΐου 2014 εκφράζοντας την άποψη ότι η οργάνωση νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος CNDD-FDD, που είναι επίσης γνωστό ως «Imbonerakure», εξοπλίζεται και στέλλεται στη Δημοκρατία του Κονγκό για στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς και ότι οι ίδιες ανησυχίες έχουν διατυπωθεί από το BNUB, το οποίο τόνισε ότι η στρατολόγηση των νέων αυτών συνιστά «μεγάλη απειλή για την ειρήνη στο Μπουρούντι»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Pierre Mbonimpa είναι χαρακτηριστική για τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παρενόχληση ακτιβιστών και δημοσιογράφων και τις αυθαίρετες συλλήψεις μελών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενέργειες οι οποίες, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αποτελούν κυρίως το έργο οπαδών του «Imbonerakure»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από ειρηνική εκδήλωση κόμματος της αντιπολίτευσης στις 8 Μαρτίου 2014, 70 άτομα συνελήφθησαν, και ότι αργότερα σε 48 από αυτούς επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης, συμπεριλαμβανομένης και ισόβιας κάθειρξης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση του Μπουρούντι έχει απαγορεύσει ειρηνικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και εκδηλώσεις υποστήριξης του Mbonimpa και προειδοποίησε ραδιοφωνικούς σταθμούς να μην μεταδώσουν πληροφορίες που να υποστηρίζουν τα αιτήματα του Mbonimpa·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της ελευθερίας έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου και για δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί προϋπόθεση για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές το 2015 και για να μπορέσουν τα εκλογικά αποτελέσματα να γίνουν δεκτά από όλους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε πρόσφατα τη διάθεση 432 εκατ. EUR στο Μπουρούντι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 2014-2020, μεταξύ άλλων και για την παροχή βοήθειας με σκοπό τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον ένας στους δύο κατοίκους του Μπουρούντι και σχεδόν τα δύο τρίτα, ή 58% των παιδιών κάτω της ηλικίας των πέντε ετών υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό, και ότι στο Μπουρούντι σημειώνεται το υψηλότερο ποσοστό πείνας μεταξύ των 120 χωρών βάσει των οποίων ο παγκόσμιος δείκτης πείνας υπολογίστηκε το 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι μια από τις πέντε φτωχότερες χώρες στον κόσμο, με ένα από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι κάτοικοι του Μπουρούντι αγανακτούν ολοένα και περισσότερο λόγω του αυξανομένου κόστους των τροφίμων, του νερού και των καυσίμων, των υψηλών επιπέδων διαφθοράς και της έλλειψης λογοδοσίας εκ μέρους των πολιτικών ηγετών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την χειρότερη πολιτική κρίση από το 2005 όταν εξήλθε από εμφύλιο πόλεμο που διήρκησε 12 χρόνια, και ότι η κατάσταση αυτή θέτει εκ νέου απειλές όχι μόνο για την εσωτερική σταθερότητα της ίδιας της χώρας , αλλά και για αυτή των γειτονικών χωρών σε μια περιοχή της αφρικανικής ηπείρου που είναι ήδη ασταθής·

1.  καταδικάζει έντονα την κράτηση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Pierre Claver Mbonimpa και ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του και ζητεί να του χορηγηθεί επειγόντως ιατρική περίθαλψη·

2.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση των μελών του κινήματος αλληλεγγύης και δημοκρατίας (MSD) που κρατούνται στη φυλακή ύστερα από τα γεγονότα της 8ης Μαρτίου 2014· απευθύνει έκκληση προς τις αρχές του Μπουρούντι να ακυρώσουν την καταδικαστική απόφαση και να εκδικάσουν εκ νέου τις υποθέσεις εκείνων κατά των οποίων ενδέχεται να υπάρχουν αξιόπιστες καταγγελίες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε υπεράσπιση και αναλογικότητα·

3.  ζητεί επιτακτικά από την κυβέρνηση του Μπουρούντι να λάβει μέτρα για να τεθεί υπό έλεγχο η οργάνωση νεολαίας του CNDD-FDD, και να αποτρέψει τα μέλη της από το να εκφοβίζουν και να επιτίθενται σε άτομα τα οποία θεωρεί ως αντιπάλους, και να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι για παραβιάσεις θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη διεθνής έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το CNDD-FDD εξοπλίζει και εκπαιδεύει τα μέλη της οργάνωσης νεολαίας της· ζητεί επιτακτικά από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης να καταβάλουν προσπάθειες για την πρόληψη βιαιοπραγιών κατά των αντιπάλων τους·

4.  καλεί τις χώρες της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών να αντιμετωπίσουν τις παράνομες δραστηριότητες του «Imbonerakure»και να αναζητήσουν λύσεις για τα προβλήματα αυτά από κοινού με τη κυβέρνηση του Μπουρούντι· καλεί τις χώρες αυτές να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τη δέσμευσή τους στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας μέσω των υφισταμένων περιφερειακών μηχανισμών και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη συμφιλίωση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην επίτευξη καλύτερης δικαστικής λογοδοσίας·

5.  υπενθυμίζει ότι το Μπουρούντι δεσμεύεται από τη ρήτρα της Συμφωνίας του Κοτονού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών και ότι, ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να σέβεται τα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας έκφρασης· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αληθινού και ανοικτού πολιτικού διαλόγου πριν από τις εκλογές του 2015, χωρίς απειλή εκφοβισμού, μην επεμβαίνοντας στην εσωτερική διαχείριση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μην επιβάλλοντας περιορισμούς στις προεκλογικές εκστρατείες όλων των κομμάτων, ειδικότερα σε περιοχές της υπαίθρου, και αποφεύγοντας την κατάχρηση της δικαιοσύνης για τον αποκλεισμό αντιπάλων·

6.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία σχετικά με την έλλειψη δικαιοσύνης για τις πολυάριθμες πολιτικές δολοφονίες που διεπράχθησαν κατά το διάστημα μεταξύ 2010 και 2012, ύστερα από τις εκλογές του 2010· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να διασφαλίσουν ότι οι δράστες των δολοφονιών αυτών θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη, σε δίκαιες δίκες, και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την αποφυγή πολιτικής βίας κατά την προεκλογική περίοδο του 2015·

7.  επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία του σεβασμού του κώδικα συμπεριφοράς σε εκλογικά θέματα (Code de bonne conduite en matière électorale) και τον καταρτισθέντα χάρη στις προσπάθειες των ΗΕ εκλογικό χάρτη πορείας, ο οποίος υπογράφηκε από πολιτικούς φορείς το 2013, και υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες του BNUB που αποβλέπουν στην πρόληψη της περαιτέρω κλιμάκωσης της πολιτικής βίας κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές του 2015 και στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και ειρήνης·

8.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Μπουρούντι ως σύνολο, ειδικότερα δε οι πρόσφυγες και τα εκτοπισθέντα άτομα, οι αριθμοί των οποίων θα συνεχίσουν να αυξάνονται λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων ασφαλείας εντός της χώρας και των εντάσεων στις γειτονικές χώρες·

9.  προτρέπει όλα τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας της Αρούσας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση, χάρη στην οποία, το 2005, τέθηκε τέρμα σε 12 χρόνια εμφυλίου πολέμου· προειδοποιεί κατά της τροποποίησης του Συντάγματος του Μπουρούντι, έτσι ώστε να διαγραφούν οι διατάξεις σχετικά με τον καταμερισμό της εξουσίας οι οποίες καθορίζονται στις συμφωνίες της Αρούσας·

10.  καλεί τη Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την χάραξη σαφούς και βασιζόμενης σε αρχές πολιτικής της ΕΕ έναντι του Μπουρούντι, που να αντιμετωπίζει τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε διαβουλεύσεις με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού ενόψει μιας ενδεχόμενης αναστολής της Συμφωνίας και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων αυτών·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τις Κυβερνήσεις των χωρών της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, την Αφρικανική Ένωση, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.


Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές
PDF 464kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές (2014/2834(RSP))
P8_TA(2014)0024RC-B8-0097/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΚ-Μπανγκλαντές του 2001,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 33 και 35 του Συντάγματος του Μπαγκλαντές, τα οποία ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία ή μεταχείριση και ότι κανένα πρόσωπο δεν συλλαμβάνεται ή κρατείται χωρίς να ενημερώνεται για τους λόγους αυτής της σύλληψης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μπαγκλαντές σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα μέτρα διασφάλισης κατά των αυθαιρέτων συλλήψεων από την αστυνομία βάση του άρθρου 54 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που απαιτεί επίσης κάθε θάνατος ο οποίος συμβαίνει υπό αστυνομική κράτηση να ερευνάται από δικαστή, καθώς και να τηρούνται όλες οι αναγκαίες νομικές διαδικασίες,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που κυρώθηκε από το Μπαγκλαντές το έτος 2000,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπανγκλαντές, μεταξύ άλλων και μέσω της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Εταιρική Σχέση και την Ανάπτυξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία έτη, κυρίως σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της Χιλιετίας και τις οικονομικές επιδόσεις του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ανακοίνωσε μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» έναντι κάθε παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, και έχει θεσπίσει νόμο για την μεταρρύθμιση της αστυνομίας, που προβλέπει έναν κώδικα συμπεριφοράς, υποδειγματικά αστυνομικά τμήματα και κέντρα υποστήριξης των θυμάτων σε κύρια αστυνομικά τμήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ανακοινώσει ότι, σε συνεργασία με την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, υλοποιεί προγράμματα υποστήριξης και κατάρτισης για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις σωφρονιστικές αρχές σχετικά με τις διεθνείς εγγυήσεις κατά των βασανιστηρίων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα τελευταία χρόνια το Μπαγκλαντές έχει δει πολλές τραγωδίες στα εργοστάσια ένδυσης, με την πλέον φονική να είναι αυτή να αφορά την κατάρρευση του εργοστασίου Rana Plaza με πάνω από 1.100 απώλειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συνέχεια της κατάρρευσης του Rana Plaza το Μπαγκλαντές, από κοινού με τους σημαντικότερους φορείς στον τομέα της ένδυσης, προχώρησε σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με σκοπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα μέσω του Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές, αλλά ότι ορισμένοι φορείς είναι απρόθυμοι να συμμετάσχουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαφανίσεις (με εικαζόμενη συχνή συμμετοχή των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας), η χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης εξακολουθούν να υφίστανται στο Μπαγκλαντές παρά τις εγγυήσεις που καθορίζονται στο Σύνταγμα, τον Ποινικό Κώδικα και τον νόμο για τα Βασανιστήρια και τους θανάτους κατά την κράτηση (Απαγόρευση), όπως επίσης και οι περιορισμοί σχετικά με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τις γενικές εκλογές της 5ης Ιανουαρίου 2014, τις οποίες μποϋκοτάρισε το κύριο Κόμμα της Αντιπολίτευσης, Bangladesh Nationalist Party, (BNP) και οι οποίες επισκιάστηκαν από τις απεργίες που παρακίνησε το BNP καθώς και τη βία που προέκυψε από αυτές, η κυβέρνηση Awami League υπό τον Σεΐχη Hasina έλαβε πολλά μέτρα για τον περιορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τάγμα Ταχείας Δράσης (RAB), το οποίο δημιουργήθηκε 10 χρόνια πριν ως ένα έκτακτο μέτρο, για να αντιμετωπίσει κινδύνους για την ασφάλεια από ένοπλες ομάδες, περιλαμβάνει αξιωματικούς τόσο από τον στρατό όσο και από την αστυνομία, οδηγώντας εκ των πραγμάτων σε ουσιαστική ανάμειξη του στρατού στην επιβολή του νόμου χωρίς οιοσδήποτε διαφανείς μηχανισμούς λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζονται ότι το RAB είναι υπεύθυνο για περίπου 800 θανάτους χωρίς να έχουν υπάρξει διώξεις ή τιμωρίες για τους υπεύθυνους αξιωματικούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι με εξαίρεση πρόσφατες συλλήψεις πολλών μελών του εν λόγω τάγματος σε σχέση με ένα ύποπτο συμβόλαιο δολοφονίας ενός πολιτικού από το κυβερνών κόμμα, άλλες κατάφωρες καταχρήσεις παραμένουν ατιμώρητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Αυγούστου 2014 η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δημοσίευσε τη νέα πολιτική της όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στοιχεία της εν λόγω πολιτικής επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία των μέσων απαγορεύοντας π.χ. λόγους οι οποίοι θεωρούνται ως «κατά του συμφέροντος του κράτους», «γελοιοποιούν την εθνική ιδεολογία» και «δεν είναι συμβατοί με τον πολιτισμό του Μπαγκλαντές» και περιορίζοντας την αναφορά πράξεων «αναρχίας, επανάστασης ή βίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει να εισαγάγει ένα νομοθετικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα επιβάλει την εν λόγω πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές καταλαμβάνει την 145η θέση σε σύνολο 179 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθεροτυπίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πρότεινε έναν νέο νόμο ο οποίος όπως έχει αναφερθεί επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σχέδιο του Ρυθμιστικού Νόμου για τις ξένες δωρεές θα ρυθμίζει τις λειτουργίες και τη χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ομάδα που λαμβάνει ξένη χρηματοδότηση, και θα δίνει στην Υπηρεσία για τις Υποθέσεις των ΜΚΟ που υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού εξουσία έγκρισης για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την αλλοδαπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σχέδιο νόμου θα απαιτεί για κάθε άτομο που εμπλέκεται σε εθελοντικές δραστηριότητες να λαμβάνει προηγούμενη έγκριση πριν οιοδήποτε ταξίδι εκτός της χώρας για σκοπούς που αφορούν την εργασία του σε έργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται ευρεία ανησυχία μεταξύ των ΜΚΟ ότι ο εν λόγω νόμος θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπλοκή περισσότερων υπαλλήλων της κυβέρνησης στη διαδικασία ως παρατηρητών, αξιολογητών και ελεγκτών - με πιθανό αποτέλεσμα καθυστερήσεις και εσφαλμένες πρακτικές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Αυγούστου 2014 ο Hana Shams Ahmed, συντονιστής της Διεθνούς Επιτροπής Chittagong Hill Tracts Commission (CHTC), και ένας φίλος του υπέστησαν βίαιη επίθεση από οχτώ έως δέκα μέλη της οργάνωσης Somo Odhikar Andolon, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης στο Shoilopropat στο Bandarban στην Chittagong Hill Tracts· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα μέλη του τμήματος υπηρεσιών έρευνας εγκλημάτων της αστυνομίας (DB) οι οποίοι τους παρείχαν, υποτίθεται, ασφάλεια δεν παρενέβησαν, και μάλιστα εξαφανίστηκαν ενώ πραγματοποιείτο η επίθεση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η εθνοτικά και θρησκευτικά υποκινούμενη βία, συμπεριλαμβανομένης μίας επίθεσης από δεκάδες ενόπλους στις αρχές του Ιουλίου 2014 στο Μοναστήρι καλογραιών Pontifical Institute of Foreign Missions στο Boldipuku· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω επιθέσεως το μοναστήρι λεηλατήθηκε και οι καλόγριες υπέστησαν σωματικές επιθέσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιγότερο σε τέσσερις μπλόκερς και σε δύο υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά τα τελευταία δύο έτη βάσει του τμήματος 57 του νόμου περί Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο Εγκλημάτων Διεθνούς Δικαίου (ICT) του Μπαγκλαντές , το οποίο έχει ως σκοπό να διερευνήσει τα εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τον πόλεμο ανεξαρτησίας του Μπαγκλαντές, έχει μέχρι σήμερα εκδώσει δέκα αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων οκτώ θανατικών ποινών και δύο ισόβιων φυλακίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ισλαμιστής πολιτικός Abdul Quader Mollah ήταν ο πρώτος ο οποίος εκτελέστηκε· ότι υφίστανται σοβαρές και επανειλημμένες επικρίσεις για το γεγονός ότι το ICT δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτιμάται ότι πάνω από 1 000 άτομα αναμένουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής στο Μπαγκλαντές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την τραγική κατάρρευση του εργοστασίου Rana Plaza τον Απρίλιο του 2013, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και οι δυτικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης δημιούργησαν ένα σύστημα επιθεώρησης που περιλαμβάνει πάνω από 3.500 εργοστάσια ένδυσης σχετικά με τη δομική ακεραιότητα και την πυρασφάλεια, καθώς και την ηλεκτρική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι επιθεωρήσεις που διεξάγονται από τις δυτικές εταιρείες λιανικής πώλησης πραγματοποιούνται συνεχώς και έχουν δημοσιοποιηθεί, οι επιθεωρήσεις από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταπιστευματικό Ταμείο των Δωρητών, που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Συντονισμού Rana Plaza και το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, της βιομηχανίας ένδυσης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών οργανισμών, του οποίου προεδρεύει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας με σκοπό να βοηθήσει τα θύματα και τους επιζώντες, δεν έχει ακόμη επιτύχει τον στόχο δωρεών ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την εκστρατεία Clean Clothes, μόνο το ήμισυ των εταιρειών με έδρα την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που συνδέονται με εργοστάσια στο κτήριο της Rana Plaza έχουν καταβάλει συνεισφορές στο εν λόγω Καταπιστευματικό Ταμείο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις μερικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να αναφέρουν παρενοχλήσεις και εκφοβισμό προκειμένου να μην ενταχθούν ή να δημιουργήσουν συνδικάτα και λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να αναφέρονται πράξεις βίας κατά οργανωτών συνδικάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εργασιακός Νόμος του 2013 εξακολουθεί να υπολείπεται των διεθνών προτύπων όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης·

