Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 22 октомври 2014 г. - Страсбург
 Избор на Комисията
 Проект на коригиращ бюджет №2/2014 - излишък, произтичащ от изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г.
 Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 г. - всички раздели
 Протокол към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз ***
 Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2014 г.
Текстове (306 kb)
Правна информация - Политика за поверителност