1.  συγχαίρει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές για την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, πράγμα το οποίο οδήγησε σε σημαντικές και πραγματικές βελτιώσεις για εκατομμύρια πολιτών του· επιπλέον αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι βελτιώσεις αυτές υλοποιήθηκαν με δύσκολες εσωτερικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνεχή απειλή βίαιων επιθέσεων από εξτρεμιστικές ομάδες όπως η συνδεδεμένη με το κόμμα BNP Jamaat-e-Islami· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την έγκριση του νόμου του 2014 για την πρόληψη των γάμων παιδιών που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2014·

2.  εκφράζει, όμως, την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Τάγμα Ταχείας Δράσης (RAB) και άλλες δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των θυμάτων αναγκαστικών εξαφανίσεων και των εξωδικαστικών δολοφονιών ακτιβιστών της αντιπολίτευσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την κατάργηση της θανατικής ποινής και χαιρετίζει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2014 να μετατρέψει τη θανατική ποινή από το ICT, κατά του Αντιπροέδρου του Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee, σε ισόβια κάθειρξη·

3.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να απελευθερώσει άμεσα όλους όσους είναι θύματα αναγκαστικής εξαφάνισης, εκτός εάν είναι δυνατό να τους απαγγελθούν διαπιστωμένα ποινικά αδικήματα, στην οποία περίπτωση θα πρέπει αμέσως να εναχθούν ενώπιον δικαστηρίου· καλεί τις αρχές του Μπαγκλαντές να προβούν σε έρευνες για τους υπεύθυνους δράστες, λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη για τη διοίκηση των επιχειρήσεων, και να προσάγουν τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης στα πλαίσια μιας δίκαιας δίκης· προτρέπει την κυβέρνηση να θεσπίσει ένα ανεξάρτητο σώμα για να ερευνήσει παρόμοιες περιπτώσεις και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση για τη δημιουργία μίας αποτελεσματικής και πλήρως ανεξάρτητης επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  προτρέπει την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί την ελάχιστη δυνατή δύναμη για να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη και να συμμορφωθεί πλήρως με τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την χρήση ισχύος και όπλων· καταδικάζει σθεναρά τις βίαιες επιθέσεις από ομάδες της αντιπολίτευσης κατά τόσο στρατιωτικών όσο και μη στρατιωτικών στόχων· καλεί τις ομάδες της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν μόνο σε ειρηνικές διαδηλώσεις·

5.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να επανεντάξει τις κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και του Τάγματος Ταχείας Δράσης (RAB), εκ νέου εντός των ορίων του νόμου· καλεί μετά επιτάσεως τις αρχές του Μπαγκλαντές να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία του RAB, διατάσσοντας έρευνες και διώξεις σε εικαζόμενες παράνομες εκτελέσεις από τις δυνάμεις του RAB· επισημαίνει ότι θα παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες στην υπόθεση ανθρωποκτονίας Narayanganj, στην οποία τρεις αξιωματικοί του RAB έχουν συλληφθεί και αναμένουν τις δικαστικές διαδικασίες σε συνέχεια της απαγωγής και της δολοφονίας επτά ατόμων στο Narayanganj τον Απρίλιο του 2014·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου και προσιτού δικαστικού συστήματος για την ενίσχυση του σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πληθυσμού, και της μεταρρύθμισης του Δικαστηρίου Εγκλημάτων του Διεθνούς Δικαίου· αναγνωρίζει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά το δικαστικό σώμα, την ασφάλεια και τα θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένων των αυξανόμενων απειλών στην περιοχή από τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Αλ Κάιντα·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τον προτεινόμενο νόμο σχετικά με τις ΜΚΟ· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με ανεξάρτητες ομάδες για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και να διασφαλίσει ότι, εάν ενδεχομένως εγκριθεί, θα συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και τις συμβάσεις για τα πολιτικά δικαιώματα τις οποίες το Μπαγκλαντές έχει δεσμευτεί να σεβαστεί·

8.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να αναγνωρίσει και να σεβαστεί την ελευθεροτυπία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης και να επιτρέψει σε ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της λογοδοσίας και την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από τις αρχές του Μπαγκλαντές να ανακαλέσουν τη νέα πολιτική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους επιτρέποντας την ελευθερία λόγου και έκφρασης·

9.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις εθνοτικά και θρησκευτικά υποκινούμενης βίας· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να προσφέρει καλύτερη προστασία και εγγυήσεις στις μειονότητες όπως οι Ινδουιστές, οι Βουδιστές και οι Χριστιανοί, αλλά επίσης και οι Μπιχάρι· χαιρετίζει τη σύλληψη των υπόπτων σε σχέση με την εγκληματική επίθεση στη μονή στο Boldipuku·

10.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εξασφαλίσει την επιβολή των εργασιακών νόμων και προτρέπει για περαιτέρω μεταρρύθμιση αυτών ώστε να συμμορφωθούν με τα πρότυπα του ILO (ΔΟΕ), ιδίως δε τη δυνατότητα για τους εργαζόμενους να σχηματίζουν ελεύθερα και να προσχωρούν σε συνδικάτα·

11.  λαμβάνει γνώση των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων στη βιομηχανία ένδυσης, αλλά προτρέπει την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε με την ΔΟΕ τον Μάιο του 2013 συμπεριλαμβανομένων της πρόσληψης και κατάρτισης των επιθεωρητών και των διεξοδικών επιθεωρήσεων, με δημόσια μητρώα, των χιλιάδων εργοστασίων που διαθέτει η χώρα· προτρέπει τους υπογράφοντες τη συμφωνία σχετικά με την πυρασφάλεια στο Μπαγκλαντές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την αποζημίωση προς τα θύματα καθώς και τα ελάχιστα πρότυπα·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2014 το συνολικό ποσό το οποίο είχε συγκεντρωθεί από εθελοντικές δωρεές εταιρειών στο Καταπιστευματικό Ταμείο Δωρητών ανήρχετο μόνο σε 17 εκατομμύρια δολάρια, αφήνοντας υπόλοιπο 23 εκατομμύρια δολάρια· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι η αρχή της προαιρετικής προσέγγισης έχει αποτύχει σε σχέση με την αντιμετώπιση των θυμάτων της καταστροφής στο Rana Plaza και ότι απαιτείται επειγόντως ένας υποχρεωτικός μηχανισμός·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνησης και το κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας
PDF 489kWORD 115k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (2014/2841(RSP))
P8_TA(2014)0025RC-B8-0118/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΣ) και την Ουκρανία, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία(1), της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία(2), της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με ρωσικές πιέσεις στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ιδιαίτερη την αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας(3) και της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 22ας Ιουλίου και της 15ης Αυγούστου, και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Αυγούστου 2014 για την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την απαγωγή του εσθονού αστυνομικού,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του NATO της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 στην Ουαλία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή υπουργική δήλωση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης/σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας (ΑΑ/DCFTA) της 12ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλοκαίρι του 2014 σημαδεύτηκε από την περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων στην ανατολική Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, τουλάχιστον 3 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί και εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκαταλείψει τις περιοχές των συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κόστος της σύρραξης, περιλαμβανομένου του κόστους ανασυγκρότησης των ανατολικών περιοχών αποτελεί πηγή σοβαρών ανησυχιών σε σχέση με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τριμερής Ομάδα Επαφής συμφώνησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 στο Μινσκ για μια κατάπαυση του πυρός που ετέθη σε ισχύ την ίδια ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία περιελάμβανε επίσης ένα πρωτόκολλο σε 12 σημεία που καλύπτει την ελευθέρωση των ομήρων, μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, την απόσυρση από την Ουκρανία κάθε είδους παράνομων ένοπλων ομάδων, στρατιωτικού εξοπλισμού και μισθοφόρων, και μέτρα για την αποκέντρωση στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάπαυση του πυρός παραβιάσθηκε επανειλημμένα, κυρίως από τις ρωσικές τακτικές δυνάμεις και τους αυτονομιστές, ήδη από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 σε περιοχές κοντά στη Μαριούπολη και στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ, με προσπάθειες βολιδοσκόπησης της ουκρανικής άμυνας σε πολλές άλλες περιοχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η Ρωσία ενίσχυσε τη στρατιωτική παρουσία της στο ουκρανικό έδαφος και την υλικοτεχνική υποστήριξη των αυτονομιστικών πολιτοφυλακών μέσω σταθερής ροής όπλων, πυρομαχικών, τεθωρακισμένων οχημάτων και εξοπλισμού, μισθοφόρων και στρατιωτών χωρίς διακριτικά, παρά τις εκκλήσεις της ΕΕ να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της κρίσης η Ρωσική Ομοσπονδία συσσωρεύει στρατεύματα και στρατιωτικό υλικό στα σύνορα με την Ουκρανία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση και έμμεση στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης της Κριμαίας, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και της Συμφωνίας της Βουδαπέστης του 1994· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει τη Συνθήκη επί των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Αυγούστου 2014 ζήτησε προτάσεις για την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ σαν απάντηση στις ρωσικές ενέργειες αποσταθεροποίησης της ανατολικής Ουκρανίας· ότι οι προτάσεις αυτές ετέθησαν σε ισχύ στις 12 Σεπτεμβρίου 2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουνίου 2014 η ΕΕ και η Ουκρανία, αφού υπέγραψαν στις 21 Μαρτίου 2014 τις πολιτικές διατάξεις της συμφωνίας σύνδεσης (AA), υπέγραψαν επισήμως το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Βερχόβνα Ράντα επικύρωσαν ταυτόχρονα τη συμφωνία σύνδεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 η Επιτροπή ανακοίνωσε πως η προσωρινή εφαρμογή της DCFTA αναβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015· ότι τούτο θα οδηγήσει σε παράταση των μονομερών εμπορικών προτιμήσεων που η ΕΕ έχει παραχωρήσει στην Ουκρανία και που επρόκειτο να λήξουν φέτος την 1η Νοεμβρίου 2014·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Αυγούστου 2014 η ρωσική κυβέρνηση εξέδωσε ένα κατάλογο προϊόντων προέλευσης ΕΕ, ΗΠΑ, Νορβηγίας, Καναδά και Αυστραλίας των οποίων η είσοδος στη ρωσική αγορά απαγορεύεται για περίοδο ενός έτους· ότι η ΕΕ θα επηρεαστεί περισσότερο, επειδή η Ρωσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και η έκτη μεγαλύτερη αγορά για τα αλιευτικά προϊόντα κι ότι το 73% των απαγορευμένων εισαγωγών ήταν από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικοί περιορισμοί που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Ρωσία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο εμπορικές συναλλαγές αξίας 5 δισεκατομμυρίων EUR και να επηρεάσουν τα εισοδήματα 9,5 εκατομμυρίων ατόμων στην ΕΕ που εργάζονται στις πλέον θιγόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση εισαγωγής τροφίμων ΕΕ στη ρωσική αγορά που έπληξε ιδιαίτερα τον τομέα των οπωροκηπευτικών, καθώς και τους τομείς γαλακτοκομικών και κρέατος, θα μπορούσε να έχει ως παράπλευρη επίπτωση μια υπερπροσφορά στην εσωτερική αγορά, ενώ η απαγόρευση των ευρωπαϊκών αλιευτικών προϊόντων στη ρωσική αγορά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε κάποια κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των απαγορευμένων αλιευτικών προϊόντων ανέρχεται σε σχεδόν 144 εκατ. EUR·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία υποσκάπτει την ασφάλεια της ΕΕ παραβιάζοντας τακτικά τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, των κρατών της Βαλτικής και της Ουκρανίας, καθώς και μέσω της πρόσφατης διακοπής τροφοδοσίας της Πολωνίας με φυσικό αέριο, σε ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 45% των ρωσικών εξαγωγών προς τη χώρα αυτή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ επανεπιβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ στηρίζει την Ουκρανία απέναντι στην αποσταθεροποιητική επιρροή της Ρωσίας, προσέφερε βοήθεια προς ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία και να τερματίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συνεχίζει να προσβλέπει σε μια εποικοδομητική σχέση συνεργασίας με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και διακήρυξε ότι παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη Ρωσία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραγική κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών στην περιφέρεια του Ντονέτσκ προκάλεσε τον αποτροπιασμό της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και η ΕΕ ζήτησαν τη διενέργεια διεξοδικής διεθνούς έρευνας όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος, και ότι η προσαγωγή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη συνιστά ηθική και νομική υποχρέωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Mykola Zelenec, επίτιμος πρόξενος της Λιθουανίας στο Λουγκάνσκ, απήχθη και εφονεύθη με βάναυσο τρόπο από αντάρτες·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Μινσκ και καλεί όλες τις πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη και καλόπιστη εφαρμογή της, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη μιας πραγματικής ειρηνευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων του μόνιμου και αποτελεσματικού ελέγχου της ουκρανικής μεθορίου υπό τον επαλήθευση του ΟΑΣΕ, της πλήρους και άνευ όρων απόσυρσης των ρωσικών στρατευμάτων, των παράνομων ένοπλων ομάδων, του στρατιωτικού εξοπλισμού και των μισθοφόρων από το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Ουκρανίας, και της απελευθέρωσης των ομήρων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παραβιάζεται επανειλημμένα, κυρίως από τα ρωσικά στρατεύματα και τις δυνάμεις των αυτονομιστών, και ότι αυτές συνεχίζουν να ενισχύονται· τονίζει με έμφαση ότι η διένεξη αυτή θα πρέπει να λυθεί μόνο με πολιτικά μέσα·

2.  καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός και να απέχουν από κάθε ενέργεια ή κίνηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία· εκφράζει, ωστόσο, την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρόσχημα για τα ρωσικά στρατεύματα για να αναδιαταχθούν και να συνεχίσουν την επίθεση με σκοπό τη δημιουργία ενός «χερσαίου διαδρόμου» προς την Κριμαία και πέρα από αυτή, έως την Υπερδνειστερία·

3.  καταδικάζει έντονα τη Ρωσική Ομοσπονδία για τον ακήρυχτο «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας τακτικές ρωσικές δυνάμεις και υποστηρίζοντας παράνομα οπλισμένες ομάδες· υπογραμμίζει ότι αυτές οι ενέργειες της ρωσικής ηγεσίας συνιστούν απειλή όχι μόνο για την ενότητα και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας αλλά και για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου· καλεί τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως όλες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτει στην Ουκρανία, να απαγορεύσει την εισροή μαχητών και όπλων στην ανατολική Ουκρανία και να δώσει τέλος στην άμεση ή έμμεση υποστήριξη των ενεργειών των δυνάμεων των αυτονομιστών στο έδαφος της Ουκρανίας·

4.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των συνόρων της Ουκρανίας, και του δικαιώματος της στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό· επαναλαμβάνει ότι η διεθνής κοινότητα δεν θα αναγνωρίσει την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης ούτε τις απόπειρες δημιουργίας ψευδοδημοκρατιών στο Ντονμπάς· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει τις εισαγωγές προϊόντων από την Κριμαία, εφόσον δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό προέλευσης των ουκρανικών αρχών· επιπλέον, καταδικάζει την αναγκαστική «πολιτογράφηση» ουκρανών πολιτών στην Κριμαία, τον διωγμό των Ουκρανών και Τατάρων της Κριμαίας, και τις απειλές εκ μέρους των αυτοανακηρυχθέντων ηγετών κατά των πολιτών της Κριμαίας που εξέφρασαν ενδιαφέρον να ψηφίσουν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές·

5.  υπογραμμίζει ότι ο ΟΑΣΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία λόγω της πείρας του στην αντιμετώπιση ένοπλων συγκρούσεων και κρίσεων, καθώς και επειδή τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία είναι μέλη του· ζητεί από τα κράτη μέλη, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση και διεύρυνση της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία, τόσο από άποψη έμπειρου προσωπικού όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποστήριξης και εξοπλισμού· τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, παρατηρητών του ΟΑΣΕ σε όλα τα σημεία των ουκρανορωσικών συνόρων που βρίσκονται επί του παρόντος υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών·

6.  υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση και η ατζέντα σύνδεσης πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Ουκρανίας· επαναλαμβάνει ότι αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα με τρόπο άρρηκτο και συνεργικό· τονίζει την ανάγκη για ειρηνικό διάλογο και αποκέντρωση που θα εξασφαλίζει ωστόσο ότι η εξουσία σε ολόκληρη την επικράτεια εξακολουθεί να ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, κατοχυρώνοντας έτσι την ενότητα της Ουκρανίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων της ουκρανικής κοινωνίας και ζητεί να τεθεί σε εφαρμογή μια βιώσιμη διαδικασία συμφιλίωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η καθιέρωση εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς και η αποφυγή της προπαγανδιστικής δράσης και της ρητορικής του μίσους, που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη διαμάχη· υπογραμμίζει ότι σε ένα τέτοιο διάλογο χωρίς αποκλεισμούς πρέπει να συμμετέχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι πολίτες όλων των περιφερειών και των μειονοτήτων·

7.  χαιρετίζει την ταυτόχρονη επικύρωση των συμφωνιών ΑΑ/DCFTA από τη Βερχόβνα Ράντα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που δείχνει τη δέσμευση αμφοτέρων των πλευρών για την επιτυχή εφαρμογή της· λαμβάνει υπό σημείωση την τελική αναβολή της προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας DCFTA ΕΕ-Ουκρανίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και αντ’ αυτής την παράταση των μονομερών εμπορικών μέτρων που συνιστούν de facto ασύμμετρη εφαρμογή της συμφωνίας· εκφράζει τη λύπη του για τα έκτακτα μέτρα και το επίπεδο πίεσης που ασκείται από τη Ρωσία· δηλώνει ότι η συμφωνία δεν μπορεί και δεν πρόκειται να αλλάξει, και ότι αυτό κατέστη σαφές από την επικύρωσή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να προχωρήσουν γρήγορα στην επικύρωση των συμφωνιών AA/DCFTA με την Ουκρανία· λαμβάνει υπό σημείωση τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ΑΑ/DCFTA με την Ουκρανία και ευελπιστεί ότι θα συμβάλουν στην επίλυση τυχόν παρανοήσεων·

8.  τονίζει ότι οι προσεχείς μήνες μέχρι την εφαρμογή των συμφωνιών ΑΑ/DCFTA θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του αναγκαίου μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος, της οικονομίας και της κοινωνίας στην Ουκρανία, σε συμφωνία με την ατζέντα σύνδεσης· χαιρετίζει το αναγγελθέν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Προέδρου Ποροσένκο, που περιλαμβάνει νόμους σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αποκέντρωση και την αμνηστία· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επεξεργαστούν επειγόντως μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη δέσμη οικονομικής στήριξης και βοήθειας για την Ουκρανία, και ιδίως για τους πολίτες στο ανατολικό μέρος της χώρας, προκειμένου να στηριχθεί η διαδικασία πολιτικής λύσης και εθνικής συμφιλίωσης·

9.  σημειώνει τους νόμους σχετικά με το ειδικό καθεστώς ορισμένων περιοχών των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και σχετικά με την αμνηστία, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βερχόβνα Ράντα στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, ως σημαντική συμβολή στην αποκλιμάκωση στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνευσης του Προέδρου της Ουκρανίας·

10.  υποστηρίζει τα περιοριστικά μέτρα κατά της Ρωσίας που η ΕΕ υιοθέτησε κατά τη θερινή περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας και σημειώνει την έναρξη εφαρμογής τους στις 12 Σεπτεμβρίου 2014· είναι της άποψης ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις πρέπει να σχεδιαστούν με τρόπο που να μην αφήνει περιθώρια σε εταιρείες που συνδέονται με το Kρεμλίνο να τις παρακάμψουν· ζητεί από την ΕΕ να παρακολουθεί στενά ορισμένες μορφές οικονομικής συνεργασίας, όπως οι ανταλλαγές με μετοχές και οι κοινοπραξίες·

11.  τονίζει τη δυνατότητα αναστροφής ή κλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, ανάλογα με την κατάσταση στην Ουκρανία·

12.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να θεσπίσουν σαφή δέσμη κριτηρίων αναφοράς, τα οποία, όταν εκπληρωθούν, θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη θέσπιση νέων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας ή να οδηγήσουν σε άρση των προηγούμενων· πιστεύει ότι αυτά τα κριτήρια αναφοράς πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και των μισθοφόρων από το έδαφος της Oυκρανίας· διακοπή της προμήθειας όπλων και εξοπλισμού στους τρομοκράτες· πλήρη σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία· εγκαθίδρυση ουσιαστικών μηχανισμών διεθνούς ελέγχου και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός· και, τέλος, επαναφορά ολόκληρης της ουκρανικής επικράτειας υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να μην εξετάσουν το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων πριν από την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων, και να είναι έτοιμα να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις, εάν η Ρωσία προβεί σε ενέργειες που υπονομεύουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή πυροδοτούν τις εντάσεις στην Ουκρανία·

13.  υπενθυμίζει ότι τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ συνδέονται άμεσα με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία που συνιστούν η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και η αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, ενώ τα εμπορικά μέτρα που έλαβε η Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά της Ουκρανίας και άλλων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που συνήψαν πρόσφατα συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, είναι αδικαιολόγητα· καλεί την ΕΕ να εξετάσει τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και από το σύστημα Swift·

14.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις των ρωσικών «αντιμέτρων» και να λάβει γρήγορα μέτρα για την υποστήριξη των παραγωγών που πλήττονται από τους ρωσικούς εμπορικούς περιορισμούς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, και παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να ανταποκρίνεται καλύτερα σε παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει ουσιαστικά και έγκαιρα τους ευρωπαίους παραγωγούς που πλήττονται· εκφράζει τη λύπη του για την αναστολή των έκτακτων μέτρων στήριξης των αγορών ευαλλοίωτων φρούτων και λαχανικών, αλλά καταδικάζει και κάθε κατάχρηση των μέτρων στήριξης· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό ένα νέο πρόγραμμα·

15.  καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει στενά τις αγορές γεωργικών προϊόντων, τροφίμων, προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, να ενημερώνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τυχόν αλλαγές και να αξιολογήσει την επίπτωση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να επεκταθεί ενδεχομένως ο κατάλογος των καλυπτόμενων προϊόντων και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός των 125 εκατομμυρίων EUR· προτρέπει την Επιτροπή να μην περιοριστεί σε μέτρα για τις αγορές, αλλά επίσης να λάβει μεσοπρόθεσμα μέτρα για να ενισχυθεί η παρουσία της ΕΕ στις αγορές τρίτων χωρών (π.χ. δραστηριότητες προώθησης προϊόντων)·

16.  εξετάζει τη δυνατότητα άντλησης ευρωπαϊκών πόρων και από άλλες πηγές πέραν των αγροτικών κονδυλίων, δεδομένου ότι η κρίση έχει πρωτίστως πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι το αποτέλεσμα μιας ανεπάρκειας της αγοράς ή δυσμενών καιρικών συνθηκών·

17.  υπογραμμίζει ότι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη στη Ρωσία εξαρτώνται από την εμφάνιση μιας πραγματικής δημοκρατίας και τονίζει ότι η μελλοντική ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας θα εξαρτηθεί από τις προσπάθειες για την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ρωσίας·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνταν από τις παράνομες ένοπλες ομάδες στην ανατολική Ουκρανία και ζητεί την απελευθέρωση των ουκρανών κρατουμένων που βρίσκονται στη Ρωσική Ομοσπονδία· σημειώνει ιδίως την περίπτωση της ουκρανής εθελόντριας Ναντέζντα Σαβτσένκο, που συνελήφθη από τους αυτονομιστές τον Ιούνιο του 2014, μεταφέρθηκε στη Ρωσία και κρατείται εκεί ακόμα· επισημαίνει επίσης τις περιπτώσεις των κινηματογραφιστών και δημοσιογράφων Oleg Sentsov, Oleskiy Chierny, Gennadiy Afanasiev και Aleksandr Kolchenko, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κριμαία·

19.  επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση του ΝΑΤΟ ότι θα δώσει προτεραιότητα στη συλλογική ασφάλεια και στην τήρηση του άρθρου 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον· επικροτεί τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ για αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των ανατολικών συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας της κοινής δύναμης ιδιαίτερα υψηλής ετοιμότητας (VJTF), μιας εκ περιτροπής μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ και της εγκατάστασης υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς προσπαθειών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ουκρανίας να εγγυάται την ασφάλεια της· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερές επίπεδο μπορούν να προσφέρουν στην Ουκρανία τα όπλα, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για την ασφάλεια και την άμυνα· υπογραμμίζει, ωστόσο, με έμφαση ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στην ουκρανική κρίση·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανεξάρτητης, ταχείας και πλήρους διερεύνησης των αιτίων της κατάρριψης του αεροσκάφους της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών, μιας έρευνας που ανατέθηκε στο Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφαλείας, και την ανάγκη προσαγωγής των υπευθύνων της πτώσης στη δικαιοσύνη· σημειώνει ότι το Ολλανδικό Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 την προκαταρκτική έκθεσή του σχετικά με τη διερεύνηση του δυστυχήματος της MH17· τονίζει ότι, με βάση τα μέχρι σήμερα προκαταρκτικά ευρήματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν τεχνικά ή λειτουργικά προβλήματα στο αεροσκάφος ή το πλήρωμα, και ότι η ζημία που παρατηρήθηκε στο εμπρόσθιο τμήμα φαίνεται να δείχνει ότι το αεροσκάφος δέχθηκε μεγάλο αριθμό αντικειμένων υψηλής ενέργειας που το διαπέρασαν προερχόμενα απ’ έξω· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αντάρτες εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ερευνητών στην περιοχή της πρόσκρουσης, και ζητεί από όλες τις πλευρές να διευκολύνουν άμεσα την πρόσβαση·

21.  πιστεύει θερμά ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ στις ρωσικές απειλές είναι να παραμείνει ενωμένη και να απευθύνεται με μία φωνή προς τη Ρωσία· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία, να εγκαταλείψει το σχέδιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και να βρει μια νέα, ενιαία προσέγγιση·

22.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά τον επικείμενο χειμώνα· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής στον πληθυσμό στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, στα άτομα που έχουν μετακινηθεί στο εσωτερικό της χώρας και στους πρόσφυγες· συμφωνεί με την πρόσφατη προειδοποίηση που απηύθυνε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σχετικά με την έκτακτη ανάγκη που αντιμετωπίζει η ανατολική Ουκρανία στον τομέα της υγείας, δεδομένου ότι τα νοσοκομεία υπολειτουργούν και υπάρχει έλλειψη φαρμάκων και εμβολίων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής να διαθέσει 22 εκατομμύρια EUR για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια για την Ουκρανία· ζητεί μια περαιτέρω επείγουσα προσπάθεια υπό τη σημαία και την εποπτεία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μιας εφοδιοπομπής με ανθρωπιστική βοήθεια ως συμβολή για τη στήριξη των πλέον δεινοπαθούντων· υπενθυμίζει ότι η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην ανατολική Ουκρανία πρέπει να υλοποιείται σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, και σε στενό συντονισμό με την κυβέρνηση της Ουκρανίας, τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ)· εκφράζει τον βαθύ σεβασμό του στο τεράστιο έργο που επιτελούν ομάδες ουκρανών πολιτών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά την απομάκρυνση των παιδιών και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και τροφίμων·

23.  παροτρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει την προετοιμασία της τρίτης φιλόδοξης δέσμης μακροοικονομικής συνδρομής για την Ουκρανία, καθώς και να αναλάβει καίριο ρόλο για τη διοργάνωση της διάσκεψης δωρητών για την Ουκρανία, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2014, με τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών, διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δεσμευθεί η διεθνής κοινότητα να στηρίξει την οικονομική και πολιτική σταθεροποίηση και τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία·

24.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι ουκρανικές αρχές για να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και ιδίως για να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά θα μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν στα σχολεία που υφίστανται τις επιπτώσεις της σύγκρουσης· υπενθυμίζει τη σημασία της παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλα τα παιδιά που ήρθαν ευθέως αντιμέτωπα με βίαια γεγονότα·

25.  καταδικάζει έντονα την παράνομη απαγωγή ενός εσθονού πράκτορα της αντικατασκοπείας από το εσθονικό έδαφος στη Ρωσία και καλεί τις ρωσικές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως τον κ. Kohver και να επιτρέψουν την ασφαλή επιστροφή του στην Εσθονία·

26.  θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να περιοριστεί η εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και άλλα αυταρχικά καθεστώτα· ζητεί, επιπλέον, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2014 να υιοθετήσει ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον επικείμενο χειμώνα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις γειτονικές χώρες όπως την Ουκρανία·

27.  εφιστά την προσοχή στις πρόσφατες αξιόπιστες εκθέσεις σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές των συγκρούσεων, οι οποίες διαπράττονται κυρίως από τα ρωσικά τακτικά στρατεύματα και τους αυτονομιστές· υποστηρίζει την έκκληση προς την ουκρανική κυβέρνηση για δημιουργία ενός ενιαίου και τακτικά επικαιροποιούμενου μητρώου στο οποίο να καταχωρίζονται όλα τα καταγγελλόμενα περιστατικά απαγωγών, και για τη διεξοδική και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για κατάχρηση βίας, κακομεταχείριση και βασανιστήρια·

28.  χαιρετίζει την έγκριση, από την Επιτροπή, της 4ης έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων από την Ουκρανία, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου για μετάβαση στο δεύτερο στάδιο· εμμένει στην ταχεία οριστικοποίηση του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, η οποία θα αποτελέσει συγκεκριμένη απάντηση στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του λαού που διαδήλωσε την πλατεία Μαϊντάν· επαναλαμβάνει, στο μεταξύ, την έκκλησή του για την άμεση θέσπιση προσωρινών, απλούστατων και μη δαπανηρών διαδικασιών θεώρησης·

29.  ζητεί τη συνέχιση των τριμερών συνομιλιών για την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία, η οποία έχει ανασταλεί από τον Ιούνιο του 2014, προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος να αποκατασταθεί· επαναλαμβάνει την ανάγκη διασφάλιση του εφοδιασμού μέσω αντιστροφής της ροής αερίου από τις γειτονικές χώρες της ΕΕ προς την Ουκρανία·

30.  ζητεί από την ΕΕ να αντιμετωπίζει την αποθήκευση φυσικού αερίου, τους αγωγούς διασύνδεσης και τις εγκαταστάσεις αντίστροφης ροής ως στοιχεία στρατηγικής σημασίας και, κατά συνέπεια, να ρυθμίζει το μερίδιο των επιχειρήσεων από τρίτες χώρες που συνάπτουν συμβάσεις σε αυτούς τους τομείς ζωτικής σημασίας· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες συμφωνίες με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού φυσικού αερίου South Stream·

31.  τονίζει την ανάγκη ριζικής βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, της ανεξαρτησίας και ανθεκτικότητάς της σε εξωτερικές πιέσεις, μέσω της ενοποίησης των ενεργειακών τομέων, της περαιτέρω ανάπτυξης των ενεργειακών υποδομών στις χώρες της γειτονίας της ΕΕ και της ανάπτυξης ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των εν λόγω χωρών και της ΕΕ, σε συμφωνία με τους στόχους της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και την ανάγκη εφαρμογής των εν λόγω έργων κοινού ενδιαφέροντος κατά απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρως λειτουργούσα ελεύθερη αγορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη·

32.  επιδοκιμάζει την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να σταματήσει την παράδοση των ελικοπτεροφόρων Μιστράλ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν παρόμοια στάση όσον αφορά τις εξαγωγές που δεν καλύπτονται από τις κυρώσεις της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα όπλα και τα υλικά διπλής χρήσης· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω σύμβαση, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα αντέβαινε στον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και στην κοινή θέση του 2008 στην οποία ορίζονται κοινοί κανόνες σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να σεβαστούν πλήρως την απαγόρευση πώλησης όπλων και την απαγόρευση των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης για στρατιωτικές τελικές χρήσεις·

33.  χαιρετίζει την απόφαση διενέργειας πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου 2014 και αναμένει από την κυβέρνηση ότι θα εξασφαλίσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές· καλεί την Ουκρανία να θεσπίσει τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών τους και να αντιμετωπίσει πλήρως όλα τα προβλήματα που αναφέρονται στα πορίσματα και τα συμπεράσματα της αποστολής παρατηρητών ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ για τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βερχόβνα Ράντα να λάβουν μέρος στις εκλογές και όλες τις πλευρές να σεβασθούν απολύτως το εκλογικό αποτέλεσμα· εκφράζει την ελπίδα ότι θα σχηματισθεί μια ισχυρή πλειοψηφία για τις σημαντικές προκλήσεις και τις αναγκαίες μελλοντικές μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει τις δυνάμεις των ανταρτών στην ανατολική Ουκρανία να μην παρακωλύουν την εκλογική διαδικασία και να κατοχυρώσουν το θεμελιώδες δικαίωμα των κατοίκων του Ντονμπάς να εκλέξουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους· αναλαμβάνει τη δέσμευση να στείλει εκλογικούς παρατηρητές για να εποπτεύσουν τις εν λόγω εκλογές και ζητεί μια εκτενή διεθνή αποστολή παρακολούθησης εκλογών για να επιβλέψει αυτές τις κρίσιμες εκλογές που θα γίνουν υπό τις παρούσες δυσχερείς συνθήκες·

34.  τονίζει ότι η Ρωσία έχει σήμερα, λιγότερο από ποτέ άλλοτε, λόγους να επικρίνει τη συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας ή να αντιδρά με αδικαιολόγητους εμπορικούς περιορισμούς και στρατιωτικές επιθέσεις· εκφράζει την ανησυχία του μήπως η νέα αυτή εξέλιξη αποτελέσει κίνητρο για να κλιμακώσει η Ρωσία την εκφοβιστική πολιτική της απέναντι στην Ουκρανία και να την τραβήξει στη δική της σφαίρα επιρροής· φοβάται τον κίνδυνο επέκτασης σε Γεωργία και Μολδαβία·

35.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ρωσική ηγεσία αντιμετωπίζει την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ ως κίνδυνο για τα δικά της πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα· τονίζει ότι, αντίθετα, η Ρωσία θα κερδίσει από την αύξηση των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ η ασφάλεια της Ρωσίας θα βελτιωθεί, μέσα σε ένα σταθερό και προβλέψιμο γειτονικό περιβάλλον· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο αποσταθεροποίησης της περιοχής, μέσω της απαγόρευσης εισαγωγών για διάφορα προϊόντα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία, και πιο πρόσφατα με την κατάργηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στο πλαίσιο της ΚΑΚ με την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία και με την επαναφορά, στη συνέχεια, των δασμών του πλέον ευνοούμενου κράτους (ΠΕΚ) για τα προϊόντα που προέρχονται από τις χώρες αυτές·

36.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η συμφωνία αυτή δεν συνιστά τον τελικό στόχο των σχέσεων της ΕΕ με την Ουκρανία· τονίζει επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, η Ουκρανία –όπως και κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος– έχει ευρωπαϊκή προοπτική και μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τον όρο ότι τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και εγγυάται το κράτος δικαίου·

37.  τονίζει ότι οι σχέσεις εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία θα πρέπει να αποκατασταθούν όταν η Ρωσία αποδείξει ότι συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο, συμβάλλει ενεργά και χωρίς αμφισημίες στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην ουκρανική κρίση και σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και των άλλων χωρών της ανατολικής εταιρικής σχέσης και των γειτόνων της· καλεί τη νέα ΥΕ/ΑΠ να αναλάβει προδραστικό ρόλο στο θέμα της διευκόλυνσης του διαλόγου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και στον διάλογο της ΕΕ με τη Ρωσία, όπως επίσης και σε σχέση με την προώθηση ειρηνικών λύσεων στις συγκρούσεις· εκτιμά, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τρόπους συνεργασίας της ΕΕ με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0170.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0248.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0457.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0009.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0101.


Αντίδραση της ΕΕ στην έξαρση της επιδημίας 'Έμπολα'
PDF 466kWORD 77k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα (2014/2842(RSP))
P8_TA(2014)0026RC-B8-0107/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) της 8ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία»,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας του ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την αντιμετώπιση του ιού Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Αυγούστου 2014, σχετικά με την κρίση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στις 27 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την υγεία Επιτρόπου Tonio Borg, της 8ης Αυγούστου 2014 σχετικά με την εμφάνιση της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου για την ανάπτυξη Andris Piebalgs και της αρμόδιας για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων Επιτρόπου Kristalina Georgieva, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την «αντιμετώπιση από την ΕΕ της εμφάνισης της επιδημίας Έμπολα»,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2014 με σκοπό τον συντονισμό της αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ) «Στήριξη της Δυτικής Αφρικής για την επιδημία Έμπολα» (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ειδική ενημέρωση του ΟΗΕ για τον Έμπολα από τη Δρ. Joanne Liu, διεθνή πρόεδρο των Ιατρών Χωρίς Σύνορα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Άμυνας της Λιβερίας, Brownie Samukai, πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τον κίνδυνο που απειλεί την ύπαρξη της χώρας του λόγω της επιδημίας του Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Σεπτεμβρίου όπου η κρίση που προκάλεσε ο Έμπολα θα βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του ιού Έμπολα (EVD) επισήμως γνωστή ως αιμορραγικός πυρετός Έμπολα, είναι μια σοβαρή, συχνά θανατηφόρος ασθένεια στους ανθρώπους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη στιγμή που η επιδημία Έμπολα δηλώθηκε επίσημα στις 22 Μαρτίου 2014 στη Γουινέα, εξαπλώθηκε σε άλλες τέσσερις χώρες (Λιβερία, Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε και Σενεγάλη), έχει προσβάλει περίπου 4 000 ανθρώπους και προκαλέσει περισσότερους από 2 000 θανάτους και έχοντας επίσης κατά νου ότι υπάρχουν επίσης κρούσματα ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον ιό και θάνατοι που δεν έχουν δηλωθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής, μολονότι μια χωριστή εκδήλωση του ιού παρατηρείται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι η εμφάνιση της νόσου είχε υποτιμηθεί και υπολογίζει ότι ο αριθμός των ασθενών θα μπορούσε να υπερβεί τους 20.000 κατά τους επόμενους τρεις μήνες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΥ έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη καταγραφείσα επιδημία από άποψη κρουσμάτων, θανάτων και γεωγραφικής εξάπλωσης και κήρυξε την κρίση «έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία» που απαιτεί συντονισμένη διεθνή αντιμετώπιση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών, τα οποία ζουν σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα, και ότι οι γυναίκες (αντιπροσωπεύουν το 75% των περιστατικών) έχουν πληγεί δυσανάλογα από τον ιό εξαιτίας του ρόλου τους στην παροχή φροντίδας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ απαριθμεί σειρά πολύ συγκεκριμένων και άμεσων μέτρων με σκοπό να σταματήσει η συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού Έμπολα ανά τον κόσμο εντός 6 έως 9 μηνών, με ταυτόχρονα ταχεία διαχείριση των συνεπειών οιασδήποτε περαιτέρω διεθνούς εξάπλωσης και αναγνώριση της ανάγκης να εξετασθεί, παράλληλα, ο ευρύτερος κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της επιδημίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο δραστήριες επί τόπου ΜΚΟ όπως οι Médecins Sans Frontières και η Διεθνής Ομοσπονδία των Εταιριών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου κατακρίνουν τη διεθνή προσπάθεια ως επικίνδυνα ανεπαρκή, καθώς οι εξαιρετικά περιορισμένες ικανότητες επί τόπου έχουν ως αποτέλεσμα κρίσιμης σημασίας κενά σε όλες τις πτυχές της αντιμετώπισης: ιατρική υποστηρικτική μέριμνα, κατάρτιση του υγειονομικού προσωπικού, έλεγχος λοιμώξεων, ιχνηλάτηση επαφών, επιδημιολογική εποπτεία, συστήματα ειδοποίησης και παραπομπής ασθενών, εκπαίδευση και κινητοποίηση στο πλαίσιο της κοινότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΓΔ DEVCO) και η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (ΓΔ ECHO) της Επιτροπής έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 147 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, την παροχή θεραπείας και βασικού εξοπλισμού σε άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό και την κινητοποίηση εμπειρογνωμόνων στον ανθρωπιστικό τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 11,9 εκατομμύρια EUR από τα 147 που δεσμεύθηκαν προορίζονται ειδικά για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι οργανώσεις εταίροι που δραστηριοποιούνται επί τόπου έχουν επισημάνει ότι προκειμένου να απομονωθούν και να θεραπευτούν οι ασθενείς υπάρχει επείγουσα ανάγκη, όχι μόνον για κονδύλια, αλλά και για επιχειρησιακή ικανότητα, συμπεριλαμβανομένου ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση μέσω του Κέντρου Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (ERCC) που θα πρέπει να χρησιμεύει ως πλατφόρμα για το συντονισμό της προερχόμενης από την ΕΕ βοήθειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή εμπειρογνώμονες του ανθρωπιστικού τομέα για να παρακολουθούν την κατάσταση και να επικοινωνούν με τις οργανώσεις εταίρους και τις τοπικές αρχές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ικανότητα να κινητοποιούν ομάδες άμεσης αντιμετώπισης για να εξασφαλιστούν η έγκαιρη διάγνωση, η απομόνωση (ύποπτα κρούσματα και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε διαφορετικούς θαλάμους), η παρακολούθηση των προσώπων επαφής και ο εντοπισμός των αλυσίδων μετάδοσης, τα μέτρα για την ταφή, την εκπαίδευση και την τοπική υποστήριξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες χώρες υποφέρουν ήδη από έλλειψη τροφίμων και καθαρού νερού και οικονομική κατάρρευση που προκλήθηκε από τη διαταραχή του εμπορίου, των εμπορικών πτήσεων και των εργασιών συγκομιδής μετά το ξέσπασμα της επιδημίας, πράγμα που οδηγεί σε κοινωνική αναταραχή, φυγή, χάος, απειλές για τη δημόσια τάξη και περαιτέρω εξάπλωση του ιού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία έχει αποκαλύψει τη σοβαρή ανεπάρκεια των συστημάτων υγείας των χωρών που επλήγησαν και την επείγουσα ανάγκη για υποστήριξη με σκοπό την ενίσχυσή τους·

1.  λυπάται για την απώλεια ζωών στην περιοχή που καταστράφηκε από την επιδημία του Έμπολα και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις κυβερνήσεις των χωρών και τους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από την έξαρση του ιού·

2.  θεωρεί ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, ενώ παράλληλα οι αφρικανικές χώρες πρέπει επίσης να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, καθώς η επιδημία Έμπολα συνιστά παγκόσμια πρόκληση ως προς την ασφάλεια, και δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα της Δυτικής Αφρικής αλλά μάλλον πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας·

3.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες και να συντονίσει τις ενέργειές της με τα Ηνωμένα Έθνη για να καταπολεμηθεί η επιδημία του ιού Έμπολα· ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από κοινού με τις πληγείσες χώρες εταίρους, να διερευνήσουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης αμυντικών μέσων στρατιωτικών και μη υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα και με συντονισμό από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων·

4.  επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της οικονομικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης, και ιδιαίτερα την υποστήριξή της προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης ASEOWA·

5.  συγχαίρει τις οργανώσεις εταίρους για το έργο που επιτελούν επί τόπου παρά τις προκλήσεις και εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για τη σημαντική συνεισφορά τους και τη βοήθειά τους στον έλεγχο της επιδημίας·

6.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η οικονομική βοήθεια που παρέχεται στις πληγείσες χώρες δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά να είναι μάλλον συμπληρωματική προς αυτήν·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την υποτίμηση της κρίσης από τη διεθνή κοινότητα και την καθυστέρηση στην πρόβλεψη οιασδήποτε επαρκούς συντονισμένης στρατηγικής·

8.  επιδοκιμάζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2014, και προτρέπει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξαγάγει συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης με σκοπό την κινητοποίηση ιατρικής αντιμετώπισης και τη συμφωνία και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη μέλη, υπό τον συντονισμό της Επιτροπής·

9.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκτιμήσεις των αναγκών και ειδικά για κάθε χώρα σχέδια με σκοπό να προσδιορίσει και να συντονίσει τη ζήτηση και ανάπτυξη ειδικευμένου σε θέματα υγείας προσωπικού, κινητών εργαστηρίων, εργαστηριακού εξοπλισμού, προστατευτικού ρουχισμού και κέντρων θεραπείας με θαλάμους απομόνωσης·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν πτήσεις και να δημιουργήσουν αερογέφυρες για τη μεταφορά υγειονομικού προσωπικού και εξοπλισμού στις πληγείσες χώρες και στην περιοχή, και για την απομάκρυνση για ιατρικούς λόγους του προσωπικού αν κριθεί απαραίτητο·

11.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η επιστημονική συνεργασία και η τεχνολογική υποστήριξη στις περιοχές που επλήγησαν από αυτή την επιδημία, με σκοπό τη δημιουργία κλινικών, επιδημιολογικών και διαγνωστικών υποδομών, περιλαμβανομένων βιώσιμων υποδομών και εποπτείας, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσληψη τοπικού προσωπικού, περιλαμβανομένης της κατάρτισης·

12.  καλεί την Επιτροπή, μέσω του ERCC, να διατηρεί στενές επαφές με το ECDC, τον ΠΟΥ και τα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε ισχύ συστήματα ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει ότι το σύνολο του προϋπολογισμού που χορηγείται για την ανάσχεση της επιδημίας του Έμπολα χρησιμοποιείται πραγματικά για την καταπολέμηση της επιδημίας στις πληγείσες χώρες και όχι για άλλους σκοπούς·

14.  θεωρεί ότι ο χάρτης πορείας του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση του Έμπολα αποτελεί βάση για δραστηριότητες προτεραιότητας, συγκεκριμένα η διαφοροποίηση της αντιμετώπισης για χώρες με μεγάλης κλίμακας μετάδοση του ιού, χώρες με τα πρώτα κρούσματα και γειτονικές χώρες στις οποίες η ετοιμότητα πρέπει να ενισχυθεί·

15.  επικροτεί τις συζητήσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι ειρηνευτικές προσπάθειες του ΟΗΕ μπορούν – με την κατάλληλη κατάρτιση – να υποστηρίξουν περαιτέρω την καταπολέμηση του Έμπολα στην περιοχή·

16.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν την Αφρικανική Ένωση όσον αφορά την ανάγκη για ολιστικό σχέδιο δράσης, καθώς η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται ραγδαία και επηρεάζει την οικονομία και τη δημόσια τάξη στις εν λόγω χώρες και διότι η κρίση του Έμπολα έχει καταστεί περίπλοκη με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή πέραν της σημερινής κατάστασης έκτακτης ιατρικής ανάγκης·

17.  τονίζει ότι η σημερινή κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί μόνον από τα συστήματα υγείας, αλλά ότι απαιτείται συντονισμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς (υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και κατάρτιση, εγκαταστάσεις υγιεινής, επισιτιστική βοήθεια) για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κενών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες·

18.  πιστεύει ότι το τοπικό ιατρικό προσωπικό πρέπει να συμμετέχει στην παροχή θεραπείας στον πληθυσμό που έχει προσβληθεί από τον ιό και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του πληθυσμού και του διεθνούς ιατρικού προσωπικού·

19.  ζητεί να αναληφθεί εκπαιδευτική και ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης ως προς τα συμπτώματα και τα μέτρα πρόληψης για να διευκολυνθεί η δημιουργία εμπιστοσύνης και η συνεργασία του κόσμου στη λήψη των μέτρων καταπολέμησης του Έμπολα, καθώς η ενημέρωση και η επικοινωνία αποτελούν σημαντική πτυχή της καταπολέμησης της επιδημίας Έμπολα·

20.  τονίζει ότι η καταπολέμηση του Έμπολα δεν πρέπει να οδηγήσει σε στιγματισμό των ασθενών που επιζούν σε κοινότητες ή χώρες·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν σχολαστικό έλεγχο των λοιμώξεων και, σε συνεργασία με το ECDC, να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τους κινδύνους·

22.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντονίσουν και να ενισχύσουν την ιατρική έρευνα και την παραγωγή αποτελεσματικών φαρμάκων και εμβολίων κατά του Έμπολα και να προωθήσουν τις απαραίτητες κλινικές δοκιμές για υπάρχουσες πιθανές θεραπευτικές αγωγές·

23.  ζητεί επίσης να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δοκιμών εμβολιασμού για τον ιό Έμπολα και τη θεραπευτική αγωγή που παρέχεται στα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον Έμπολα· ζητεί οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου για τον Έμπολα να τηρούν τους σχετικούς ισχύοντες κανόνες του ΠΟΥ·

24.  ζητεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης να παράσχει σε βάθος συστάσεις για τον περιορισμό των μακροπρόθεσμων συνεπειών της επιδημίας και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας των χωρών που έχουν πληγεί με σκοπό να αποφευχθούν παρόμοιες επιδημίες·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.


Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και η επίθεση της οργάνωσης IS
PDF 469kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (2014/2843(RSP))
P8_TA(2014)0027RC-B8-0109/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, της 30ής Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και το ψήφισμα S-22/L.1 (2014) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, της 5ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, που εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Παρισιού σχετικά με την ασφάλεια στο Ιράκ και την καταπολέμηση του ισλαμικού κράτους, της 15ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας και στον ανθρωπιστικό τομέα στο Ιράκ και τη Συρία, που ήδη ήταν κρίσιμη, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, ως αποτέλεσμα της κατοχής τμημάτων του εδάφους των χωρών αυτών από την αποσχισθείσα από την Αλ Κάιντα τρομοκρατική τζιχαντιστική ομάδα Ισλαμικό Κράτος (IS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διεθνικός χαρακτήρας της IS και των τρομοκρατικών ομάδων που πρόσκεινται σε αυτήν συνιστά απειλή για την ευρύτερη περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη τις εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με τη διαβίωση των ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι σε περιοχές ελεγχόμενες από τις δυνάμεις της IS·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση των συνόρων Ιράκ Συρίας πρόσφερε στην IS ευκαιρίες για να αυξήσει την παρουσία της στις δυο χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IS έχει επεκτείνει τους τελευταίους μήνες την κατοχή εδαφών από την ανατολική Συρία στο βορειοδυτικό Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράκ, της Μοσούλης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιουνίου 2014 έγινε γνωστό πως η IS ανακήρυξε χαλιφάτο, ή «ισλαμικό κράτος», στα εδάφη που ελέγχει στο Ιράκ και στη Συρία, και ότι ο ηγέτης της, Αμπντού Μπακρ αλ Μπαγκντάτι, αυτοανακηρύχθηκε χαλίφης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IS δεν αναγνωρίζει τα διεθνώς αποδεκτά σύνορα και έχει διακηρύξει την πρόθεσή της για εξάπλωση του «ισλαμικού χαλιφάτου» σε άλλες χώρες με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάληψη των εδαφών στο Ιράκ και τη Συρία ακολουθήθηκε από την επιβολή της σκληρής ερμηνείας του νόμου της Σαρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της IS και των ομάδων που πρόσκεινται σε αυτήν έχουν διαπραχθεί σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως τυφλές δολοφονίες, βίαιος προσηλυτισμός, απαγωγές, πώληση γυναικών, δουλεία γυναικών και παιδιών, στρατολόγηση παιδιών για βόμβες αυτοκτονίας, σεξουαλική και σωματική κακοποίηση, και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IS δολοφόνησε τους δημοσιογράφους Τζέιμς Φόλεϊ και Στήβεν Σότλοφ, καθώς και τον Ντέιβιντ Χάινς, μέλος αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες των χριστιανών, των Γιαζίντι, του Τουρκομάνων, των Σαμπάκ, των Γιαρσάν, των Σαβαίων και των σιιτών έχουν τεθεί στο στόχαστρο της IS, το ίδιο πολλοί άραβες και σουνίτες μουσουλμάνοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταστραφεί σκόπιμα μαυσωλεία, μνημεία, ιερά, εκκλησίες και άλλοι τόποι λατρείας, τάφοι και νεκροταφεία, όπως επίσης αρχαιολογικοί χώροι και τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα οι χριστιανοί του Ιράκ υπέστησαν διωγμό, αποστερήθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να γίνουν πρόσφυγες λόγω της θρησκείας και των πεποιθήσεών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Open Door International, ο αριθμός των χριστιανών στο Ιράκ έχει μειωθεί σημαντικά, από 1,2 εκατομμύρια στις αρχές της δεκαετίας του ’90 σε 330 000 με 350 000 σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στη Συρία, ζούσαν στη χώρα περίπου 1,8 εκατομμύρια χριστιανοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που άρχισε η σύγκρουση έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 500 000 χριστιανοί·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), εκτιμάται ότι φέτος εκτοπίστηκαν εσωτερικά στο Ιράκ 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι και ότι 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος της IS έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση, κυρίως μαζικό εκτοπισμό αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Αυγούστου 2014 η ΕΕ αποφάσισε να αυξήσει την ανθρωπιστική της βοήθειας στο Ιράκ κατά 5 εκατομμύρια EUR για την παροχή βασικής βοήθειας στους εκτοπισμένους, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ το 2014 να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 17 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διευρύνει περαιτέρω την ανθρωπιστική της βοήθεια και έχει δημιουργήσει αερογέφυρα μεταξύ Βρυξελλών και Ερμπίλ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 191 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Συρία στη διάρκεια της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του OCHA, στη Συρία είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι 6,4 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ υπάρχουν πάνω από τρία εκατομμύρια σύροι πρόσφυγες, κυρίως στον Λίβανο (1,17 εκατομμύρια πρόσφυγες), στην Τουρκία (832 000), στην Ιορδανία (613 000), στο Ιράκ (215 000) και στην Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική (162 000)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας (ECHO), 10,8 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως τώρα, το 2014, η ΕΕ έχει συνεισφέρει με 150 000 EUR στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τα θύματα της κρίσης στη Συρία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες αλλοδαποί μαχητές, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ, συμμετέχουν στην εκστρατεία της IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί οι πολίτες της ΕΕ χαρακτηρίζονται ως κίνδυνος για την ασφάλεια από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει το βάρος που καλούνται να επωμιστούν η περιοχή του Κουρδιστάν και η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει δηλώσει πως εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει δράση στην περιοχή για την παροχή της αναγκαίας βοήθειας σε αμάχους και πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να στεγαστούν οι εκατοντάδες χιλιάδες σύροι και ιρακινοί πρόσφυγες πριν μπει ο χειμώνας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει τη σταθερή προσήλωσή της στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2014 δήλωσαν πως η παρουσία της IS στη Συρία και το Ιράκ συνιστά απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα, και πως οι άνθρωποι στη Συρία και στο Ιράκ, καθώς και αλλού στην περιοχή, χρειάζονται την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για να αντιμετωπίσουν την απειλή αυτή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεθεί το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν αεροπορικές επιθέσεις στην ανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 συγκροτήθηκε συμμαχία κατά της IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη περιφερειακή στρατηγική για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά η IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα εξέθεσε τη στρατηγική του για την καταπολέμηση της IS, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων ενεργειών, τη συστηματική διεξαγωγή αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων της IS «όπου κι αν βρίσκονται», συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, την αύξηση της υποστήριξης προς τις χερσαίες συμμαχικές δυνάμεις που πολεμούν την IS, και την ένταση των αντιτρομοκρατικών προσπαθειών προκειμένου να διακοπεί η χρηματοδότηση της ομάδας αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει αναλάβει δέσμευση για την ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την πάταξη της IS στη Συρία και το Ιράκ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η IS έχει εξασφαλίσει σημαντικές πηγές εσόδων λεηλατώντας τράπεζες και επιχειρήσεις σε εδάφη τα οποία ελέγχει, και καταλαμβάνοντας έως και έξι πετρελαιοπηγές στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Συρίας και της πετρελαιοπηγής Αλ Ομάρ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, και λαμβάνοντας χρήματα από εύπορους δωρητές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι από την περιοχή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, συνιστούν θεμελιώδεις αρχές και στόχους της ΕΕ και αποτελούν κοινό έδαφος για τις σχέσεις της με τρίτες χώρες·

1.  εκφράζει βαθειά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Ιράκ και τη Συρία, ως αποτέλεσμα της κατάληψης τμημάτων του εδάφους τους από την IS· καταδικάζει σθεναρά τις τυφλές δολοφονίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από την IS και από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις εναντίον θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, καθώς και εναντίον των πλέον ασθενών ομάδων· καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, σχολείων και χώρων λατρείας, καθώς και τη χρήση εκτελέσεων και σεξουαλικής βίας από την IS στο Ιράκ και τη Συρία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι οι δράστες αυτών των πράξεων·

2.  καταδικάζει έντονα τις δολοφονίες των αμερικανών δημοσιογράφων Τζέιμς Φόλεϊ και Στήβεν Σότλοφ, καθώς και του Ντέιβιντ Χάινς, μέλους αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, από την IS, και εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των άλλων αιχμαλώτων των εξτρεμιστών· εκφράζει τη βαθειά του συμπόνια και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων αυτών, καθώς και στις οικογένειες όλων των θυμάτων της σύγκρουσης·

3.  υπογραμμίζει ότι η ευρεία κλίμακα των συστηματικών επιθέσεων εναντίον αμάχων λόγω της εθνοτικής τους καταγωγής ή των πολιτικών τους ιδεών, της θρησκείας, των πεποιθήσεων ή του φύλου τους ενδέχεται να συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας· καταδικάζει έντονα κάθε μορφή δίωξης, διακρίσεων και μισαλλοδοξίας με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, καθώς και τις πράξεις βίας σε βάρος όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων· τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα·

4.  εκφράζει την υποστήριξή του σε όλα τα θύματα της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και του θρησκευτικού φανατισμού· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα μέλη των χριστιανικών κοινοτήτων που διώκονται και αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξόντωσης στις πατρίδες τους, το Ιράκ και τη Συρία, καθώς και προς τις άλλες διωκόμενες θρησκευτικές μειονότητες· επιβεβαιώνει και υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να εκτελούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα· υπογραμμίζει ότι τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος των χριστιανικών μειονοτήτων όπως οι ασσύριοι, οι συροχριστιανοί, και οι Χαλδαίοι, όπως επίσης οι Γιατζίντι και οι σιίτες μουσουλμάνοι, αποτελούν το τελικό βήμα της IS για την πλήρη θρησκευτική κάθαρση της περιοχής· επισημαίνει ότι επί αιώνες τα μέλη των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων συνυπήρχαν ειρηνικά στην περιοχή·

5.  απορρίπτει ανεπιφύλακτα και θεωρεί παράνομη την ανακοίνωση της ηγεσίας της IS για την ίδρυση χαλιφάτου στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό του· τονίζει ότι η δημιουργία και η επέκταση του «ισλαμικού χαλιφάτου», καθώς και οι δραστηριότητες άλλων εξτρεμιστικών ομάδων στο Ιράκ και τη Συρία, συνιστούν άμεση απειλή κατά της ασφάλειας των ευρωπαϊκών κρατών· απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα βίαιης μονομερούς αλλαγής των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων· τονίζει και πάλι ότι η IS υπόκειται στο εμπάργκο όπλων και στο πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επιβληθεί με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1989 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και υπογραμμίζει τη σημασία της ταχείας και αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων αυτών· ζητεί από το Συμβούλιο να διερευνήσει τρόπους αποτελεσματικότερης χρήσης των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, προκειμένου ειδικότερα να μη μπορεί η IS να επωφελείται από την παράνομη πώληση πετρελαίου ή άλλων πόρων στις διεθνείς αγορές· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία για τους ισχυρισμούς ότι παράγοντες σε ορισμένα κράτη μέλη ενέχονται σε παράνομο εμπόριο πετρελαίου με την IS· ερωτά την Επιτροπή αν μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς αυτούς, και, αν ναι, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και να μεριμνήσουν ώστε να διακοπεί άμεσα το παράνομο εμπόριο πετρελαίου·

6.  καταδικάζει τη χρήση και την εκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών και της σχετικής υποδομής από την IS και τις ομάδες που πρόσκεινται σε αυτήν, η οποία του επιτρέπει να αντλεί σημαντικά έσοδα, και καλεί όλα τα κράτη να εφαρμόσουν τις αποφάσεις 2161 (2014) και 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες καταδικάζουν κάθε μορφής εμπόριο, άμεσο ή έμμεσο, με την IS και τις προσκείμενες σε αυτήν ομάδες· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η IS αντλεί έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου· επισημαίνει την πρόθεση της ΕΕ να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις, προκειμένου να εμποδίσει την πώληση πετρελαίου από την IS· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκομένους (κυβερνήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις) στη μεταφορά, την επεξεργασία, τη διύλιση και την εμπορική διάθεση πετρελαίου από περιοχές που ελέγχει η IS, και παράλληλα να διεξάγει αυστηρούς ελέγχους στις χρηματοοικονομικές ροές, προκειμένου να εμποδίζει την οικονομική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων εκ μέρους της IS·

7.  χαιρετίζει την έκκληση της 8ης Σεπτεμβρίου 2014 από όλες τις μουσουλμανικές ενώσεις της Γαλλίας, καθώς και τις εκκλήσεις άλλων μουσουλμανικών κοινοτήτων, που καταδικάζουν απερίφραστα και ανεπιφύλακτα την εκμετάλλευση του Ισλάμ από εξτρεμιστικές τρομοκρατικές ομάδες ως προσχήματος για βία, μισαλλοδοξία, και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

8.  καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη της σύγκρουσης στο Ιράκ να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την άμεση υποστήριξη και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους εκτοπισμένους στο Ιράκ·

9.  χαιρετίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και όλων των άλλων συνεισφερόντων κρατών στην υποστήριξη των εθνικών και των τοπικών αρχών του Ιράκ στον αγώνα τους κατά της IS, για να σταματήσει η επέλαση της IS και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια· εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την έκκληση των ΗΠΑ για τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας κατά της IS, συμμαχίας η οποία έχει αρχίσει να σχηματίζεται· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε ο Αραβικός Σύνδεσμος στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της IS και να συνεργαστεί με τις διεθνείς, τις περιφερειακές και τις εθνικές προσπάθειες για την καταπολέμηση των μαχητών στη Συρία και το Ιράκ, και να προσυπογράψει την απόφαση 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τον Αραβικό Σύνδεσμο να εξετάσει την τροποποίηση της Αραβικής Σύμβασης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 1998, προκειμένου να μπορέσει να πολεμήσει την παγκόσμια τρομοκρατία με κάθε μέσο·

10.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει τις ιρακινές αρχές –μεταξύ άλλων με την παροχή στρατιωτικής προστασίας στις ιδιαίτερα ασθενείς ομάδες- στην εξασφάλιση της παροχής προστασίας και βοήθειας σε όσους φεύγουν από τις περιοχές που πλήττονται από την τρομοκρατία, ιδιαίτερα δε στα μέλη των ασθενών ομάδων και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί όλους τους περιφερειακούς παράγοντες να συνεισφέρουν στις προσπάθειες προώθησης της ασφάλειας και σταθερότητας στο Ιράκ· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη δέσμευση και ευθύνη όλων των περιφερειακών παραγόντων, και της ΕΕ, να κάνουν το παν για να εγγυηθούν την επιστροφή των παραδοσιακών μειονοτήτων και όλων των πολιτών στις πατροπαράδοτες εστίες τους, τις οποίες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να βοηθήσουν τις ιρακινές και τις τοπικές αρχές με κάθε δυνατό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης στρατιωτικής βοήθειας, για να σταματήσουν και να αποκρούσουν την επιθετική εξάπλωση της IS· υπογραμμίζει την ανάγκη για συντονισμένη δράση των χωρών της περιοχής στην αντιμετώπιση της απειλής της IS· καλεί όλους τους περιφερειακούς συντελεστές να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα επισήμων ή ιδιωτικών φορέων που αποσκοπεί στη διάδοση και εξάπλωση εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ιδεολογιών· καλεί την Τουρκία να δεσμευτεί απερίφραστα ότι θα αντιμετωπίσει το κοινό πρόβλημα ασφάλειας που συνιστά η IS· καλεί την ΕΕ να διευκολύνει έναν περιφερειακό διάλογο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μέση Ανατολή και να συμπεριλάβει σε αυτόν όλους τους σημαντικούς συνομιλητές και ειδικότερα το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ μετά από αίτημα της ιρακινής κυβέρνησης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς το Ιράκ και τη Συρία· ζητεί την παροχή περαιτέρω ανθρωπιστικής υποστήριξης των πληθυσμών που πλήττονται από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων της Συρίας·

12.  καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη της σύγκρουσης στη Συρία, ιδίως δε το συριακό καθεστώς, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων, μεταξύ άλλων πέραν των συνόρων και των γραμμών σύγκρουσης, και να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλου του ιατρικού προσωπικού και των εθελοντών της ανθρωπιστικής βοήθειας· επαινεί τον Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία για τον ρόλο υποδοχής προσφύγων που έχουν αναλάβει· καλεί την διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει με μεγαλύτερη ενεργητικότητα και προθυμία στον επιμερισμό του φορτίου και να προσφέρει άμεση οικονομική βοήθεια στις χώρες υποδοχής· ζητεί να ασκήσει η ΕΕ πίεση σε όλους χορηγούς βοήθειας για να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους χωρίς καθυστέρηση· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις των κρατών μελών, δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός οικονομικής βοήθειας και η σημαντικότερη πηγή μελλοντικών δεσμεύσεων·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απειλής της IS στη Συρία, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει ότι μακροπρόθεσμα μόνο μια βιώσιμη πολιτική λύση, χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα οδηγεί στην ειρηνική μετάβαση σε μια γνήσια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση στη Συρία θα βοηθούσε στην εξουδετέρωση της απειλής της IS και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων·

14.  καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη της σύγκρουσης στη Συρία να σεβαστούν την εντολή της Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της απαγκίστρωσης και να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελευθερία κινήσεων των στρατιωτών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τα κράτη μέλη· καταδικάζει το γεγονός ότι 45 φιτζιανοί κυανόκρανοι κρατήθηκαν αιχμάλωτοι από ένοπλη ομάδα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση των κυανοκράνων στις 11 Σεπτεμβρίου 2014·

15.  υπενθυμίζει τη δήλωση του Ειδικού Συντονιστή της μικτής αποστολής του οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων, και των Ηνωμένων Εθνών (OPCW–UN), ότι έχει καταστραφεί το 96% των χημικών όπλων της Συρίας· ζητεί την εξουδετέρωση και των υπόλοιπων όπλων σύμφωνα με το Πλαίσιο για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας·

16.  χαιρετίζει την απόφαση ορισμένων κρατών μελών να ανταποκριθούν θετικά στην έκκληση των κουρδικών περιφερειακών αρχών για κατεπείγουσα προμήθεια στρατιωτικού υλικού· τονίζει ότι τέτοιες αντιδράσεις αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες και τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών και έχουν τη συναίνεση των εθνικών αρχών του Ιράκ· καλεί τα κράτη μέλη που παρέχουν στρατιωτικό εξοπλισμό στις περιφερειακές αρχές του Κουρδιστάν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέτρα παρακολούθησης προκειμένου να αποτρέψουν την ανεξέλεγκτη διάδοση και χρήση στρατιωτικού υλικού εναντίον αμάχων·

17.  εκφράζει και πάλι την ανησυχία του για το γεγονός ότι χιλιάδες αλλοδαποί μαχητές διαφόρων εθνικοτήτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, συμμετέχουν στην εκστρατεία της IS· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν τους μαχητές να ταξιδεύουν από το έδαφός τους, σύμφωνα με την απόφαση 2170 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική για τις υπηρεσίες ασφαλείας τους και τους οργανισμούς της ΕΕ όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τζιχαντιστών· ζητεί να υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αναλαμβάνεται κατάλληλη νομική δράση εναντίον κάθε προσώπου που υπάρχει υποψία ότι ενέχεται σε τρομοκρατικές πράξεις· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο μεταξύ τους όσο και με τα όργανα της ΕΕ, και να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνεργασία με την Τουρκία· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης, της δίωξης, της προσέγγισης, της αποκατάστασης και της επανένταξης·

18.  χαιρετίζει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης ευρείας εκπροσώπησης στο Ιράκ και την έγκριση του κυβερνητικού προγράμματος· υποστηρίζει τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού για την ολοκλήρωση του σχηματισμού κυβέρνησης· ζητεί να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική η κυβέρνηση, με πρόγραμμα που δεν θα συνεπάγεται αποκλεισμούς· τονίζει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να εκπροσωπεί σωστά την πολιτική, θρησκευτική και εθνοτική πολυμορφία της ιρακινής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της σουνιτικής της μειονότητας, ώστε να σταματήσουν η αιματοχυσία και ο κατακερματισμός της χώρας· καλεί όλους τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν προς όφελος της πολιτικής σταθερότητας και της ειρήνης και για την αντιμετώπιση της εκστρατείας της IS· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ είναι ουσιώδεις προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και της ευρύτερης περιοχής·

19.  καλεί την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράκ να προβούν επειγόντως σε αναθεώρηση της νομοθεσίας και της νομικής πρακτικής, να μεταρρυθμίσουν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και τα σώματα ασφαλείας της χώρας, και να εφαρμόσουν πολιτικές ανοικτές σε όλους τους ιρακινούς πολίτες προκειμένου να τεθεί τέρμα στην πολιτική των διακρίσεων·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ειδικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης των γυναικών στο Ιράκ και τη Συρία και την εγγύηση της ελευθερίας τους και του σεβασμού των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, ιδιαίτερα δε του γάμου των κοριτσιών σε πολύ νεαρή ηλικία· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την αύξηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών Γιατζίντι, οι οποίες φυλακίζονται, βιάζονται, υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση και πωλούνται από τα μέλη της IS·

21.  εκφράζει ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων επιστράτευσης παιδιών και νέων στο Ιράκ και τη Συρία· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με διάφορους εταίρους -συμπεριλαμβανομένων διεθνών οργανισμών- στην προετοιμασία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανάγκης προστασίας των παιδιών και των γυναικών που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις·

22.  υποστηρίζει το αίτημα του Συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσον αφορά την επείγουσα αποστολή κλιμακίου στο Ιράκ για τη διερεύνηση των παραβιάσεων και των καταπατήσεων του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την IS και τις προσκείμενες σε αυτήν τρομοκρατικές ομάδες, και την πιστοποίηση των γεγονότων και των περιστάσεων κάθε παραβίασης και καταπάτησης, προκειμένου να αποφευχθεί η ατιμωρησία και να εξασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία·

23.  παραμένει πεπεισμένο ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στη Συρία και το Ιράκ αν δεν υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια της σύρραξης, και ιδιαίτερα για τα εγκλήματα που είχαν θρησκευτικά ή εθνοτικά κίνητρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο όσοι είναι ύποπτοι για την διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Συρία και το Ιράκ, και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σε όλα τα αντιμαχόμενα μέρη της σύγκρουσης στη Συρία.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0023.


Η κατάσταση στη Λιβύη
PDF 465kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2014/2844(RSP))
P8_TA(2014)0028RC-B8-0111/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 15ης Αυγούστου 2014 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Λιβύη της 30ής Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) της 26ης Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της ΕΠΓ για τη Λιβύη, του Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό στις 14 Αυγούστου 2014 του κ. Bernardino León ως νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1970, 1973 (2011) και 2174 της 27ης Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) με τίτλο: «Επισκόπηση των παραβιάσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη συνεχιζόμενη βία στη Λιβύη» της 4ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη συνάντηση των ειδικών απεσταλμένων για τη Λιβύη του Αραβικού Συνδέσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών με τα Ηνωμένα Έθνη στις 24 Ιουλίου 2014 για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στη Λιβύη τον Ιούνιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους του 1977, καθώς και την υποχρέωση των αντιμαχόμενων σε ένοπλη σύγκρουση να σέβονται και να εξασφαλίζουν το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε οποιεσδήποτε περιστάσεις,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και του προσωπικού που σχετίζεται με αυτόν, καθώς και το προαιρετικό πρωτόκολλό της,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2013 με την οποία δημιουργείται η Αποστολή Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη (EUBAM),

–  έχοντας υπόψη την κύρωση, εκ μέρους της Λιβύης, στις 25 Απριλίου 1981, της Σύμβασης της Αφρικανικής Ένωσης που ρυθμίζει συγκεκριμένες πτυχές των προβλημάτων των προσφύγων στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2011, οι Λίβυοι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας πολιτικά δικαιώματα και αντιμετώπισαν την άνευ διακρίσεων κρατική καταστολή που αποτέλεσε το έναυσμα για την εννεάμηνη εμφύλια αντιπαράθεση και την εκδίωξη του καθεστώτος του Καντάφι· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις πρόσφατες εβδομάδες σημειώθηκε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας της Λιβύης, της πολιτικής σταθερότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής κατάστασης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων πολιτοφυλακών, και ιδίως των δυνάμεων της Misrata και της Zintan, έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες και ότι οι μάχες για τον έλεγχο της Τρίπολης και της Βεγγάζης ειδικότερα έχουν αποσταθεροποιήσει τη Λιβύη και την δημοκρατική της μετάβαση και έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNSMIL τουλάχιστον 100 000 Λίβυοι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από το τελευταίο κύμα συγκρούσεων, ενώ άλλοι 150 000, μεταξύ των οποίων πολλοί μετανάστες εργάτες, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτοφυλακές προσκείμενες στους Ισλαμιστές απέκτησαν τον έλεγχο της Τρίπολης και του πολιτικού αεροδρομίου της στις 24 Αυγούστου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτοφυλακές προσκείμενες στους Ισλαμιστές συνδέονται με ισλαμικές ένοπλες ομάδες όπως είναι το Ισλαμικό Κράτος, και οι AQIM, al-Jammaa al-Libiya, al-Moukatila και Ansar al-Charia·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις καθιστούν πιθανότερη την απειλή της εξάπλωσης τρομοκρατικών ομάδων· ότι, εάν αυτή δεν αντιμετωπιστεί θα μπορούσε να επιδεινώσει μια ήδη ρευστή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη αντιμετωπίζει κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ τοπικών ένοπλων ομάδων, όπου συμπεριλαμβάνονται και επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άμαχοι φέρεται να έχουν απαχθεί στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη αποκλειστικά λόγω της πραγματικής ή εικαζόμενης φυλετικής, οικογενειακής ή θρησκευτικής τους ένταξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι διαπράττουν πράξεις βίας φαίνεται να αδιαφορούν για τον πιθανό αντίκτυπο των ενεργειών τους στον άμαχο πληθυσμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται περαιτέρω σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αυθαίρετης κράτησης, απαγωγών, παράνομων δολοφονιών, βασανιστηρίων και βίας κατά των δημοσιογράφων, υπαλλήλων, πολιτικών προσωπικοτήτων και υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η βάναυση δολοφονία της εξέχουσας ακτιβίστριας Salwa Bugaighis·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν οδηγήσει σε γενική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στη Λιβύη, ενώ παρατηρείται έλλειψη τροφίμων, καυσίμων, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του ξένου ιατρικού προσωπικού και οι ελλείψεις ιατρικών προμηθειών έχουν επιδεινώσει ακόμη περαιτέρω την απελπιστική κατάσταση του άμαχου πληθυσμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Δεκέμβριο του 2013, αρκετοί ξένοι υπήκοοι έχουν απαχθεί ή σκοτωθεί και η κατάσταση ασφάλειας έχει επιδεινωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2014, αρκετές κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ προσχώρησαν στις θέσεις των ΗΠΑ καταδικάζοντας αποφασιστικά τη συνεχιζόμενη βία στη Λιβύη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές· ότι ύστερα από την πρόσφατη έκρηξη βίας, η νόμιμα εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων μεταφέρθηκε από την Τρίπολη στο Tobruk και ότι οι ισλαμικές πολιτοφυλακές δεν αναγνωρίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε τη νέα κυβέρνηση και έχουν σχηματίσει δική τους κυβέρνηση και κοινοβούλιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα λιβυκά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Συντακτική Συνέλευση που εξελέγη το Φεβρουάριο του 2014 και απαρτίζεται από 60 αντιπροσώπους από τις τρεις ιστορικές περιοχές της Λιβύης, πρόκειται να δημοσιεύσει σχέδιο συντάγματος στα τέλη του 2014, επί του οποίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα το Μάρτιο του 2015·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίταση του σκεπτικισμού μεταξύ του απλού λαού της Λιβύης, είχε ως αποτέλεσμα τη διάβρωση της αξιοπιστίας και τη χαμηλή συμμετοχή στις πρόσφατες εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή για τη δημοκρατική διαδικασία που ξεκίνησε μετά την ανατροπή του συνταγματάρχη Καντάφι, επιτείνεται λόγω της πρόσφατης βίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNSMIL είναι επιφορτισμένη με τη βασική προσπάθεια οικοδόμησης κράτους και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιαστεί στην υποστήριξη της Λιβύης μέσω της EUBAM·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για έξωθεν επεμβάσεις στη βία που επικρατεί στη Λιβύη, μεταξύ άλλων υπό τη μορφή στρατιωτικής δράσης και παράδοσης όπλων και πυρομαχικών, καθώς και με ενέργειες που παροξύνουν τις τοπικές διαιρέσεις, επηρεάζουν τις ανεπαρκείς δομές διακυβέρνησης και έτσι υπονομεύουν τη δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης· ότι ορισμένα κράτη του Κόλπου και ορισμένοι άλλοι περιφερειακοί παράγοντες έχουν πλέον ταχθεί με το μέρος αντιτιθέμενων πλευρών στην κλιμακούμενη εγχώρια αναταραχή στη Λιβύη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αριθ. 2174(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ επιτρέπει τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και τις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εναντίον «προσώπων ή οντοτήτων τα οποία κρίνεται από την Επιτροπή ότι επιδίδονται ή παρέχουν υποστήριξη σε άλλες ενέργειες οι οποίες απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες, που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη βία στη Λιβύη, σύμφωνα με πληροφορίες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο προς την Ευρώπη, οδηγώντας σε μια μεγάλη κρίση προσφύγων στην Ιταλία και τη Μάλτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αναφέρει ότι 1 600 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον Ιούνιο προσπαθώντας να φθάσουν στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιβύη είναι το πρωταρχικό σημείο αναχώρησης για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία εκτιμά ότι, από την αρχή του έτους, περίπου 98 000 από τις περίπου 109 000 αφίξεις στην Ιταλία πιστεύεται ότι είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται φόβοι ότι ακόμη 500 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν η βάρκα τους φέρεται να παρασύρθηκε από άλλο σκάφος κοντά στη Μάλτα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2014·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρέπεμψε την κατάσταση στη Λιβύη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Ιουνίου 2011, το ΔΠΔ εξέδωσε τρία εντάλματα σύλληψης για τον Μουαμάρ Καντάφι, τον Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι και τον Abdullah al-Senussi, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπόλοιποι ύποπτοι δεν τελούν υπό την επιτήρηση του Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιβυκές αρχές επέμειναν ότι αυτοί πρέπει να δικαστούν στο πλαίσιο του εσωτερικού λιβυκού δικαίου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Αυγούστου 2014 η Αίγυπτος συγκάλεσε την τρίτη υπουργική διάσκεψη για χώρες που συνορεύουν με τη Λιβύη, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί εξωτερικών της Λιβύης, της Τυνησίας, της Αλγερίας, του Σουδάν, του Νίγηρα και του Τσαντ, καθώς και ο Αραβικός Σύνδεσμος, προκειμένου να συζητήσουν την κρίση στη Λιβύη· ότι η διάσκεψη εξέδωσε ανακοινωθέν Τύπου στο οποίο επαναβεβαιώνεται η νομιμότητα των θεσμών της Λιβύης, απορρίπτονται οι ξένες επεμβάσεις, ζητείται ο αφοπλισμός των πολιτοφυλακών και προτείνεται η δημιουργία ενός μηχανισμού σταδιακών κυρώσεων εναντίον ατόμων ή οντοτήτων που παρεμποδίζουν την πολιτική διαδικασία·

1.  καταδικάζει την αυξανόμενη βία, ιδίως εναντίον του αμάχου πληθυσμού και των πολιτικών θεσμών· καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να σταματήσουν αμέσως οποιαδήποτε πράξη βίας και να συμφωνήσουν σε εκεχειρία προκειμένου να τερματιστεί η κλιμακούμενη δεινή κατάσταση του πληθυσμού και να επιδοθούν σε εθνικό πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς ώστε να οικοδομηθεί ένα κράτος βασισμένο στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· ζητεί οι υπεύθυνοι για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να κληθούν να λογοδοτήσουν· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του και την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον χειμαζόμενο άμαχο πληθυσμό της Λιβύης και τους θεσμούς της χώρας·

2.  παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης να σέβονται τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η ασφάλεια των πολιτών που λαμβάνουν βοήθεια καθώς και η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού·

3.  υπενθυμίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη Λιβύη πρέπει να δεσμευτούν για την προστασία των αμάχων ανά πάσα στιγμή, και ότι όλοι οι κρατούμενοι θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι οι επιθέσεις που στρέφονταν εσκεμμένα κατά του προσωπικού που συμμετέχει σε αποστολή παροχής βοήθειας ή ειρηνευτική αποστολή, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που προορίζονταν για την προστασία των αμάχων ή μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τις ένοπλες συγκρούσεις, συνιστούν σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έγκλημα πολέμου·

4.  επισημαίνει τον αντίκτυπο στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια που απορρέει από τη γενική ανασφάλεια και την επιδείνωση της διακυβέρνησης στη Λιβύη· υπενθυμίζει ότι οι συγκρούσεις που σημειώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2014 για τον έλεγχο του αεροδρομίου της Τρίπολης, οδήγησαν σε δραματική κλιμάκωση και την κάθοδο στο χάος, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολυάριθμες απώλειες ζωών και καταστροφή των στρατηγικών υποδομών·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για ειδήσεις περί εμπλοκής περιφερειακών παραγόντων στις βιαιοπραγίες στη Λιβύη και καλεί τις γειτονικές χώρες και τους περιφερειακούς παράγοντες να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να παροξύνουν τις τρέχουσες διαιρέσεις και να υπονομεύσουν την δημοκρατική μετάβαση της Λιβύης· τους καλεί να αυξήσουν τον έλεγχο στα σύνορά τους, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και αερολιμένων και να πραγματοποιούν διεξοδικές επιθεωρήσεις σε όλα τα φορτία προς και από τη Λιβύη· χαιρετίζει την φιλοξενία από πλευράς Τυνησία, εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών της Λιβύης που βρίσκονται σήμερα στην Τυνησία, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη βία·

6.  υπενθυμίζει την απόφαση αριθ. 2174 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), που εγκρίθηκε στις 27 Αυγούστου του 2014, που διευρύνει τις υφιστάμενες διεθνείς κυρώσεις στη Λιβύη, ώστε να συμπεριληφθεί και η ποινική ευθύνη των ανθρώπων που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν πράξεις που «απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Λιβύης, ή εμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής για τον εκδημοκρατισμό της χώρας»· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τέτοιου είδους μέτρων για συγκεκριμένα άτομα που απειλούν τις προοπτικές ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού στη Λιβύη και, στη συνέχεια, να τα καταγράψουν όπως κατέγραψε η διεθνής κοινότητα τον Καντάφι και τον στενό του περίγυρο·

7.  υπενθυμίζει ότι τα εμπόλεμα μέρη θα πρέπει να λογοδοτούν και να υπόκεινται σε ποινική δίωξη από τα εθνικά δικαστήρια ή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έχει δικαιοδοσία για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες και βιασμούς ως εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν στη Λιβύη από τις 15 Φεβρουαρίου του 2011, στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1970 του ΣΑΗΕ·

8.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) και του προσφάτως ορισθέντος Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη Bernardino León, να προαγάγουν και να διευκολύνουν τον εθνικό διάλογο μεταξύ πολιτικών και παραγόντων που ασκούν επιρροή στη Λιβύη· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση σε σχέση με την κατάσταση στη Λιβύη μέσω των Ηνωμένων Εθνών·

9.  στηρίζει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως τον νόμιμο φορέα που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου 2014· καλεί την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, την εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Συντακτική Συνέλευση να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους με βάση το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς αποκλεισμούς, προς το συμφέρον της χώρας τους και προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των Λίβυων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί όλα τα κόμματα να δώσουν τη στήριξή τους και να επιδοθούν σε πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα και να συμφωνηθεί η μελλοντική πορεία· καλεί μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συναντηθούν με τους νεοεκλεγέντες βουλευτές του, προκειμένου να δημιουργήσουν κοινοβουλευτικές σχέσεις μαζί τους·

10.  αναγνωρίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο που έχουν διαδραματίσει οι γυναίκες στη μετάβαση της Λιβύης και τονίζει τη σημασία της πλήρους συμμετοχής γυναικών στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Λιβύη και στην εγκαθίδρυση εθνικών δεσμών σε όλα τα επίπεδα·

11.  τονίζει ότι οι αρχές της Λιβύης πρέπει να διαχειρίζονται την εκμετάλλευση και πώληση πετρελαίου και καλεί τη διεθνή κοινότητα να απέχει από οποιεσδήποτε συναλλαγές με άλλους παράγοντες· ζητεί από τις διεθνείς εταιρείες που εμπλέκονται στη Λιβύη να αποκαλύπτουν τις οικονομικές συναλλαγές τους στον τομέα της ενέργειας·

12.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών στη Λιβύη και να εστιάσουν την υποστήριξή τους στην οικοδόμηση του κράτους και των θεσμών και, από κοινού με τα κράτη μέλη, τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και τους περιφερειακούς εταίρους, να συμβάλουν στη δημιουργία αποτελεσματικών και υπό εθνική διοίκηση και έλεγχο δυνάμεων ασφαλείας (ενόπλων και αστυνομικών δυνάμεων) που θα μπορούν να διασφαλίσουν την ειρήνη και την τάξη στη χώρα, και να υποστηρίξουν τη συμφωνία εκεχειρίας και το σχεδιασμό ενός μηχανισμού για την παρακολούθησή της· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να δώσει προτεραιότητα στην επικούρηση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος της Λιβύης, καθώς και άλλων τομέων που έχουν καίρια σημασία για τη δημοκρατική διακυβέρνηση·

13.  επισημαίνει ότι η Ένωση έχει συγκροτήσει μια Συνοριακή Αποστολή της ΕΕ (EUBAM) στη Λιβύη, η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να προσφέρει απτή στήριξη στις λιβυκές αρχές για τη βελτίωση και ανάπτυξη της ασφάλειας των συνόρων της χώρας· παρατηρεί ότι η αποστολή αυτή προς το παρόν βρίσκεται σε αναμονή και το μεγαλύτερο μέρος τους προσωπικού της έχει επαναπατρισθεί λόγω των συνθηκών ασφαλείας, με εξαίρεση μια μικρή ομάδα που έχει μεταφερθεί στην Τύνιδα· τονίζει ότι η ενωσιακή συνδρομή στον τομέα της ασφάλειας που θα εστιάζει μόνο στην ασφάλεια των συνόρων είναι προδήλως ανεπαρκής και αντιφατική, τόσο όσον αφορά τις ανάγκες της χώρας όσο και τις προκλήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ΕΕ· καλεί, επομένως, την Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει την εντολή της Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να οριστεί μια νέα αποστολή στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ η οποία να λαμβάνει υπόψη την αλλαγή της κατάστασης στη Λιβύη, ιδίως όσον αφορά την επείγουσα ανάγκη για οικοδόμηση κράτους, για ενίσχυση των θεσμών και για μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας·

14.  εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για την διάδοση όπλων, εξοπλισμού και εκρηκτικών στη Λιβύη, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής και για τον πληθυσμό της·

15.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την πρωτοφανή άφιξη αιτούντων άσυλο και παράνομων μεταναστών στις ιταλικές ακτές και τις ακτές της Μάλτας, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το έδαφος της Λιβύης· καλεί την ΕΕ να δώσει συνέχεια στις προτεραιότητες που προσδιόρισε η Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα για τη Μεσόγειο και να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο για τα θέματα της μετανάστευσης με την κυβέρνηση της Λιβύης, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες· εκφράζονται φόβοι ότι ακόμη 500 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν η βάρκα τους φέρεται να παρασύρθηκε από άλλο σκάφος κοντά στη Μάλτα·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνδράμουν αποτελεσματικά την Ιταλία στις αξιέπαινες προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να σωθούν ζωές και για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών από τη Βόρεια Αφρική, ιδιαίτερα από τη Λιβύη·

17.  ζητεί να αρχίσει να λειτουργεί εκ νέου και χωρίς προσκόμματα η Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λιβύη· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προσφέρει ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική βοήθεια στις περιοχές της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από κρίση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές και ανθρωπιστικές πιέσεις στη ρίζα τους·

18.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη παρουσία τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη και συνδέονται με την Al-Qaida· επαναβεβαιώνει την ανάγκη να καταπολεμηθούν, με όλα τα μέσα και σύμφωνα με τον Χάρτη των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου των προσφύγων και του ανθρωπιστικού δικαίου, οι απειλές στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες·

19.  επαναλαμβάνει την αταλάντευτη στήριξη της ΕΕ και τη δέσμευσή της στις δημοκρατικές βλέψεις του λιβυκού λαού, ιδίως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης και σε σχέση με τη δημοκρατική μετάβαση της χώρες· ζητεί την αυξημένη εμπλοκή της ΕΕ υπέρ της σταθερότητας και της δημοκρατικής μετάβασης στη Λιβύη·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση.


Ισραήλ - Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ
PDF 450kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (2014/2845(RSP))
P8_TA(2014)0029RC-B8-0117/2014

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 12ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες του Όσλο («Δήλωση αρχών για ένα προσωρινό καθεστώς αυτοδιοίκησης») της 13ης Σεπτεμβρίου 1993,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή, της 30ής Αυγούστου 2014, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, της 14ης Μαΐου 2012, της 18ης Ιουλίου και 23ης Μαΐου 2011, καθώς και της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, της 27ης Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις καθημερινές εκθέσεις του Γραφείου Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) σχετικά με την κατάσταση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 12ης Ιουλίου 2014 και τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon της 13ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά τους και το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη διένεξη στη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές και προξένησε ανείπωτη οδύνη στους πληθυσμούς και των δύο ενεχομένων πλευρών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους - ως επί το πλείστον πολίτες, στους οποίους περιλαμβάνονται 503 παιδιά - και ότι πάνω από 10 000 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ 66 ισραηλινοί στρατιώτες και 6 ισραηλινοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 500 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα της επιχείρησης «Αιχμή Προστασίας» που εξαπέλυσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και της εκτόξευσης πυραύλων από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες από τη Γάζα στο Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιαία αυτή σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Αυγούστου 2014 επιτεύχθηκε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, με την οποία τερματίστηκε μία περίοδος εχθροτήτων διάρκειας επτά εβδομάδων στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, θα πρέπει να επιτραπεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω σημείων διέλευσης στο Ισραήλ, να ανοίξει το σημείο διέλευσης της Ράφα, και να επεκταθεί στα έξι μίλια η αλιευτική ζώνη στα ανοικτά της ακτής της Γάζας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον διατηρηθεί η ανακωχή, τα μέρη θα πρέπει στα τέλη Σεπτεμβρίου 2014 να αρχίσουν συνομιλίες επί διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω συνομιλίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων στη Γάζα, την επιστροφή των σωρών δύο ισραηλινών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στις βίαιες συγκρούσεις, την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων και την άρση ή χαλάρωση του αποκλεισμού της Γάζας, μεταξύ άλλων μέσω της ανακατασκευής του λιμένα και του αεροδρομίου της περιοχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την UNRWA και οργανώσεις που δρουν επί τόπου, περισσότερες από 1 700 κατοικίες έχουν καταστραφεί πλήρως ή εν μέρει και άλλες 40 000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημίες, ενώ έχουν επίσης καταστραφεί 17 νοσοκομεία και κλινικές, 136 σχολεία της UNRWA, 60 τζαμιά και 13 κοιμητήρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ισοπεδωθεί στη Γάζα ολόκληρες γειτονιές και υποδομές ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γάζας ο οποίος εξακολουθεί να μην λειτουργεί, με αποτέλεσμα να σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διάρκειας 18 ωρών την ημέρα ενώ περίπου 450 000 άτομα συνεχίζουν να μην έχουν πρόσβαση στο δημοτικό νερό λόγω ζημιών ή χαμηλής πίεσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Παλαιστίνιοι εμπειρογνώμονες έχουν υπολογίσει ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας θα κοστίσει περίπου 8 δισ. δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 τα ΗΕ και η Κυβέρνηση της Παλαιστίνης κάλεσαν τους διεθνείς δωρητές να χορηγήσουν 550 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για επισιτιστική βοήθεια, πρόσβαση σε καθαρό νερό, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση ως άμεση αρωγή μετά την πρόσφατη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προγραμματίζεται στην Αίγυπτο μια διεθνής διάσκεψη δωρητών για την ανοικοδόμηση της Γάζας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 29 σχολικά κτίρια της UNRWA συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως κέντρα διαμονής για πάνω από 63 000 εκτοπισθέντα άτομα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, περίπου 17 000 εκτάρια καλλιεργήσιμων εκτάσεων υπέστησαν ουσιαστική άμεση ζημία και το ήμισυ του αποθέματος πουλερικών της Γάζας χάθηκε λόγω των άμεσων χτυπημάτων ή της έλλειψης φροντίδας λόγω της μειωμένης πρόσβασης στα αγροκτήματα στις μεθοριακές περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι αρμόδια να κινήσουν έρευνα προκειμένου να υπολογιστούν οι ζημίες που υπέστησαν οι υποδομές τους·

1.  εκφράζει, και πάλι, τα συλλυπητήριά του σε όλα τα θύματα της ένοπλης σύγκρουσης και στις οικογένειές τους· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

2.  χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που προετοιμάστηκε από την Αίγυπτο· αναγνωρίζει και εξαίρει το ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός· στηρίζει τις αιγυπτιακές αρχές στη συνεχιζόμενη συνεργασία τους με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους προκειμένου να επιβληθεί μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός και εξαίρει το στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου ως σημερινού και μελλοντικού διαμεσολαβητή για μια ειρηνική επίλυση· χαιρετίζει τις πρόσφατες πληροφορίες ότι οι Αιγύπτιοι πρόκειται να αρχίσουν συνομιλίες για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός·

3.  προτρέπει την ΕΕ να συμμετάσχει ουσιαστικά στην προσπάθεια για παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ανοικοδόμηση της Γάζας· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει πλήρως στη Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών που θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2014 στο Κάιρο·

4.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα η παροχή στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια· προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να εντείνει περαιτέρω τις σχετικές προσπάθειες της και να ανταποκριθεί επειγόντως στις εκκλήσεις έκτακτης ανάγκης για συμπληρωματική χρηματοδότηση από την UNRWA· καλεί όλους τους παράγοντες της περιοχής να διευκολύνουν να φθάσει χωρίς χρονοτριβή στη Γάζα η ανθρωπιστική βοήθεια σε εκείνους που έχουν ανάγκη βασικά αγαθά και υπηρεσίες - με ειδική μέριμνα για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και για τις ειδικές ανάγκες ιδίως των παιδιών· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με εικαζόμενα κρούσματα εκ προθέσεως παρεμπόδισης της παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει να ωφελούν εξολοκλήρου, κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τον παλαιστινιακό λαό, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, για τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5.  χαιρετίζει τον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Κυβέρνησης εθνικής ενότητας σε διάφορους τομείς, και προτρέπει και τα δύο μέρη να συνεχίσουν να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο· καλεί, ταυτόχρονα, μετ’ επιτάσεως την παλαιστινιακή Κυβέρνηση εθνικής ενότητας να ανακτήσει χωρίς καθυστέρηση τον πλήρη έλεγχο επί της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να αποτραπεί η διολίσθηση της Γάζας στο χάος και στην ανομία· ζητεί, στο πνεύμα αυτό, να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμφιλίωσης των Παλαιστινίων, η οποία θα πρέπει να καταλήξει συντόμως στη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών·

6.  ενθαρρύνει τους κύριους περιφερειακούς παράγοντες, κυρίως δε την Αίγυπτο και την Ιορδανία, να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την εξομάλυνση της κατάστασης· επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, γεγονός το οποίο θα συνεπαγόταν την άρση του αποκλεισμού της Γάζας· επαναλαμβάνει ότι οι οικισμοί είναι παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου και συνιστούν εμπόδιο για την ειρήνη· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τις εμπορικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και οικονομικές σχέσεις καθώς και τις σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και του νερού μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του·

7.  ενθαρρύνει την ενδοπαλαιστινιακή συμφιλίωση μεταξύ της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Αρχής ώστε να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης·

8.  χαιρετίζει την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει σε μια συνολική και βιώσιμη λύση που θα ενισχύει την ασφάλεια, τη κοινωνική προστασία και την ευημερία τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών· σημειώνει θετικά το γεγονός ότι η ΕΕ θα αναπτύξει δυνατότητες για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη δράση στους ακόλουθους τομείς: κυκλοφορία και πρόσβαση, οικοδόμηση ικανοτήτων, έλεγχος και παρακολούθηση, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση μετά τη σύγκρουση·

9.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την πολιτική ειρηνικής αντίστασης του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και καταδικάζει κάθε πράξη τρομοκρατίας και βίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παράσχουν αυξημένη υποστήριξη στην ηγεσία του Προέδρου Αμπάς και στην πρωτοβουλία που ανέλαβε πρόσφατα για να επιλύσει τη σύγκρουση·

10.  τονίζει ότι το καθεστώς που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας είναι αδικαιολόγητο και διευκολύνει το παιχνίδι των εξτρεμιστών, προκαλώντας συνεχώς νέους κύκλους βίας φρονεί ότι δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη Γάζα αν δεν υπάρξει ανασυγκρότηση και οικονομική αναζωογόνηση, η οποία υπονομεύεται από το γεγονός ότι τα άτομα και τα αγαθά δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα· ζητεί την ταχεία ανοικοδόμηση και αποκατάσταση της Γάζας, και υποστηρίζει σθεναρά τη διάσκεψη των δωρητών που πρόκειται να διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου 2014 στο Κάιρο·

11.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν, ακόμη και στο πλαίσιο της Τετραμερούς Διάσκεψης, έναν ενεργότερο πολιτικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· στηρίζει την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας στις προσπάθειές της για τη δημιουργία αξιόπιστων προοπτικών επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας·

12.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει έναν πιθανό διεθνή μηχανισμό που θα έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της επανενεργοποίησης και ενδεχόμενης διεύρυνσης του πεδίου αρμοδιοτήτων και της εντολής των επιτόπιων αποστολών της EUBAM Rafah και EUPOL COPPS, ώστε να καλύψουν την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό της τελωνειακής αρχής και την αστυνομία της Παλαιστίνης για την εκ νέου ανάπτυξη τους στη Γάζα·

13.  αναγνωρίζει την τεράστια σημασία του έργου που επιτέλεσαν η UNRWA και όλο το προσωπικό της κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην UNRWA και τις οικογένειες των 12 μελών του προσωπικού της που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς δωρητές να αυξήσουν σημαντικά τη στήριξή τους για την κάλυψη των αυξημένων άμεσων αναγκών του πληττόμενου πληθυσμού, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η UNRWA·

14.  υπογραμμίζει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη όπως η Παλαιστινιακή Αρχή, η ΕΕ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία εργαστούν εντατικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη δεν θα μπορέσουν να επανεξοπλιστούν και δεν θα επαναλάβουν το λαθρεμπόριο όπλων, την κατασκευή πυραύλων και τη διάνοιξη σηράγγων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Αιγύπτου, και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Ιορδανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου